Kontakt oss

Her kan du sende inn forslag til nye kildetyper som bør dekkes i Kildekompassets eksempelsamlinger. Spørsmål om hvordan konkrete kilder skal oppgis i litteraturlista må rettes til veileder eller ditt lokale bibliotek. Se også faq