Forstørrelsesglass

Vil du vite mer?

Les mer om offentlige dokumenter.

Offentlige dokumenter er som regel kvalitetssikret i utgangspunktet, og det skal framgå tydelig hvem som står bak. Noen ting bør du likevel tenke over.

Når skal du bruke offentlige dokumenter?

  • Når du behøver offisielle tall og statistikk.
  • Når du behøver lover og forskrifter.
  • Når du skriver om emner relatert til politikk og samfunnsrelaterte emner.
  • Når du behøver stoff som angår offentlig forvaltning. 

Generelt

Dersom du bruker offentlige dokumenter i oppgaver, kan det være lurt å huske på at mange av disse også reflekterer avsenderens syn på saker som blir omtalt. Noen temaer er kontroversielle, og det kan hende at andre aktører - som for eksempel partier i opposisjon eller interesseorganisasjoner - har en annen oppfatning av saken.

Saksdokumenter fra kommuner og fylker er også offentlige dokumenter, og endel informasjon fra andre offentlige institusjoner som f.eks. NAV og NRK. Her må man være oppmerksom på hvordan institusjonen/organisasjonen ønsker å framstå, og det kan være lurt å sjekke informasjonen mot andre kilder. Husk at alle dokumenter har en avsender, et budskap og en mottager - også de offentlige (Syvertsen, 2004).

Statistikk kan også benyttes på flere måter. Forsøk å finne tilbake til tallene dersom du tenker at noen kan ha interesse av å vise bare deler av aktuelle tall. Hos Statistisk Sentralbyrå finner du også artikler og rapporter som analyserer og sammenstiller ulike tall og sier noe om utvikling og prognoser på ulike områder.

Dokumenter fra Stortinget og Regjeringen

Dokumenter fra Stortinget og Regjeringen har ulike formål og blir produsert i ulike deler av en prosess. Det kan være greit å vite hvor i en prosess et dokument er blitt til. En kort oversikt over de viktigste dokumentene får du her, for mer utfyllende oversikt se lenken til saksgangen på Stortingets nettsider: https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/Saksgangen1-10-09/

  • En NOU (Norges offentlige utredninger) er utgitt av et utvalg oppnevnt av regjeringen, som regel i forbindelse med at de ønsker å undersøke en sak.  NOU vil ofte være en god kilde til historie for en sak, ettersom den inneholder fakta om saken, forløpet, lover og regler som gjelder området etc. Den representerer ikke noen offentlig politikk, snarere heller utvalgets syn.
  • Saker kan også sendes ut til høring, eventuelt med et høringsnotat som ber om tilbakemelding på utvalgte punkter. Høringsuttalelsene gir viktige partsrepresentanter (ofte organisasjoner eller institusjoner) mulighet til å uttale seg, og kan inneholde faktainformasjon og statistikk.
  • Utredning og høringsuttalelser resulterer i enten en melding eller en proposisjon. Stortingsmeldinger er som en orientering til Stortinget å regne om pågående arbeid.  Proposisjoner er et forslag til vedtak der Regjeringen ønsker at Stortinget tar stilling
  • Disse igjen er delt i to typer. Odelstingsproposisjoner, som omhandler lover, og som etter behandling kan resultere i en ny lov. Stortingsproposisjoner omhandler andre typer saker.

Nasjonalbiblioteket har også en god oversikt over offentlige dokumenter, Statsmaktene. Denne er bygget opp litt annerledes, og den inneholder også mer støttelitteratur. Den har også forklaringer og oversikter.

Troverdighet og aktualitet

Når du finner denne typen dokumenter på nett, bør du sjekke hvilke nettadresse du er på.

  • Er det den offisielle adressen til etaten eller er det en annen adresse? Dokumenter som ser "offisielle" ut kan likevel være manipulert. Du bør helst gå til utgivers offisielle side for å hente dokumenter. Norske offentlige etater har alltid .no i sin adresse: nav.no, porsgrunn.kommune.no. Les mer om hvordan nettadresser eller domenenavn tildeles under Nettsider i Kildekompasset.

Her finner du norske offentlige dokumenter:

Lover

Lover finnes på nett på Lovdata.no.  Lovdatas åpne nettsted inneholder oppdaterte norske lover og oppdaterte forskrifter, så her kan du se om du har siste versjon. Har du behov for mer informasjon, sjekk om ditt bibliotek abonnerer på betalingsversjonen.

Dokumenter fra Stortinget og Regjeringen

Disse finner du på henholdsvis på Stortinget.no og Regjeringen.no. Her finner også du hvor i saksgangen stortingsdokumentene befinner seg. Norges offentlige utredninger (NOU) finnes i en egen seksjon på Regjeringen.no, og høringsuttalelser ligger her.

Statistikk

Statistisk sentralbyrå produserer og har oversikt over offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet. De har også en god side med lenker til norske og utenlandske sider med statistikk

 

 

Referanser

Syvertsen, T. (2004). Mediemangfold: styring av mediene i et globalisert marked.Kristiansand: IJ-forlaget.

NTNU. (2011). Hvilke informasjonskilder passer best for ditt behov? Hentet 2014-11-23, fra http://www.ntnu.no/viko/informasjonskilder/informasjonskilder

 

Tilbake til offentlige dokumenter

 

Sist endret: 28.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015