IEEE eksempel litteraturliste

Slik ser en litteraturliste ut med IEEE

[1]    B. Kleivset, "Noen 2010-nyheter," i Birgittes bloggotek vol. 2011, 2010, Bloggpost.
[2]    T. Sødal, Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca.
        1550-1700. Kristiansand: Portal, 2008.
[3]    E. Haakedal, "Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker," i Sammensatte
        tekster : barns tekstpraksis, E. S. Tønnessen, Red., 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget,
        2010, pp. 171-191.

Se Kildekompassets eksempelsamling for IEEE-stilen.

Se IEEEs referanse guide  for mer informasjon om stilen.

Sist oppdatert: 03.09.2019