Referanser

Vises det at boka bygger på annen forskning?

Det gir ekstra tyngde til troverdigheten til ei bok når det fins en referanseliste og det henvises i teksten til angitte kilder.

Sjekk:

•  Har boka ei litteraturliste?

•  Er resonnementene i boka forankret i andre troverdige kilder?

•  Hvilket faglig nivå er boka laget for?

•  Hva slags type bok er dette?
 

Vil du vite mer?

Tilbake til bøker

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015