Kvalitet

Holder artikkelen høyt akademisk nivå?

  • En vitenskapelig artikkel kvalitetssikres ved fagfellevurdering (peer reviewing). Det vil si at en eller flere forskere innen samme fagfelt leser og går god for artikkelens kvalitet før den publiseres. På utgivers hjemmeside kan du finne ut om tidsskriftet er fagfellevurdert.
  • Bibliometri er en kvantitativ metode for å vurdere en artikkels kvalitet eller gjennomslagskraft. Les mer om bibliometri her.

 
Vil du vite mer?

Tilbake til vitenskapelige artikler

Oppdatert 22.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015