Oppslagsverk ill

Hva er oppslagsverk?

Det finnes flere typer oppslagsverk: leksika, ordbøker, håndbøker og atlas. Innefor disse kan det være store forskjeller. Trykte utgaver kan utgjøre én enkelt bok eller flere hyllemetere. Elektroniske kan være fritt tilgjengelig på Internett eller forutsette at du, eller institusjonen som du er tilknyttet, har betalt. Noen er mer generelle, mens andre er mer spesifikke. Felles for oppslagsverk er at de inneholder de mest sentrale fakta om et fenomen og er alfabetisk eller tematisk organisert. Opplysningene vil ofte være kortfattet som en definisjon, men i leksika kan det forekomme lengre artikler.
 
Eksempler på noen generelle oppslagsverk er Store norske leksikon, Wikipedia, Norsk flora, Kunnskapsforlagets store verdensatlas og Oxford Dictionary of English.

Eksempler på noen fagspesifikke er Lavflora: norske busk- og bladlav, NAF Veibok og English-Norwegian Technical Dictionary.

Vil du vite mer?

Tilbake til oppslagsverk

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 08.05.2015