Struktur

Følger artikkelen vanlig oppsett for vitenskapelige artikler?

En vitenskapelig artikkel skal ha:

 • Informasjon om hvilket tidsskrift artikkelen er publisert i
 • Tydelig tittel
 • Informasjon om hvem forfatter(ne) er
 • Et godt sammendrag (abstract)
 • Beskrivelse av metode
 • Beskrivelse av resultater
 • God diskusjon av metoder og resultater
 • Eventuelle illustrasjoner og tabeller skal være tydelige og ha tekst
 • Konklusjon
 • Siteringer og referanser
 • Godt, saklig språk
 • Tydelige sidetall

Vitenskapelige artikler bygges ofte opp etter IMROD struktur: Innledning, Metode, Resultat Og Diskusjon.


Vil du vite mer?

Tilbake til vitenskapelige artikler

Oppdatert 22.04.2015

Sist oppdatert: 11.05.2015