Saklighet

Gir boka en helhetlig fremstilling av emnet?

For at ei bok er en troverdig kilde bør boka ha stringens, og gi en saklig og balansert framstilling av tema.  

Sjekk:

•  Gir boka en balansert fremstilling av emnet?

•  Er bokas innhold objektivt eller partisk?

•  Utfordrer eller bekrefter bokas innhold informasjon du har fra før?

•  Er argumentasjon og resonnementene redelige og strukturerte?

•  Finner du interessekonflikter i bokas innhold?
 

Vil du vite mer?

Tilbake til bøker

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015