Forstørrelsesglass

Vil du vite mer?

Les mer om kildekritikk på nettsider

På internett finner du alt fra seriøs forskning til udokumenterte påstander. Finner du informasjon ved hjelp av søkemotorer som Google, må du ofte vurdere kildene selv.

Internett gir enorm tilgang til informasjon. Omfanget stiller store krav til din evne til å vurdere informasjonen. Det er en utfordring å skille ut gode kilder fra de som ikke holder så høy kvalitet.

Hva skal du kikke nærmere på? Når trefflista er lang, er det fristende å velge ut de første relevante treffene. En annen utfordring er alle lenkene som er knyttet til hver side du velger å gå inn på. Er dette noe du børe lese, er det relevant, eller får lenkene deg til å spore av?
   

NÅR DU SJEKKER KILDER KAN DET VÆRE LURT Å SPØRRE SEG SELV:

Hvem er det egentlig som ønsker at jeg leser denne websiden?
På internett kan alle publisere det de vil. Terskelen for å publisere er lav. Det er enkelt og det er billig. Derfor kan det hende at informasjonen du finner på en nettside ikke er skrevet av eksperter. Informasjonen kan være unøyaktig eller helt feil. Her er det ingen redaktører eller fageksperter som må kvalitetssikre og godkjenne hva som blir publisert. 

Dette bør du sjekke:

 • Hvem er forfatteren? 
 • Kan forfatteren som står bak kontaktes?
 • Hvilken faglig bakgrunn og utdanning har forfatteren til å uttale seg om saken? Er forfatteren fagekspert innen feltet?
 • Hvor jobber forfatteren? Pass på om dette er et selskap som krever inntjening!
 • Er forfatteren tilknyttet en organisasjon som fremmer særegne syn, f.eks. sosialt eller politisk? I så fall er det ikke sikkert at dette er en god kilde.
 • Har forfatteren skrevet mer om samme emnet? Sjekk publikasjoner. Søk opp forfatteren i ORIA eller bibliotekenes databaser. I databasene ISI Web of Science, Scopus eller Google Scholar kan du se hvem som har sitert publikasjonene og antall ganger de er sitert. En god forfatter er vanligvis mye sitert.
 • Søk opp forfatteren på nettet, sjekk flere nettsider. En god nettside gir deg informasjon om forfatteren.
 • Er forfatteren anonym? Dette kan svekke troverdigheten.


Hvem er utgiver?

Er dette publisert av en seriøs organisasjon eller forlag?  Er det mulig å kontakte utgiver? Er utgiver oppgitt? Er utgiver anonym bør siden ikke brukes.

Dette bør du sjekke:

 • Søk opp utgivers navn.
 • Nettadressen kan gi deg informasjon om hvem utgiver er.
 • En metode er å "skrelle" nettadressen fra høyre mot venstre, det vil si å fjerne ett og ett ledd i nettadressen. Da vil du tilslutt komme til institusjonens eller opphavspersonens hjemmeside:

http://student.uis.no/english/university_library/study_help/article67232-4423.html

http://student.uis.no/english/university_library/study_help/

http://student.uis.no/english/university_library

http://student.uis.no/english

http://student.uis.no

Domenenavnet forteller deg i hvilket land serveren er lokalisert, og hvilken type organisasjon dette er:

 • .no - serveren er i Norge. Organisasjoner med dette domenenavnet må være registrert i Brønnøysundregisteret, men privatpersoner kan fritt skaffe seg et slikt domenenavn gjennom Norid.
 • .com - i utgangspunktet kommersiell virksomhet, men helt åpen.
 • .gov - amerikanske statlige sider
 • .edu - høyere utdanning, primært i USA
 • .org og .net - dette er ofte hjemmesiden til organisasjoner og internettleverandører, men hvem som helst kan registrere hva de ønsker og bruke disse domenene.

Hvorfor vil noen at jeg skal lese dette?
Ønsker forfatteren å presentere fakta eller vise til veldokumentert forskning? Eller ønsker forfatteren å selge deg noe? Har nettstedet sponsorer? Brukes det store ord som: den beste, den raskeste, den mest pålitelige, den tryggeste, den flotteste, den største, all forskning viser….? Er fakta dokumenterte, f.eks. statistiske fakta?

Noen ganger presenteres annonser som seriøse artikler i aviser. En anerkjent fagperson/forsker skriver gjerne om et fantastisk helseprodukt som faktisk virker, og støtter seg på all forskning viser…. I samme artikkel er det lenke til å kjøpe produktet. Dette er ikke uproblematisk.

Kanskje nettsiden er skrevet for å overbevise deg om noe, politisk eller religiøst? Disse nettsidene har ofte et ensidig syn på et emne. De viser gjerne til forskningsresultater, men plukker og anvender funn som passer med deres syn.

Dette bør du sjekke:

 • Sjekk om kildene er oppgitt og vurder kvaliteten på disse. Sammenlign flere kilder.
 • Sjekk forfatterens troverdighet angående bakgrunn. Har forfatteren publisert noe om emnet i anerkjente tidsskrifter? Søk i bibliotekenes databaser.
 • En god kilde belyser alltid flere sider av en sak, er nøytral og saklig.
 • En god kilde begrunner konklusjoner som dras.
 • Lekker design og stor ord kan blende deg.
 • En god kilde informerer gjerne også om hvilket fagfelt som dekkes og hvilket nivå dette er tilpasset.

Er nettsiden i originalversjon eller har noen endret på den?

Noen ganger kopieres informasjon fra en nettside til et annen. Kilden er ikke alltid oppgitt og den kan ha blitt endret. Ting kan bli tatt ut av sin opprinnelige sammenheng og satt sammen på en ny måte for å fremme et bestemt synspunkt. Framstillingen kan bli forvrengt og føre til misforståelser.

Nettsider som har blitt oversatt kan inneholde feil. Du bør primært bruke og henvise til originale nettsider.

Dette bør du sjekke:

 • Er det du leser sannsynlig og forståelig?
 • Er det sammenheng i artikkelen når det gjelder innhold og språk? Får du mistanke om at klipp- og lim-funksjonen er flittig brukt?
 • Sjekk om kildene er oppgitt
 • Sjekk forfatterens troverdighet

 
Er informasjonen aktuell?
Vær oppmerksom på at informasjon du finner på nettsider ofte ikke er varig. Informasjonen kan endres ofte eller de som har publisert nettsiden velger å fjerne den. Ta derfor alltid en kopi av informasjonen du laster ned fra nettsider.
 
Dette bør du sjekke:

 • Når er nettsiden skrevet? Kan man se hvilken dato nettsiden ble publisert og sist oppdatert?
 • Blir nettsiden vedlikeholdt, eller inneholder det mange døde lenker? 
 • Er informasjonen korrekt?
 • Kan den eller de som har ansvaret for siden kontaktes?

Er informasjonen gjeldende og aktuell? Bruk ferske kilder dersom du skal ha faktainformasjon og statistiske data. Ofte vil du ha den nyeste infomasjonen, men vær oppmerksom på at gammel informasjon også kan være aktuell og ha autoritet innen sitt felt. Er du på jakt etter informasjon om historiske forhold, bruk gjerne kilder tett opp til den historiske hendelsen.
     
Finner du referanser?
Et god nettside forteller deg hvor informasjonen er hentet fra slik at du lett kan finne fram til kildene og vurdere disse.

Dette bør du sjekke:

 • Sjekk om nettsiden forteller deg hvor informasjonen er hentet fra. Da kan du lett finne fram til kildene og vurdere disse.
 • Oppgir forfatteren hvilke kilder han har brukt, og holder disse høy kvalitet?
 • Referanser og litteraturlister er kvalitetsindikatorer. Alternativt bør du finne lenker i teksten til gode eksterne nettsider.

Skaper emnet debatt? 
Hva som er «korrekt» eller troverdig, eller hvem som har autoritet innen feltet kan oppfattes forskjellig innen ulike fagområder. Og hva som er troverdig kan endres over tid.

Er du på jakt etter informasjon om et emne som er kontroversielt og skaper debatt? I media henvises det ofte til medisinske forskningsresultater som det er uenighet om, f.eks. Forskning viser at 1-2 glass vin daglig er sunt. Noen raske søk på nettet gir fort mange og motstridene svar på hvor sunt eller skadelig dette er.

Dette bør du sjekke:

 • Det er lurt å sjekke mange ulike kilder som dekker denne debatten både i nyhets- og samfunnsdebatten. Sjekk også hva forskningen sier om emnet.
 • For å finne mer ut om hva forskningen sier, bør du i tillegg søke i kvalitetssikrede databaser.

Andre emner vil ikke være gjenstand for samme uenighet eller skape debatt, f.eks at det er en sammenheng mellom røyking og kols. Du må likevel sjekke informasjonen nærmere. Det er viktig for å bekrefte og styrke kildens troverdighet. Bruk og referer gjerne til gode oppslagsverk eller søk i databaser som bibliotekene abonnerer på.
   
Har kilden et godt språk og fin layout?

Et godt språk og fin layout kan være et kvalitetsstempel.

Dette bør du sjekke:

 • Sjekk om språket er godt, uten skrivefeil og klart formulert.
 • Er teksten bygd opp logisk?
 • Har nettsiden et sammendrag?
 • Er det lett å navigere i nettsiden?
 • Sjekk om det er oppgitt gode referanser.
 • Er figurer og tabeller klare og lette å lese?

Hvilken type nettressurs er det du leser?

Er det det en nyhetsartikkel, en blogg, en twittermelding? Eller er det et innlegg i et diskusjonsforum, eller noe som forfatteren har publisert og delt på Facebook?  Hvordan påvirker type nettressurs din oppfatning av hva som er troverdig? Vil du henvise til denne kilden i oppgaven din?


 Dettet bør du sjekke:

 • Når du sjekker forfatterens troverdighet må du ta hensyn til hvor dette er publisert
  og formålet med informasjonen.
 • Gå gjennom sjekklisten for hvordan sjekke forfatterens troverdighet.


 Tilbake til nettsider

Sist endret: 13.04.2015

Referanser
Burkhardt, J. M., Macdonald, M. C. & Rathemacher, A. J. (2010). Teaching information literacy: 50 standards-based exercises for college students. Chicago: American Library Association.

Ostenson, J. (2014). Reconsidering the Checklist in Teaching Internet Source Evaluation. Portal-Libraries and the Academy, 14(1), 33-50.

Pickard, A. J., Shenton, A. K. & Johnson, A. (2012). Young people and the evaluation of information on the World Wide Web: Principles, practice and beliefs. Journal of Librarianship and Information Science. doi: 10.1177/0961000612467813

Tuseth, B. S. & Bertnes, P. A. (2012). Faglig informasjon på internett: Kvalitet og kildekritikk (3. utg.). Oslo: Abstrakt forl.

Sist oppdatert: 11.05.2015