APA 6th reference list example

This is an example of a reference list using APA 6th.

Kleivset, B. (2010). Noen 2010-nyheter [Blog]. Retrieved from  http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html
Kristensen, R. (2005). Shimmering minor [CD]. Kristiansand: Ponca Jazz Records.
Lambert, T., & Harrison, C. (2005). Guns, germs and steel [DVD]. [s.l.]: National Geographic.
Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.
Haakedal, E. (2010). Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker. In E. S.Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster : barns tekstpraksis (2. ed., pp. 171-191).Oslo:Universitetsforlaget.

Examples for references in APA 6th style

Examples for references in APA 6th style for footnotes

APAs official page for more information

Sist oppdatert: 11/17/2016