Referanser

Husk at ny forskning bygger på eldre forskning.

  • En vitenskapelig artikkel oppgir alltid den tidligere forskningen som artikkelen bygger på.
  • Se etter at siteringene i teksten er ryddige og riktige. Siteringene skal alltid kunne finnes igjen i referanselisten.
  • Kontroller at referansene er utformet på en slik måte at du lett kan finne igjen de oppgitte kildene.


Vil du vite mer?

Tilbake til vitenskapelige artikler

Oppdatert 22.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015