Patent

Et patent er en tidsbegrenset, eksklusiv enerett som gis til oppfinnere eller til dem oppfinnerrettighetene er overdratt til. Får du beskyttelse gjennom et patent, har du enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen din.

Oppfinnelsen må være ny og heller ikke beskrevet fra før. Dette betyr at heller ikke din egen oppfinnelse skal være beskrevet noe sted før du leverer inn patentsøknad. Har du for eksempel blitt intervjuet i lokalpressen om oppfinnelsen din eller vært med på en utstilling, har du ødelagt muligheten til å søke patent på din egen oppfinnelse. Søk først - snakk etterpå. Oppfinnelsen skal være reproduserbar og ha teknisk karakter. Dessuten må oppfinnelsen ha oppfinnelseshøyde. Dvs at den skal skille seg vesentlig fra andre oppfinnelser innenfor samme fagfelt. Mer informasjon finner du på Patentstyrets hjemmeside om patenter. Er du ansatt bl.a. for å gjøre oppfinnelser, må du forholde deg til LOV 1970-04-17 nr 21: Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven] hvis ikke annet er avtalt med arbeidsgiver.

Lov om patenter (patentloven). En oversikt over de viktigste norske oppfinnelsene kåret av det norske folk finnes her.

For å finne ut om din oppfinnelse er ny, er det lurt å søke i patentlitteraturen for å se om andre har funnet det opp før deg. Gode steder å lete er: Patentstyrets søketjeneste, Google Patents, patentdatabasen til f.eks. USA, Japan, WIPO (World Intellectual Property Organization) og EPO (European Patent Office). De aller fleste lands patentdatabaser ligger nå ute på nett. 

Finner du ut at din oppfinnelse er beskrevet her, er det ingen vits i å søke patent. Finner du den ikke, betyr det ikke at det ikke er funnet opp, men du har kommet et skritt nærmere søknadsprosessen. Er oppfinnnelsen beskrevet er annet sted enn i patentlitteraturen, f.eks. i en avis, et tidsskrift eller på nett, blir den ikke regnet som ny. Dette gjelder også hvis det er din egen oppfinnelse som er beskrevet. Det er viktig at oppfinnelsen hemmeligholdes før du har levert inn søknaden. Skal du snakke med noen før du har søkt, anbefales det at de du snakker med undertegner en taushetserklæring.

Hvis du ønsker å finne en samarbeidspartner, kan patentdatabasene gi deg gode tips om hvem som søker patent innenfor det du er interessert i. Dessuten kan du også holde et øye med hva dine konkurrenter bedriver. Husk at patentenes innhold er hemmeligholdt de første 18 månedene. Før det kan du kun finne ut av hvem som søker, tittelen på patentsøknaden og hvilke vareklasser patentet er søkt innenfor, dvs. hva patentet skal gjelde for.

Man kan også bestille en forundersøkelse hos Patentstyret for å få en god pekepinn på om det ser ut til at du kan på patent eller ikke.

Mer informasjon finner dere på Patentstyrets nettside om patent.

 

OstehøvelBindersGlidelås

Bilder fra Colourbox.no

Sist endret: 01.09.2014

Sist oppdatert: 23.01.2017