IEEE reference list example

This is an example of a reference list using IEEE

[1]    B. Kleivset, "Noen 2010-nyheter," in Birgittes bloggotek vol. 2011, 2010, Blogpost.
[2]    T. Sødal, Til skræk og exempel: trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca.
        1550-1700. Kristiansand: Portal, 2008.
[3]    E. Haakedal, "Hva er en disippel? Multimodalitet i elevarbeidsbøker," in Sammensatte
        tekster : barns tekstpraksis, E. S. Tønnessen, Ed., 2. ed. Oslo: Universitetsforlaget,
        2010, pp. 171-191.

List of examples for IEEE

IEEEs official page for mer information.

Sist oppdatert: 8/3/2016