Quiz

Hvordan finner du ut om en forfatter er troverdig?

1 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

At en forfatter har skrevet andre bøker, eller har vært på TV, sier lite om troverdighet. TV-dekning kan handle om en populærvitenskapelig bok som har fått mye oppmerksomhet. Forfatteren bør ha formell kompetanse som tilsier at forfatteren er en anerkjent fagperson på området. 

Du svarte riktig!

En anerkjent fagperson er en forfatter med formell kompetanse (utdanning).  Han eller hun er gjerne tilknyttet en forskningsinstitusjon og har produsert andre vitenskapelige tekster. Husk allikevel at en forfatter kan produsere både vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster.

Forfatteren har skrevet andre bøker

0 %

Forfatteren har vært på TV flere ganger og har sin egen blogg

0 %

Forfatteren er en anerkjent fagperson på området

0 %
Neste

Hvordan finner du ut forlagets vitenskapelige nivå?

2 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

Å kjenne til forlagets vitenskapelige nivå er viktig å vite for å bedømme om forskningen er sentral og kvalitetssikret. I Norge deles vitenskapelig produksjon inn i nivå 1 og 2, hvor 2 er det høyeste. Du bør lese mer om fagfellevurdering og publiseringskanaler.

Du svarte riktig!

Forlagets nettsider og DBH er gode kilder til å sjekke vitenskapelig nivå. I Norge deles vitenskapelig produksjon inn i nivå 1 og 2, hvor 2 er det høyeste. Man må ikke alltid bruke utelukkende vitenskapelige kilder, men dette er solide kilder til kunnskap som bør prioriteres der det er mulig.

Dette er irrelevant for meg som student

0 %

Jeg kan sjekke DBH og forlagets nettsider

0 %

Jeg ringer en venn

0 %
Neste

Hvorfor fagfellevurderes vitenskapelige tekster av andre forskere?

3 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

For å sikre at forskingen holder god kvalitet innefor fagtradisjonen, må all forskning kvalitetssikres ved hjelp av fagfellevurdering før arbeidet kan publiseres. Les mer om fagfellevurdering her.

Du svarte riktig!

For å sikre at forskingen holder god kvalitet innefor fagtradisjonen, må all forskning kvalitetssikres ved hjelp av fagfellevurdering før arbeidet kan publiseres. Les mer om fagfellevurdering her.

For å sikre at dette er god forskning

0 %

For å utvikle de praktiske leseferdighetene blant forskere

0 %

For å sørge for konkurranse blant forskere

0 %
Neste

Hva er hovedforskjellen på Wikipedia og Store norske leksikon?

4 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

Store Norske Leksikon har en redaksjon av fagpersoner mens Wikipedia blir skrevet på dugnad av både fagpersoner og ikke-fagpersoner. Moderatorer i SNL sjekker og  retter mangler og feil. 

Store norske leksikon eller Wikipedia?

Du svarte riktig!

Store Norske Leksikon har en redaksjon av fagpersoner. Informasjonen her er derfor generelt mer pålitelig enn i Wikipedia. Store norske leksikon er mest konkurransedyktig med Wikipedia på norske forhold 

Store norske leksikon eller Wikipedia?

Wikipedia-artiklene er skrevet av personer med eller uten faglig tyngde, mens SNL artiklene er skrevet av fagpersoner

0 %

Hovedforskjellen er den grafiske presentasjonen for leseren

0 %

Hovedforskjellen er antall publiserte artikler

0 %
Neste

Hva står IMROD for?

5 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

IMROD står for "Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon" og er et oppsett for vitenskapelige tekster som viser hvilke elementer som bør være til stede. Dette er nyttig for å lett kunne identifisere en vitenskapelig artikkel.

Du svarte riktig!

IMROD står for "Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon" og er et oppsett for vitenskapelige tekster som viser hvilke elementer som bør være til stede. Dette er nyttig for å lett kunne identifisere en vitenskapelig artikkel.

Innledning, Metode, Resultat og Diskusjon

0 %

Intellektuelle Mesteres Regler og Definisjoner

0 %

Intellectual Methodes for Research or Deduction

0 %
Neste

Betyr det noe at en vitenskapelig artikkel er mye sitert av andre forskere?

6 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

En vitenskapelig artikkel som er mye sitert, er mest sannsynlig en sentral artikkel som er lest av mange. Det kan også bety at artikkelen er mye diskutert fordi den er kontroversiell.

 

Du svarte riktig!

En vitenskapelig artikkel som er mye sitert, er mest sannsynlig en sentral artikkel som er lest av mange. Det kan også bety at artikkelen er mye diskutert fordi den er kontroversiell.

Ja, det indikerer at dette er en sentral artikkel

0 %

Det har ingenting å si

0 %

Ja det betyr at den har høyt vitenskapelig nivå

0 %
Neste

Trenger man å kvalitetssjekke offentlig dokumenter?

7 av 7 spørsmål

Du svarte feil!

Innholdet i offentlig dokumenter er kvalitetssikret, men er du sikker på at det fremdeles er gyldig? En lov kan for eksempel ha blitt revidert eller ha fått nye forskrifter. Les mer

 

Du svarte riktig!

Innholdet i offentlig dokumenter er kvalitetssikret, men er du sikker på at det fremdeles er gyldig? En lov kan for eksempel ha blitt revidert eller ha fått nye forskrifter. Les mer

 

 

Nei offentlig dokumenter er kvalitetsjekket av departementene

0 %

Det kommer an på hvilket departement som er utgiver av dokumentet

0 %

Ja, man må fortsatt undersøke om de fremdeles er gyldig

0 %
Ferdig

Du har nå gjennomført kildekritikkquizen vår :)

Du vil finne god hjelp til oppgaveskrivingen her på Kildekompasset, lykke til!

 

 

 

Kildekritikk

For å skrive gode oppgaver må du bygge på pålitelige kilder. Kildekompasset hjelper deg å vurdere disse kildetypene:

Sist oppdatert: 13.01.2016