Nettforfatter

Forfatter

Hvem er det egentlig som ønsker at jeg leser denne nettsiden?

På internett kan alle publisere det de har lyst til. Terskelen for å publisere er lav. Det er enkelt og billig. Derfor kan det hende at informasjonen du finner på en nettside ikke er skrevet av eksperter. Informasjonen kan være unøyaktig, eller helt feil. Her er det ingen redaktører eller fageksperter som må kvalitetssikre og godkjenne hva som blir publisert.

Sjekk:

  • Hvem er forfatteren? Kan forfatteren kontaktes?
  • forfatterens bakgrunn. Har forfatteren nok kompetanse til å uttale seg om emnet?
  • Utdanning og profesjonell bakgrunn til denne personen
  • Søk opp forfatteren på nettet, sjekk flere nettsider.
  • Har forfatteren skrevet mer om samme emnet? Sjekk publikasjoner. Søk opp forfatteren i ORIA eller bibliotekenes databaser. I databasene ISI Web of Science, Scopus eller Google Scholar kan du se hvem som har sitert publikasjonene og antall ganger de er sitert. En god forfatter er vanligvis mye sitert.
  • Er forfatteren anonym? Dette kan svekke troverdigheten.

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015 

Sist oppdatert: 11.05.2015