Å vurdere oppslagsverk

To hovedspørsmål

    •    Er oppslagsverket egnet?
Det vil si om kilden er  relevant og interessant for å belyse din problemstilling.


    •    Er oppslagsverket troverdig?
Det vil si om kilden inneholder sentrale fakta og ikke påstander, om den er nyansert og om den er noenlunde oppdatert.


Å være kildekritisk handler om å ta stilling til innholdet og bruke det med de nødvendige forbehold. 
Hvis du ikke får bekreftet opplysninger i andre kilder, bør du være svært varsom med å gjengi dem i eget arbeid.  Det gjelder særlig om emnet er omstridt, som for eksempel politiske konflikter eller motstridende teorier. Om du synes det er vanskelig å finne andre, uavhengige kilder, bør du i det minste sjekke de kildene som hovedkilden din bygger på.
 
Vil du vite mer?

Tilbake til oppslagsverk

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 08.05.2015