Hva er bibliometri?

  • Bibliometri er en  kvantitativ analysemetode som brukes til analyse av vitenskapelige artikler.
  • Bibliometri er basert på at ny viten bygger på gammel viten. Nye artikler siterer eldre artikler. Man antar at en mye sitert artikkel er en viktig artikkel, og at anerkjente forfattere leses og siteres ofte.  Bibliometri er en statistisk metode som tar utgangspunkt i hvor mange ganger en artikkel eller en forfatter er sitert av andre forskere.  Bibliometri bør ikke brukes alene, men som indikator på kvalitet.
  • Eksempler på bibliometriske indikatorer er H-indeks og Impaktfaktor, men det finnes mange fler.

Tilbake til ord & uttrykk

Sist oppdatert: 22.04.2015