Forstørrelsesglass

Vil du vite mer?

Les mer om aviser

Den største fordelen ved å bruke aviser er nyhetsaspektet. Begivenheter blir ofte skrevet om mens de foregår.

En annen fordel er den geografiske vinklingen. Du kan finne informasjon om internasjonale, nasjonale eller lokale begivenheter.

Annen nyttig informasjon kan være bok- og filmanmeldelser, lederartikler, aktuelt kommentarstoff og debatter.

Du kan sjelden bruke aviser til å finne den grundige behandlingen av emner du trenger til studentoppgaver med mindre det er avisvinklingen du er ute etter.

Bruker man aviser som en historisk kilde, bør man være oppmerksom på at avisene på mange måter fungerte som talerør for samfunnstoppene.

Mange aviser har tradisjonelt hatt en partipolitisk tilhørighet, så hendelser kan være beskrevet ut fra et bestemt politisk ståsted.

Annonser og kunngjøringer kan ha en historisk verdi.

Løssalgsavisene har ofte tabloide oppslag som er skrevet for å friste oss til å kjøpe avisen.

Avisene følger etiske normer med "Vær varsom plakaten".

Redaktørens etiske ansvar er nedfelt i Redaktørplakaten.

Kronikk

Kronikk er en kort artikkel av opplysende eller resonnerende karakter skrevet av en som ikke er ansatt i avisen. Kronikker skrives ofte av forskere for å få forskningsbasert kunnskap inn i den offentlige debatten.

Lederartikkel

En lederartikkel står på fast plass i avisen og gir uttrykk for redaksjonens oppfatning i et aktuelt spørsmål. Lederartikler er ofte usignerte. I en del mindre aviser er lederartikler signerte, noe som gjør dem til skribentens/redaktørens personlige meninger.

Leserinnlegg

Leserinnlegg er skrevet av folk flest.

Tilbake til aviser

Sist oppdatert: 23.04.2015