Fagfellevurdering

Hva er fagfellevurdering?

En vitenskapelig artikkel skal leses, vurderes og godkjennes av andre forskere før den publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Dette kalles fagfellevurdering (engelsk: «peer-reviewed» eller «refereed»).

Tilbake til ord & uttrykk

Sist oppdatert: 21.04.2015