Varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer/tjenester.

Et varemerke kan være en figur, ord, eller en kombinasjon av dette, tall eller bokstavkombinasjon (f.eks. iPhone 6 eller IBM) et slagord (f.eks. "Rent mel i posen"), lyd, lukt, tredimensjonale figurer (f.eks. emballasje), bevegelige merker, m.m.

Et krav for å få registrert et varemerke, er at det ikke skal kunne forveksles med andre varemerker innenfor samme varegruppe. Varemerket kan godt være kjent før søknad leveres til Patentstyret. Man beskytter et varemerke mot etterligninger gjennom å søke varemerkeregistrering hos Patentstyret.  Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

Man kan ikke varemerkeregistrere ord som betegner selve varen, f.eks. grovbrød, og heller ikke ord som er villedende.

En varemerkeregistrering varer i 10 år, men du kan fornye registreringen hvert tiende år et ubegrenset antall ganger.

Man kan også få beskyttelse ved at varemerket er innarbeidet, men dette kan være vanskeligere å bevise i en eventuell rettstvist.

Hvis man søker om å registrere et varemerke i farger, er man bundet til å benytte seg av de fargene som blir gjengitt i søknaden. Hvis man derimot søker i svart-hvitt, kan man bruke de fargene man måtte ønske.

Mer informasjon finner du på Patentstyrets nettside om varemerker.

 

karitraastatoilFarris Apple FreiaPhiladelphia

Illustrasjoner: Colourbox.no

Sist endret: 02.05.2015

Sist oppdatert: 23.01.2017