Forfatter og redaktør

Er navnet oppgitt? Har personen faglig integritet?

Hvis du mistenker at artikkelen ikke er dekkende eller balansert, kan du undersøke forfatterens faglige bakgrunn og ståsted. Bak de fleste større oppslagsverk, står det en hel redaksjon, og i innledningen kan du ofte lese om artikkelforfatterne eller emneredaktørene.

På nettet kan du finne mer informasjon om forfatteren er eller har vært tilknyttet en forskningsinstitusjon. Har andre godt kvalifiserte personer reist tvil om faktagrunnlag eller konklusjoner til artikkelforfatteren, vil du sikkert finne det omtalt på nettet.

Dersom forfatterne ikke er navngitt, vil det være vanskeligere å ettergå opplysningene. Det er i så fall en svakhet ved leksikonet, men ikke en grunn i seg sjøl tli å forkaste kilden.

Vil du vite mer?

Tilbake til oppslagsverk

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 08.05.2015