Språket i teksten

Hvordan er boka skrevet?

Hvordan språket er i boka sier noe om bokas troverdighet som kilde. 
Sjekk:
•  Er språket uformelt og muntlig eller formelt med bruk av faguttrykk?
• Er språket konsistent?
• Er språket moderne, men riktig bruk av terminologi?
• Opptrer det mange skrivefeil i teksten?

Vil du vite mer?

Tilbake til bøker

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015