APA 6th tilpasset fotnoter

Denne typen fotnoter brukes ofte i historiefaget.

Stilen er basert på APA 6th, men tilpasset fotnoter. Fotnotene inneholder informasjon om forfatter og utgivelsesår og henger sammen med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.


Historikere bruker ofte primærkilder fra arkiver. Da gjelder spesielle kjøreregler som du finner her.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Artikkel med en forfatter

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Fredwall 2004: 235

I litteraturlista

Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursivårgang(heftenr), sidespenn.

Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang kuttes opplysningen bort.

Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-237.


I EndNote

Legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med seks eller flere forfattere

I fotnota

Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Smith et al. 2008: 284

I litteraturlista

Alle forfatterne nevnes. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.
 
Smith, D. J., Kyle, S., Forty, L., Cooper, C., Walters, J., Russell, E., & Craddock, N. (2008). Differences in depressive symptom profile between males and females. Journal of Affective Disorders, 108(3), 279-284.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med to forfattere

I fotnota

Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang: sidetall

Woodhead & Sointu 2008: 262

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.

Sointu, E., & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med tre-fem forfattere

I fotnota

Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al. og år: sidetall

1. Hansen, Ekholm, & Kjøller 2008: 207

2. Hansen et al. 2008: 208

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.


Hansen, A. R., Ekholm, O., & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Avisartikkel

I fotnota

Artikkelforfatter og år: sidetall

Inntjore 2005: 4

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv, sidetall.


Inntjore, H. (2005, 23.08). Kan Agder likestilles?, Fædrelandsvennen, s. 4.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I fotnota

Forfatters etternavn og årstall for publisering

Leer-Salvesen 2008

I litteraturlista

Forfatterens navn. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Leer-Salvesen, P. (2008, 23.10.). Sinn lønn verd? Fædrelandsvennen. Hentet fra http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Newspaper og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter /journalist

I fotnota

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Avis år: sidetall

Farsunds Avis 1962: 2

I litteraturlista

Avis. (år og dato). Tittel.


Farsunds Avis. (1962, 09.07.). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article"

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bilde fra internett

I fotnota

Tittel på bildet og årstall for publisering

Library 2011

I litteraturlista

Tittel på bildet [Bilde]. (år). Hentet fra URL.


Library [Bilde] (2011). Hentet fra http://www.colourbox.com

I EndNote

Legges inn som "Webpage".

Fyll ut feltene Year, Title (skriv også inn materialtype med skarpe klammer her) og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bilde fra trykt kilde

I fotnota

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt. 

Forfatter år: sidetall

Forsgren, 2008: 124

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

I EndNote

Legges inn som "Book"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Blogginnlegg

I fotnota

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.

Kleivset 2010

I litteraturlista

Forfatter. (publiseringsdato). Tittel i kursiv [Bloggpost]. Hentet fra [URL]


Kleivset, B. (2010, 27. 01.). Noen 2010-nyheter [Bloggpost]. Hentet fra http://birgittekleivset.blogspot. com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene Author, Year, Title of entry, Date, Description og URL

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med redaktør

I fotnota

Redaktør og år: sidetall.

Tønnessen 2010: 99

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel og undertittel i kursiv. Utgivelsessted: forlag.

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, City og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med to forfattere

I fotnota

Begge forfatterne nevnes hver gang: sidetall

Nielsen & Thon 2008: 43

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Nielsen, M-B. O., & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med tre-fem forfattere

I fotnota

Første gang nevnes alle forfatterene. Andre gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

1. Fasting, Doksheim, & Vatnøy 2011: 11

2. Fasting et al. 2011: 32

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.
 
Fasting, M., Doksheim, M., & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med én forfatter

I fotnota

Forfatterens etternavn og årstall for utgivelsen: sidetall.

Sødal 2008: 24

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bokanmeldelse

I fotnota

Forfatter, årstall: sidetall

Helle 2010: 181

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. [Bokanmeldelse av...]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.


Helle, K. (2010). Regionhistorie. [Bokanmeldelse av: Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008. B. Seland (red.)]. Heimen, 47(2), 179-182.

I EndNote

Legges inn som "Journal Article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Type of Article (Her skriver du: Bokanmeldelse av bokens tittel).

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Brosjyrer

I fotnota

Ansvarlig institusjon og år

Fiskeridirektoratet 2011

I litteraturlista

Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.
 
Fiskeridirektoratet. (2011). Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen [brosjyre]. Bergen: Fiskeridirektoratet.

I EndNote

Legges inn som "Pamphlet"

Fyll ut feltene Author, Year, Title [brosjyre], Place Published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Dissens i NOU

I fotnota

Forfatter, årstall, sidetall. (Orefellen, 2011, s. 270).

I litteraturlista

Forfatter. (årstall). Tittel [Dissens til...]. I NOU... (sidespenn). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Web Page"

 

Fyll ut feltene Author, title (her legges også informasjon om NOU, utgivelsessted, sidespenn og utgiver).

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Doktorgradsavhandling

I fotnota

Forfatter og årstall oppgis: sidetall

Dørum 2004: 32

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Doktorgradsavhandling), Fakultet, Universitet, Sted.


Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av Romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350. (Doktorgradsavhandling), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, City og University.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Doktorgradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og årstall

Hovdelien 2011

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling). Hentet fra [URL].


Hovdelien, O. (2011). Den multikulturelle skolen - hva mener rektorene?: Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen (Doktorgradsavhandling). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8587

I EndNote

Legges inn som Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title (legg selv til Doktorgrad i parentes) og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

E-bok

I fotnota

Forfatter og utgivelsesår.

Stansell 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel og undertittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Stansell, C. (2010). The feminist promise: 1792 to the present. Hentet fra http://site.ebrary.com/lib/agder/docDetail.action?docID=10386235

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

E-post

I fotnota

Oppgi avsenders navn, tittel og evt. arbeidssted (informasjon om hvorfor personen siteres). Oppgi at det dreier seg om en e-post og datoen for når e-posten ble mottatt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra e-posten.
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Film fra internett

I fotnota

Tittel på filmen år

FINAL - Reference librarianship in Star Wars 2010

I litteraturlista

Tittel på filmen. (år). [videoklipp]. Hentet fra URL


FINAL - Reference librarianship in Star Wars. (2010). [Videoklipp]. Hentet fra http://youtu.be/7WD_QMWba-A

I EndNote

Legges inn som "Webpage".

Fyll ut feltene Year, Title [videoklipp] og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Flerbindsverk

I fotnota

Forfatter/Redaktør og år:

Helle 1994-1998

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (årsspenn). Tittel i kursiv (Volum). Utgivelsessted: Forlag.


Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (Vol. 1-12). Oslo: Aschehoug.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book"

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Volume, Publisher og Place published.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Forelesning

I fotnota

Oppgi forelesers navn, dato for forelesning og eventuelt tittel eller emne for forelesningen. Be foreleser sjekke om du siterer ham/henne korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra forelesningen.
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Forfattere med flere publikasjoner samme år

I fotnota

Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år, kan man godt skille disse fra hverandre ved å legge til en bokstav (a b): sidetall.

1. Repstad 2007a: 59

2. Repstad 2007b: 15

I litteraturlista

Forfatter. (år+bokstav). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Repstad, P. (2007a). Hva er sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Repstad, P. (2007b). Mellom nærhet og distanse: Kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Fra organisasjon (uten personlig forfatter)

I fotnota

Der hvor det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du insitusjonen som ansvarshavende.

Institusjon år

Universitetet i Agder 2010

I litteraturlista

Institusjonens navn. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Universitetet i Agder. (2010). Organisasjonen. Hentet fra http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll inn feltene Author (her skriver du institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title og URL

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Kapittel i bok med redaktør

I fotnota

Forfatter og år: sidetall.

Haakedal 2010: 48

I litteraturlista

Forfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel og undertittel i kursiv.(sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Haakedal, E. (2010). Hva er en disippel?: Multimodalitet i elevarbeidsbøker. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 171-191). Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, City, Publisher, Pages.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Kompendium

I fotnota

Dersom referansen til originaldokumentet er oppgitt kan du bruke denne. Hvis ikke refererer du til kompendiet.

Forfatter år

Nedrelid og Kofoed 2011

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Tittel. I kompendiumtittel i kursiv. Utgivelsessted: universitet/høyskole.
 
Nedrelid, T. E., & Kofoed, S. d. L. (2011). Utnytt søkemotorene Kompendium: Informasjonskompetansedelen av NO-120. Kristiansand: Universitetet i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, City og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Konferansebidrag

I fotnota

Forfatter år: sidetall.

Bråstad 2008: 98

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. Foredrag presentert på... , Konferansested.


Bråstad, K. J. (2008). Agder - del av en Skagerrak-Kattegat-region? Foredrag presentert på Agderseminaret, Kristiansand.

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name og Conference Location.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og år

Rødland 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. Paper lagt frem på konferansens navn, Sted. Abstract hentet fra [URL]


Rødland, I. (2010). Fagreferenten - arbeidsoppgaver og forventninger. Paper lagt frem på Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger. Abstract hentet fra http://www.uis.no/article.php?articleID=23134&categoryID=6006

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name, Conference Location og URL (Skriv inn Abstract hentet fra manuelt før URLen i feltet)

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Lover og forskrifter fra trykte kilder

I fotnota

Lovens kortform og årstall

Åndsverkloven 1961

I litteraturlista

Kortformen av loven. (år). Full tittel.


Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsvek m.v.

I EndNote

Legges inn som "Government document".
 
Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven).

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Lover og forskrifter hentet fra internett

I fotnota

Lovens kortform og årstall

Åndsverkloven 1961

I litteraturlista

Kortformen av loven. (år). Full tittel. Hentet fra URL.

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsvek m.v. Hentet fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19610512-002.html&emne=%E5ndsverklov*&

I EndNote

Legges inn som "Government document".
 
Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven) og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Mastergradsavhandling

I fotnota

Forfatter og årstall: sidetall.

Daland 2010: 68

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave), Utgiver: Utgivelsessted.
 
Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970. (Masteroppgave), L. H. Daland: Kristiansand. 

I EndNote

Legges inn som "thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, City og University (her skal imidlertid University fylles ut med forfatterens navn)

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Mastergradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og årstall

Fjalsett 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave). Hentet fra URL

 

Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300-tallet i Bysants. (Masteroppgave). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Meldinger til Stortinget

I fotnota

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

Bruk forkortelsen Meld. St., år, sidetall (Meld. St. 12 (2009-2010), s. 24)

Eventuelt:

Bruk forkortelsen St.meld. nr., år, sidetall (St.meld. nr. 23 (2008-2009), s. 24)

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver.

Meld. St. 12 (2009-2010). (2010). Finansmarknadsmeldinga 2009. Oslo: Finansdepartementet.

Eventuelt:

St.meld nr. 23 (2008-2009). (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid. [Oslo]: Kultur- og kyrkjedepartementet.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (Meld. St. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Meldinger til Stortinget hentet fra internett

I fotnota

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

Bruk forkortelsen Meld. St., år, sidetall (Meld. St. 12 (2009-2010), s. 24)

Eventuelt:

Bruk forkortelsen St.meld. nr., år, sidetall (St.meld. nr. 23 (2008-2009), s. 24)

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver. Hentet fra [URL]

Meld. St. 12 (2009-2010). (2010). Finansmarknadsmeldinga 2009. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/5676bd94169745a88247089f1a21efae/nn-no/pdfs/stm200920100012000dddpdfs.pdf

Eventuelt:

St.meld. nr. 23 (2008-2009). (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Hentet fra  https://www.regjeringen.no/contentassets/6a7ad6f5ba584c8aafdc8bfa5cba86b1/nn-no/pdfs/stm200820090023000dddpdfs.pdf

I EndNote

Legges inn som "Government document".


Fyll ut feltene Author (Meld. St. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Musikk-CD

I fotnota

Artist og årstall

Kristensen 2005

I litteraturlista

Artist. (år). Tittel i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.


Kristensen, R. (2005). Shimmering minor [CD]. Kristiansand: Ponca Jazz Records.

 

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Musikk-CD-bilag

I fotnota

Artist og årstall

Birkeland & Trædal 2004

I litteraturlista

Artist. (år). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv. [CD-bilaget]. Utgivelsessted: Utgiver.


Birkeland, M., & Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilaget]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Nettside

I fotnota

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.  

Hidle 2010

I litteraturlista

Forfatter/ansvarshavende. (år, dato). Tittel på nettsiden i kursiv. Hentet [dato] fra URL


Hidle, K. M. W. (2011, 04.05.). William og Kate - et uskyldig eventyr? Hentet fra http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287215

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Last Update Date, Access year, URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

NOU

I fotnota

NOU årstall nummer: sidetall.

NOU 2010:6: 73

I litteraturlista

NOU årstall: nummer. (årstall for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.
 

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og Folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll inn feltene Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å hindre invertering) Year, Title, Place Published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

NOU hentet fra internett

I fotnota

NOU årstall nummer: sidetall

NOU 2010:6: 4

I litteraturlista

NOU årstall: nummer. (årstall for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver. Hentet fra [URL]


NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og Folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/ dep/fin/dok/nouer/2010/nou-2010-6.html?id=603907

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll inn feltene Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å hindre invertering) Year, Title, Place Published, Publisher og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Oppslagsverk

I fotnota

Innførsel og år

Middelalderen 1997

I litteraturlista

Innførsel/forfatter. (år). I Redaktør (Red.), Navn på leksikon i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Middelalderen. (1997). I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, City og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Oppslagsverk på internett

I fotnota

Forfatterens etternavn årstall

Tjønneland  2009

I litteraturlista

Forfatterens navn. (Årstall). Tittel på innførsel. Navn på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra  [URL]


Tjønneland, E. (2009). Etikk. Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/etikk

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Oppslagsverk på internett uten personlig forfatter

I fotnota

Dersom det ikke finnes en personlig forfatter, bruker du artikkeltittelen som innførsel. Artikkeltittel og publiseringsår

Informasjonskompetanse 2011

I litteraturlista

Artikkeltittel. (Publiseringsår). Navn på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra  [URL]


Informasjonskompetanse. (2011). Wikipedia. Hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskompetanse

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Radio- og TV-program, podcaster

I fotnota

Produsent år

NRK P2 2011

I litteraturlista

Produsent. (dato, år). Tittel i kursiv [type]. Hentet fra [URL]


NRK P2. (22. mars, 2011). Viten: Blære, jomfuer, medaljer. [Podcast]. Hentet fra http://itunes.apple.com/no/podcast/id417932648

I EndNote

Legges inn som "Electronic article". Fyll ut feltene Author(produsent), Year (med dato), Title, URL og Reviewed item (sett inn type f.eks. podcast her).
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Rapport hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og år

Seeberg 2011

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv  (Rapportnummer). Hentet fra [URL]

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Secondary title (serietittel for rapporten), Publisher, Volume og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Samtale /telefonsamtale

I fotnota

Oppgi hvem du har snakket med i fotnoten og be personen bekrefte at du siterer dem riktig.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Statistikk

I fotnota

Statistikkprodusent årstall: sidetall

Statistisk sentralbyrå 2005: 17

I litteraturlista

Statistikkprodusent. (år). Tittel. I tittel på publikasjonen i kursiv. Utgivelsessted: Utgiver.


Statistisk sentralbyrå. (2005). Fiskarar, etter fiske som leveveg. 1983-2003. I Fiskeristatistikk 2002-2003. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title, Book title, Place Published og Publisher.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Statistikk hentet fra internett

I fotnota

Statistikkprodusent årstall

Statistisk sentralbyrå 2011

I litteraturlista

Statistikkprodusent. (år). Tittel på statistikk i kursiv. Hentet fra  [URL]


Statistisk sentralbyrå. (2011). Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested: 1. oktober 2009 og 2010: Foreløpige tall. Hentet fra http://www.ssb.no/ emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.html

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title og URL.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Trykte kildeskrifter

I fotnota

1. gang du refererer bruker du Diplomatarium Norvegicum (heretter DN).

Oppgi bindnr og nr. DN XXII nr. 433-434.

I litteraturlista

Tittel. (år). Utgivelsessted.


Diplomatarium norvegicum.(1849-1992). Oslo.

I EndNote

Legges inn som "DN" i tilpasset stil.

Fyll ut alle feltene

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Utrykte kilder

I fotnota

Oppgi hva du har brukt på en kortfattet måte.

Folketellingen 1910 for Austad.

I litteraturlista

Oppgi hvilket arkiv du har brukt, kilden, årstall og pakkenr. fra arkivet.


Riksarkivet Oslo, Folketellingen 1910 for Austad. Pakke 229.

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (her legger du inn navnet på kilden med komma til slutt for å hindre invertering) Title (her legger du inn pakkenr.)

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Video, DVD

I fotnota

Regissør og produsent år

Lambert & Harrison 2005

I litteraturlista

Regissør og produsent. (År). Tittel [type medium]. Utgivelsessted: Utgiver.


Lambert, T. & Harrison, C. (Regissører og produsenter). (2005). Guns, germs and steel [DVD]. [u.s.]: National Geographic.


Her mangler utgivelsessted og erstattes av forkortelsen u.s. (uten sted)

I EndNote

Legges inn som "Film or broadcast".

Fyll ut feltene Director, Year released, Country, Distributor, og Medium.

Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med åtte eller flere forfattere

I fotnota

Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall. (Smith et al., 2008, s. 284)

I litteraturlista

De seks første forfatterne, ... siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:

Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi eller URL. (OBS: doi foretrekkes)

Sist oppdatert: 16.02.2017
×