Troverdighet

Hvem kommer til orde?

I en avis kan det være mange forfattere. Det kan være nyttig å tenke på at:

  • I kronikker er det ofte fagfolk, for eksempel forskningsbasert kunnskap som skal løftes inn i den offentlige meningsutvekslingen
  • I lederartikler er det ofte redaksjonen som kommer til orde
  • I leserinnlegg er det folk flest

Tilbake til aviser

Sist oppdatert: 23.04.2015