Referanser

Er opplysningene til å stole på? Gir de tips til videre lesing?

  • Oppgir leksikonartikkelen sine kilder?

Vær ekstra kritisk til innholdet dersom kildene ikke er oppgitt. 

  • Viser leksikonartikkelen til andre kilder eller steder hvor du kan lese mer?

En artikkel kan vise til andre oppslagsord i leksikonet. Det kan være nyttig for bedre å forstå et begrep eller fenomen. Men de beste henvisningene er til eksterne kilder, for det styrker tiltroen til at leksikonet holder et solid faglig nivå.

  • Inneholder artikkelen påstander eller objektive fakta?

Hvis det forekommer påstander à la "Flere har påvist ..." uten å oppgi noen kilde, må man styre unna. Fakta viser gjerne til bestemte personer, datoer og/eller steder.

Vil du vite mer?

Tilbake til oppslagsverk

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 08.05.2015