Utgiver

Hvem står bak siden?

Når du skal vurdere en kilde selv bør du finne ut hvem som har publisert siden. Dette vil gi deg en pekepinn på seriøsitet, og hvorfor nettsiden er publisert.

Sjekk:

  • Er dette publisert av en seriøs organisasjon eller forlag?
  • Er det mulig å kontakte utgiver?
  • "Skrell" nettadressen fra høyre mot venstre. Da vil du tilslutt komme til institusjonens eller opphavspersonens hjemmeside:

http://student.uis.no/english/university_library/study_help/article67232-4423.html

http://student.uis.no/english/university_library/study_help/

http://student.uis.no/english/university_library

http://student.uis.no/english

http://student.uis.no

  • Er utgiver anonym kan dette svekke troverdigheten.

Domenenenavnet forteller deg i hvilket land serveren er lokalisert, og hvilken type organisasjon dette er:

  • .no - serveren er i Norge. Organisasjoner med dette domenenavnet må være registrert i Brønnøysundregisteret, men privatpersoner kan fritt skaffe seg et slikt domenenavn gjennom Norid.
  • .com - i utgangspunktet kommersiell virksomhet, men helt åpen.
  • .gov - amerikanske statlige sider
  • .edu - høyere utdanning, primært i USA
  • .org og .net - dette er ofte hjemmesiden til organisasjoner og internettleverandører, men hvem som helst kan registrere hva de ønsker og bruke disse domenene.

Vil du vite mer?

Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015 

Sist oppdatert: 11.05.2015