Hva er h-indeks

  • H-indeks brukes for å indikere en forfatters produktivitet.

    H-indeksen kan blant annet finnes i databasen Scopus. Antall publiserte artikler (i et bestemt utvalg, i Scopus er dette de artiklene som er registrerte i Scopus fra 1996 til i dag) plottes langs x-aksen i en graf, y-aksen viser hvor mange ganger artiklene har blitt sitert (i det samme utvalget). Det punktet hvor antall publikasjoner er lik antall siteringer er h-indeksen.

    Legg merke til at eldre forfattere har høyere h-indeks enn unge.
    En forfatter som skriver for et lite fagmiljø siteres sjeldnere enn en som skriver for et stort miljø. Disse forfatterne vil få lav h-indeks.
    Selvsitering gir høyere h-indeksen og impaktfaktor.

Tilbake til ord & uttrykk

Sist oppdatert: 22.04.2015