Hva er en vitenskapelig artikkel?

Vitenskapelige artikler publiseres av forskere for å offentliggjøre nye forskningsresultater.

Det stilles mange krav til en vitenskapelig artikkel:

  • Forskningsresultatene som presenteres skal gi oss ny innsikt om et emne.
  • Resultatene skal være etterprøvbare slik at de kan anvendes i ny forskning senere.
  • Den vitenskapelige artikkelen skal leses, vurderes og godkjennes av andre forskere, innen samme fagfelt, før den publiseres. Dette kalles fagfellevurdering (engelsk:«peer-reviewed» eller «refereed»).
  • Artikkelen skal alltid ha siteringer og en korrekt referanseliste.
  • En vitenskapelig artikkel er som oftest publisert i et vitenskapelig tidsskrift som utgis av et forlag eller en organisasjon, men kan også være publisert i en antologi (en artikkelsamling med redaktør).
  • En vitenskapelig artikkel skal være publisert på et språk som mange kan lese. I Norge er dette engelsk eller norsk.

Andre artikler kan også inneholde faglig informasjon og nyheter, men de er ikke så detaljerte og veldokumenterte. Dette kan være artikler fra fagtidsskrifter som Geo, Sykepleien, Fontene og lignende.

Vil du vite mer?

Tilbake til vitenskapelige artikler

Oppdatert 22.04.2015

Sist oppdatert: 22.03.2016