Avis forfatter

Forfatter

Hvem har skrevet avisartikkelen?

En avisartikkel kan være skrevet av redaktøren, en journalist, eller det kan være et leserinnlegg. En journalist har andre krav til sine artikler enn det en person som skriver et leserinnlegg har. En journalist må forholde seg til "Være varsom" plakaten og skal, så langt det er mulig gi en nyansert fremstilling av temaet som beskrives. Redaktøren er ansvarlig for avisen og skal i mange tilfeller gi uttrykk for avisens meninger og politiske ståsted.

Tilbake til aviser

Sist oppdatert: 23.04.2015