Offentlige dokumenter stempel

Utgiver

Hvem står bak?

Offentlige dokumenter utgis som regel av de som står saken nærmest / har ansvaret for den.

  • Det skal gå tydelig fram hvem det er som har utgitt dokumentet.
  • Dersom det ikke framgår, forsøk å finne ut om innholdet kan bekreftes av andre kilder.

Vil du vite mer?

Tilbake til offentlige dokumenter

 

Sist endret: 28.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015