Hva er DBHs publiseringskanaler?

  • DBHs publiseringskanaler indikerer vitenskapelige publiseringers eller et forlags kvalitet. Her deles publikasjonene i to nivåer. Nivå 1 er bra men nivå 2 er det høyeste og beste nivået.

Tilbake til ord & uttrykk

Sist oppdatert: 02.05.2015