Bokforfatter

Forfatter

Hvordan vurderer du en forfatters troverdighet?

At forfatteren er troverdig er helt sentralt for om du kan benytte boka som kilde. Hvilken autoritet har forfatteren? Har hun formell kompetanse, er hun tilknyttet en institusjon, viser hun kunnskap om emnet og bygger hun på troverdige kilder selv?

Sjekk:
  • Finn forfatterens faglige bakgrunn. Står det informasjon om forfatteren i boka?
  • Søk opp forfatteren på nettet, sjekk flere kilder til informasjon om forfatteren.
  • Sjekk hvilken utdanning og profesjonell bakgrunn denne personen har.
  • Har forfatteren nok kompetanse til å uttale seg om emnet?

Vil du vite mer?

Tilbake til bøker

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015