Forlag

Er bokas forlag anerkjent?

At boka er utgitt på et anerkjent forlag gir boka større kildeverdi. Hva annet har forlaget utgitt? Er det for eksempel tilknyttet en institusjon som en høyskole eller et universitet?


Sjekk:

•  Er forlaget anerkjent? Har du hørt om forlaget tidligere?

•  Hva er forlagets omdømme? Er forlagets hovedhensikt først og fremst kommersiell eller å bidra med solid kunnskap om et emne.

•  Hvilke andre bøker gir forlaget ut og hvem er eier av forlaget?

•  Hva er forlagets akademiske nivå? Det skilles mellom ulike typer forlag. Et vitenskapelig forlag deles inn i to kategorier, 1 eller 2, hvor 2 er det høyeste nivået.

 

Vil du vite mer?

Tilbake til bøker

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015