Chicago 16th A reference list example

This is an example of a reference list using Chicago 16th A

Kleivset, Birgitte. "Noen 2010-nyheter." In Birgittes bloggotek, Bloggpost, 2010.
Sødal, Terje. Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder
    ca. 1550-1700.  Kristiansand: Portal, 2008.
Haakedal, Elisabet. "Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker." In
    Sammensatte tekster : barns tekstpraksis, redigert av Elise Seip Tønnessen. 171-91. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.


Se Kildekompassets eksempelsamling for Chicago 16th A.

Chicagos official page for more information.

Sist oppdatert: 4/26/2013