Personvern

Det mest sentrale når det gjelder personvern er enkeltmenneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre, respekt for egen integritet og for privatlivets fred. Personvernet er derfor nært knyttet til enkeltindividets rett til privatliv og selvbestemmelse.

Hvert enkelt menneske skal selv kunne bestemme hva andre skal få vite om seg.

Følgende lovverk tar for seg personvern/personopplysningsvern:

 Andre nyttige nettsteder:

Sist endret: 01.09.2014

Sist oppdatert: 04.05.2018