Forstørrelsesglass

Vil du vite mer?

Hvordan vurderer du om ei bok kan brukes som kilde?

Tilbake til bøker

I mange disipliner er bøker en viktig kunnskapskilde som kan gi en helhetlig presentasjon av et emne. Boka kan for eksempel gi en ny innføring i et ukjent emne, eller en grundig gjennomgang av kunnskap som kanskje ikke endrer seg så mye tid.

Finn pensum- og fagbøker i Oria.


Ei bok er en lengre tekst, som kan være inndelt i kapitler eller artikler, med en eller flere forfattere. Det fins ulike typer fagbøker, for eksempel innføringsbøker, lærebøker og forskningsbøker. Disse kan brukes ut fra det behovet man har. Ei vitenskapelig bok skal inneholde nye forskningsresultater og være fagfellevurdert.

Uansett type bok, er det viktig å undersøke forfatterens autoritet. Har hun formell kompetanse? Er hun tilknyttet en institusjon? Viser hun kunnskap om emnet og bygger hun på troverdige kilder selv? 

 • Finn forfatterens faglige bakgrunn. Står det informasjon om forfatteren i boka?
 • Søk opp forfatteren på nettet og sjekk flere kilder til informasjon om forfatteren.
 • Sjekk hvilken utdanning og profesjonell bakgrunn denne personen har.
 • Har forfatteren nok kompetanse til å uttale seg om emnet?

Forlaget boka er gitt ut på kan ha stor betydning for om boka er relevant som kilde. Navnet på forlaget står på bokomslaget, og du vil også se utgiver på en av de første sidene i boka. Det skilles mellom ulike typer forlag. Et vitenskapelig forlag deles inn i to kategorier, 1 eller 2, hvor 2 er det høyeste nivået. Et vitenskapelig forlag gir ut fagfellevurderte bøker. Du kan finne ut om forlaget er vurdert som nivå 1 eller 2 ved å søke det opp på NSDs nettsider.

 • Hva er forlagets omdømme? Er forlagets hovedhensikt først og fremst kommersiell eller å bidra med solid kunnskap om et emne.
 • Hvilke andre bøker gir forlaget ut og hvem er eier av forlaget?
 • Hva er forlagets akademiske nivå?

Språket i boka kan også ha stor betydning. Gir språkbruken et troverdig inntrykk?

 • Er språket uformelt og muntlig eller mer formelt med bruk av faguttrykk?
 • Er språket konsistent?
 • Er språket moderne, med riktig bruk av terminologi?
 • Opptrer det mange skrivefeil i teksten?

For at ei bok skal være egnet, må innholdet være aktuelt og gyldig. Derfor er det smart å sjekke årstall for når boka er utgitt, og om det eventuelt finnes nyere eller reviderte utgaver av boka.

 • Har det kommet lovendringer eller annet etter at boka ble utgitt, som gjør at den er utdatert?
 • Bygger bokas tall, statistikker og funn på forskningsmetoder som har vist seg å være utdaterte?

Ei god bok er ofte omtalt og beskrevet av andre fagpersoner på feltet. Se gjerne på hvordan boka er mottatt, omtalt og anmeldt?

 • Er boka "hypet" eller "blubet" - i en overdrevet positiv tone?
 • Hvilken faglig bakgrunn har anmelderen?
 • Hvor er anmeldelsen publisert? Blogg, avis, tidsskrift?
 • Er boka sitert i andre solide publikasjoner?

Referanser

Det gir ekstra tyngde til troverdigheten til ei bok når det fins en referanseliste og det henvises i teksten til angitte kilder.

•  Har boka ei litteraturliste?

•  Er resonnementene i boka forankret i andre troverdige kilder?

•  Hvilket fagligvnivå er boka laget for?

•  Hva slags type bok er dette?

 

Saklighet

For at ei bok er en troverdig kilde bør boka ha stringens, og gi en saklig og balansert fremstilling av tema.  

•   Gir boka en balansert fremstilling av emnet?

•  Er bokas innhold objektiv eller partisk?

•  Utfordrere eller bekrefter bokas innhold informasjon du har fra før?

•  Er argumentasjon og resonnementene redelige og strukturerte?

•  Finner du interessekonflikter i bokas innhold?

Tipsene over skal være til veiledende hjelp for å vurdere ei bok som en kilde til en tekst eller studentarbeid ved en høyskole eller et universitet. Men når det gjelder kildekritikk handler det også om mer enn det man kan lage lister på. Kildekritikk handler også om å være kritisk til seg selv, til faget sitt, til tidligere forskningsresultater. Kildekritikk handler om refleksjon, ydmykhet og nysgjerrighet. Lykke til! 

Tilbake til bøker

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 02.05.2015