Offentlige dokumenter

Offentlige dokumenter er tekst utgitt av offentlige etater. Typiske eksempler er Stortingsmeldinger, lover, statistikk, offentlige utredninger, årsmeldinger og rapporter. Bruk offentlige dokumenter hvis du trenger offisielle tall, statistikk, lover, politikk og stoff om offentlig forvaltning.