Originalitet

Er nettsiden i originalversjon eller har noen endret på den?

Noen ganger kopieres informasjon fra en nettside til en annen. Kildene er ikke alltid oppgitt og siden kan ha blitt endret. Ting kan bli tatt ut av sin opprinnelige sammenheng og satt sammen på en ny måte for å fremme et bestemt synspunkt. Framstillingen kan bli forvrengt og føre til misforståelser.

Nettsider som har blitt oversatt kan inneholde feil. Du bør primært bruke og henvise til originale nettsider.

Sjekk:

  • Er det du leser sannsynlig og forståelig?
  • Er det sammenheng i artikkelen når det gjelder innhold og språk? Får du mistanke om at klipp-og lim-funksjonen er flittig brukt?
  • Er kildene er oppgitt?
  • Forfatterens troverdighet

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015