Aktualitet

Er informasjonen aktuell?

Ofte vil du ha tak i den nyeste informasjonen - bruk ferske kilder dersom du f.eks. skal ha faktainformasjon eller statistiske data.

Vær oppmerksom på at gammel informasjon også kan være aktuell og ha autoritet innen sitt felt. Er du på jakt etter informasjon om historiske forhold, vurder om du skal bruke kilder tett opp til den historiske hendelsen.

Informasjonen på nettsider kan endres ofte, eller de som har publisert nettsiden tar den bort. Det kan være lurt å ta en utskrift eller kopi av nettsider.

Sjekk:

  • Når er nettsiden skrevet? Er det informasjon om hvilken dato nettsiden ble publisert, og når den sist ble oppdatert? 
  • Blir nettsiden vedlikeholdt, eller inneholder den mange døde lenker?
  • Finnes det kontaktinformasjon? Er det oppgitt en forfatter eller utgiver?

Vær kritisk til bruk av nettsider som ikke oppfyller disse kriteriene.

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015

 

Sist oppdatert: 11.05.2015