Hensikt

Hvorfor vil noen at jeg skal lese dette?

Er det for å informere deg om fakta eller veldokumentert forskning? Ønsker forfatteren å overbevise deg om noe, eller selge deg noe? Pass deg for store ord som: den beste, den raskeste, den mest pålitelige, den tryggeste, den flotteste, den største og ikke minst all forskning viser...

Sjekk:

  • Om kildene er oppgitt og vurder kvaliteten på disse. Sammenlign flere kilder.
  • Uttaler forfatteren seg om noe han/hun har kunnskap om? Sjekk om forfatteren har publisert noe om emnet i anerkjente tidsskrifter. Søk i bibliotekenes databaser.
  • En god kilde belyser flere sider av temaet som blir presentert.
  • En god kilde er nøytral og saklig og begrunner konklusjoner som dras.
  • Skaper emnet debatt (f.eks klimasaker, helse- og ernæringssaker)? Skaff deg et bredt innblikk som dekker nyhets- og samfunnsdebatten og sjekk hva forskningen sier om emnet.
  • En god kilde informerer gjerne også om hvilket fagfelt som dekkes og hvilket nivå eller målgruppe den er tilpasset.
  • Lekker design og store ord kan blende deg.

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015