Opphavsrett

Opphavsrettslig beskyttet materiale brukes som en felles betegnelse på åndsverk, fotografiske bilder, kataloger, film- og kringkastingsproduksjoner, utøvende kunstneres prestasjoner m.m.

Opphavsrettslig vern er betegnelsen på de rettigheter åndsverkloven gir opphavsmenn, fotografer, utøvende kunstnere og produsenter. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) finner du her.

Det finnes fyldig informasjon om opphavsrett på nettet. Nedenfor finner du to gode informasjonskilder:

  • Clara.no er en informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Her kan du velge verkstype i en meny (f.eks. fotografi, film, litteratur, musikk m.m.) og finne ut hvordan verket kan brukes. Clara har utarbeidet brosjyren "Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge".
  • Del Rett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet av Norgesuniversitetet. Formålet med siden er å bidra til utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.

 

Om bruk av skriftlige kilder i skriftlige arbeider på nettet:
  • Creative Commons ( CC) er en ideell organisasjon som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på. Organisasjonen har utarbeidet en rekke lisenser som opphavsmenn kan bruke fritt på sine verk. 
  • Copyleft.
  • Finn musikk for lovlig nedlasting/bruk (NRK).
  • Finn bilder for lovlig nedlasting/bruk: Creative commons og Colourbox.
Sist oppdatert: 09.06.2016