Språk og layout

Har kilden et godt språk? Er kilden ryddig og strukturert, eller glorete og uoversiktlig?

Et godt språk og fin layout kan være et kvalitetsstempel.

Sjekk:

  • Om språket er godt, uten skrivefeil og klart formulert.
  • Er teksten bygd opp logisk?
  • Har nettsiden et sammendrag?
  • Er det lett å navigere i nettsiden?
  • Er det oppgitt gode referanser.
  • Er figurer og tabeller klare og lette å lese?

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015
     
     
     
     
     
     
     
     

Sist oppdatert: 11.05.2015