Referanser

Er kildene oppgitt?

En troverdig nettside oppgir hvilke kilder som er brukt for å underbygge argumenter, påstander og konklusjoner. Hyppig bruk av kildehenvisning er en kvalitetsindikator. Samtidig bør du vurdere kvaliteten på kildene som er oppgitt.

Sjekk:

  • Om nettsiden forteller deg hvor informasjonen er hentet fra. Da kan du lett finne fram til kildene og vurdere disse.
  • Oppgir forfatteren hvilke kilder han har brukt, og holder disse høy kvalitet?
  • Referanser og litteraturlister er kvalitetsindikatorer.

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015