Hva er impaktfaktor?

  • Impaktfaktoren brukes til å rangere tidsskrifter. Impaktfaktoren måler hvor ofte en gjennomsnittsartikkel i et bestemt tidsskrift har blitt sitert i løpet av en bestemt tidsperiode. I ISI Journal Citation Report kan du finne et tidsskrifts impaktfaktor. Impaktfaktor er mye brukt for tidsskrifter innen helse, naturvitenskap og ingeniørfag og for noen humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag se Tutorial.

Husk at impaktfaktoren varierer fra fag til fag. Sjekk emnegruppene.

Husk at nye tidsskrifter har impaktfaktor 0. 

Tilbake til ord & uttrykk

Sist oppdatert: 22.04.2015