Chicago 16th A eksempel litteraturliste

Slik ser en litteraturliste ut med Chicago 16th A


Haakedal, Elisabet. "Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker." I
    Sammensatte tekster : barns tekstpraksis, redigert av Elise Seip Tønnessen. 171-91. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Kleivset, Birgitte. "Noen 2010-nyheter." I Birgittes bloggotek, Bloggpost, 2010.

Sødal, Terje. Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder
    ca. 1550-1700.  Kristiansand: Portal, 2008.


Se Kildekompassets eksempelsamling for Chicago 16th A.

Se Chicagos offisielle side for mer informasjon om stilen.

Sist oppdatert: 26.04.2013