Lovgivning hammer

Lovgivning

Studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler må forholde seg til relevant lovgivning knyttet til opphavsrett, patent- og varemerkebeskyttelse og bruk av arkivmateriale.

Sist oppdatert: 10.05.2015