Språk

Er informasjonen forståelig?

Om du må slå opp på flere av ordene som er brukt, kan meningen bli uklar. Det kan være at nivået er for høyt eller at redaksjonen rett og slett har gjort en dårlig jobb. Dersom innholdet er vanskelig å forstå, kan det være en god ide å forsøke et mer generelt oppslagsverk først. Kanskje den fagspesfikke artikkelen blir lettere å forstå etterpå.

Vil du vite mer?

Tilbake til oppslagsverk

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 08.05.2015