Søkestrategier

Hvordan finner jeg kvalitetssikret informasjon?

Allerede før du skal søke etter informasjon må kildekritikken tas i bruk. Vær kritsk til deg selv og hvilke forforståelser eller fordommer du har til temaet. Forsøk å søke på nøytrale emneord, i stedet for ladede ord. Et eksempel på ladede ord kan være "monstermaster" i stedet for det mer nøytrale faguttrykket "kraftlinjer". Forsøk også å finne informasjon som er uenig i ditt standpunkt, ikke bare informasjon som bekrefter det.

En søkemetodikk som kan benyttes er "Success". Den kan hjelpe deg med å systematisere søket ditt og gi deg mer relevante treff.

Successmetoden baserer seg på fem Wer:

  • What (hva er problemstillingen din?)
  • Where (Hvor vil det være lurt å søke etter informasjon? Internett eller fagdatabaser?)
  • Words (Hvilke søkeord vil gi deg mest relevante treff?)
  • Work (Gjennomfør søket ditt slik du har planlagt det)
  • Wow (evaluer søket ditt, og foreta et nytt søk dersom du ikke er fornøyd med trefflista)

Referanser:

Zins, C. (2000). Success, a Structured Search Strategy: Rationale, Principles, and Implications. Journal Of The American Society For Information Science, 51(13), 1232-1247.

Tilbake til ord & uttrykk

 

Sist oppdatert: 02.05.2015