Utgivelse

Hvor oppdatert er innholdet?

I et trykt oppslagsverk står utgivelsesåret på baksiden av tittelbladet, helt i begynnelsen av boken. I et digital oppslagsverk står publiseringsdato nederst i artikkelen. 

Publiseringsdatoen kan være forholdsvis ny, men vi kan ikke vite om det er en viktig endring som er gjort denne dagen eller om det er en skrivefeil som er rettet. Dersom nettsiden ikke er oppdatert på noen år, kan det skyldes slurv eller knappe ressurser. Da er det særlig viktig at du sammenlikner med andre informasjonskilder.

I bibliotekets søkemotor (for eksempel oria.no) kan du sjekke om det finnes en nyere utgave. Du kan også undersøke om du finner et mer fagspesifikt oppslagsverk. Det kan være mer formålstjenlig å bruke.

Vil du vite mer?

Tilbake til oppslagsverk

 

Sist endret: 08.05.2015

Sist oppdatert: 08.05.2015