APA 6th tilpasset fotnoter

Stilen er basert på APA 6th, men tilpasset fotnoter. Fotnotene inneholder informasjon om forfatter og utgivelsesår og henger sammen med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.


Historikere bruker ofte primærkilder fra arkiver. Da gjelder spesielle kjøreregler som du finner her.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Bruker du EndNote? Last ned norsk APA-stil

Artikkel med én forfatter

I fotnota

Format: Forfatter år: sidetall

Eks.:  Fredwall 2004: 235

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1:  Mersland, R.(2011). The impact of international influence on microbanks' performance: A global survey. International Business Review, 20(2), 163-176. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

Eks. 2:  Larsen, A. I. (2009). Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i Det indiske hav. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 50(4), 551-566. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07

Eks. 3:  Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-237.

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOIeller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Artikkel med to forfattere

I fotnota

Format:  Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang: sidetall

Eks.: Sointu & Woodhead 2008: 262

I litteraturlista

Format:  Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x

Eks. 2:  Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/arbeid/2015/02/foer_tariffoppgjoeret_2016_adgangen_til_aa_opprette_brede_f

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 


I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Artikkel med tre-fem forfattere

I fotnota

Format:  Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al. og år: sidetall

Eks. første gang: Hansen, Ekholm & Kjøller 2008: 207

Eks. øvrige ganger: Hansen et al. 2008: 208

I litteraturlista

Format:  Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1:  Hansen, A. R., Ekholm, O. & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210. https://doi.org/10.1177/1403494807085065

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Artikkel med seks eller flere forfattere

I fotnota

Format:  Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Eks.:  Pfennig et al. 2016: 196

I litteraturlista

Format:  Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1:  Pfennig, A., Ritter, P. S., Höfler, M., Lieb, R., Bauer, M., Wittchen, H. U. & Beesdo-Baum, K. (2016). Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(3), 196-204. https://doi.org/10.1111/acps.12469

Eks. 2:  Jang, B.-S., Kallåk, B., Lee, C.-H., Ko, D.-E., Suh, Y.-S. & Yang, Y.-S. (2010). A process-centric ship design management framework. Official Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, 15(1), 23-33. Hentet fra http://link.springer.com/article/10.1007/s00773-009-0071-4

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Artikkel med åtte eller flere forfattere

I fotnota

Format:  Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Eks.:  Zhang et al. 2013: 3186

I litteraturlista

Format:  De seks første forfatterne, ... siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. https://doi.org.no/<doinummer>

Eks.:  Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. https://doi.org/0.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Eks.:  Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Avisartikkel

I fotnota

Format:  Artikkelforfatter og år: sidetall

Eks.:  Inntjore 2005: 4

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv [om nødvendig Utgivelsessted], sidetall.


Eks.:  Inntjore, H. (2005, 23. august). Kan Agder likestilles? Fædrelandsvennen, s. 4.

 

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

Eks: Stenvaagnes, R. (2015, 1. februar). Norsk studentbedrift skal samle data for FN. AftenpostenØkonomimagasinet, s.16.

 

Merk: Dersom det finnes flere aviser med samme navn, setter du inn utgivelsessted for å gjøre det tydelig.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I fotnota

Format:  Forfatters etternavn og årstall for publisering: sidetall

Eks.:  Leer-Salvesen 2008

I litteraturlista

Format:  Forfatterens navn. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.:  Leer-Salvesen, P. (2008, 23. oktober). Sin lønn verd? Fædrelandsvennen. Hentet fra http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Newspaper, Issue date og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter /journalist

I fotnota

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Format:  Avis år: sidetall

Eks.:  Farsunds Avis 1962: 2

I litteraturlista

Format:  Avis. (år og dato). Tittel.


Eks.:  Farsunds Avis. (1962, 09. juli). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article"

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bilde fra internett

I fotnota

Format:  Tittel på bildet og årstall for publisering

Eks.:  Library [Bilde] 2011

I litteraturlista

Format:  Tittel på bildet [Bilde]. (år). Hentet fra URL.


Eks.:  Library [Bilde]. (2011). Hentet fra http://www.colourbox.com

I EndNote

Legges inn som "Webpage".

Fyll ut feltene Year, Title, Type of medium og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bilde fra trykt kilde

I fotnota

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt, f.eks. Maleriet "The wise virgin" av Jay DeFeo er eksempel på beatkunst.

Format:  Forfatter år: sidetall

Eks.:  Forsgren, 2008: 124

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Eks.:  Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

I EndNote

Legges inn som "Book"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Blogginnlegg

I fotnota

Format:  Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.

Eks.:  Kleivset 2010

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år, publiseringsdato). Tittel [Blogg post]. Hentet fra URL


Eks.:  Kleivset, B. (2010, 27. januar). Noen 2010-nyheter [Blogg post]. Hentet fra: http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene Author, Year, Title of entry, Last Update Date, Description og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bok med redaktør

I fotnota

Format:  Redaktør år: sidetall.

Eks.:  Tønnessen 2010: 99

I litteraturlista

Format:  Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: forlag.

Eks.:  Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

*Ikke ved 1. utgave

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bok med to forfattere

I fotnota

Format:  Begge forfatterne nevnes hver gang: sidetall

Eks.:  Nielsen & Thon 2008: 43

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  Nielsen, M-B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Editiion*, Place published og Publisher.

*Ikke for 1. utg.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bok med tre-fem forfattere

I fotnota

Format:  Første gang nevnes alle forfatterene. Andre gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

Eks. første gang: Fasting, Doksheim & Vatnøy 2011: 11

Eks. øvrige ganger:  Fasting et al. 2011: 32

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.
 
Eks.:  Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

*Ikke ved 1. utg.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bok med én forfatter

I fotnota

Format:  Forfatteren årstall: sidetall

Eks.:  Repstad 2014: 24

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlisten. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

 

*Ikke ved 1. utg.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bok uten personlig forfatter/organisasjon som forfatter

I fotnota

Format:  Korporasjon årstall: sidetall

Eks.:  American Psychological Assiciation 2010: 35

I litteraturlista

Format:  Korporasjon. (År). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.

I EndNote

Legges inn som "Book".

 

Fyll ut feltene Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Edition*, Place Published, Publisher.

 

*Ikke ved 1. utg.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Bokanmeldelse

I fotnota

Format:  Forfatter, årstall: sidetall

Eks: Helle 2010: 181

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Tittel. [Bokanmeldelse av...]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.


Eks: Helle, K. (2010). Regionhistorie. [Bokanmeldelse av: Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008. B. Seland (red.)]. Heimen, 47(2), 179-182.

I EndNote

Legges inn som "Journal Article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Type of Article (Her skriver du: Bokanmeldelse av bokens tittel).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Brosjyrer

I fotnota

Format:  Ansvarlig institusjon år: sidetall

Eks: Miljødirektoratet 2016: 14

I litteraturlista

Format:  Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.
 
Eks: Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. Trondheim: Miljødirektoratet.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material"


Fyll ut feltene Author, Year, Series title, Type, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Dissens i NOU

I fotnota

Format:  Forfatter år: sidetall

Eks: (Orefellen 2011: 270)

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Tittel [Dissens til...]. I NOU i kursiv. (sider). Utgivelsessted: Utgiver.


Eks: Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material"

 

Fyll ut feltene Author, Year, Title (her legges informasjon om dissens i skarpe klammer, og informasjon om  NOU, og sidetall i parentes), Place published og Publisher.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Doktorgradsavhandling

I fotnota

Format:  Forfatter år: sidetall

Eks: Dørum 2004: 32

I litteraturlista

Trykt:

Format:  Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling). Universitet, Utgivelsessted.

Eks: Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350 (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo

Fra internett:

Format:  Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling, institusjon). Hentet fra URL

Eks: Nordtømme, S. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet (Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Sørøst-Norge). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2373513

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

 

Fra internett:Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type og URL.

I feltet for Thesis type legges også institusjonsnavnet inn.

Hentedato kommer med dersom feltet "Access Date" er fylt ut.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

E-bok

I fotnota

Format:  Forfatter år: sidetall

Eks 1: Vareide 2018: 27

Eks 2: Murray 2011: 35

Eks 3:  Goodfellow, Bengio & Courville 2016: kap. 1, avsn. 3

Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

 

 

I litteraturlista

Format:    Forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Verkets tittel: Undertittel (utgave) [versjon, f.eks. Kindle]. Sted: Utgiver. Hentet fra https://url

Eks 1:    Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes?https://doi.org/10.23865/noasp.32

Eks 2: Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Maidenhead, UK: Open University Press. Hentet fra https://ebookcentral.proquest.com

Eks 3: Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning [Kindle]. Cambridge, MA: MIT Press. Hentet fra http://www.amazon.com

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i skarpe klammer bak tittelen []. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online. Dersom boka har DOI angis denne istedet for URL og sted. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave.

 

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher og URL eller DOI.

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i Type of medium. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Episode fra TV-serie

I fotnota

Format:  Manusforfatter og år: Andem 2016

Eks: Med tidsangivelse: Andem 2016 13:26

Eks: Med tidsspenn: Andem 2016 13:26-15:10

I litteraturlista

Format:  Navn, N. (manusforfatter), & N. Navn (regissør). (år). Tittel på episoden [Episode fra TV-serie]. I Navn (produsent), TV-seriens tittel. Hentet fra URL

 

Eks: Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/skam/mynt15201016/sesong-3/episode-10

 

Eks: Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Oslo: NRK

 

I EndNote

Legges inn som "Film or Broadcast"

Fra nett: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Producer, Medium (Episode fra TV-serie), URL

På DVD: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Place Published, Distributor, Producer, Medium (Episode fra TV-serie)

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Film fra internett

I fotnota

Format:  Ansvarlig person eller institusjon år : tidspunkt

Eks: University of Bergen UiB 2010 : 2:44

 

I litteraturlista

Format:  Ansvarlig person eller institusjon [brukernavn]. (Publiseringstidspunkt). Tittel [Videoklipp]. Hentet fra https://url 

Eks: University of Bergen UiB. (2010, 27. mai). Et plagieringseventyr [Videoklipp]. Hentet fra https://youtu.be/Mwbw9KF-ACY 


 

I EndNote

Legges inn som "Online multimedia".

Fyll ut feltene Created by, Year (inkluder dato), title, Type of work og URL.

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Film på DVD, Blu-ray, VHS

I fotnota

Format:  Hovedansvarlig(e) for filmen år

Eks: Bornedal 2002

 

I litteraturlista

Format:  Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (år). Filmens tittel [Spillefilm eller mer presis materialbetegnelse]. Produksjonssted: Filmstudio.

Hovedansvarlige vil være regissør, produsent osv.

Eks: Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [Spillefilm]. Norge: Northern Lights. 

 

I EndNote

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, Type (materialtype), Place Published og Publisher.

Rollene i parentes legges til manuelt etter at dokumentet er konvertert til "plain text"

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Flerbindsverk

I fotnota

Format: Forfatter år : sidetall 

Eks: Helle 1994-1998 : 10 

I litteraturlista

Helt flerbindsverk:

Format:  Forfatter(e). (startår-sluttår, evt. kun ett årstall hvis utgitt samtidig).Tittel: Undertittel(utgave, Antall bind). Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Alnæs, K. (2004-2007). Historien om Europa (bd. 1-4). Oslo: Den norske bokklubben. 

 

Enkeltbind med individuell tittel

Format:  Forfatter(e). (år).Tittel: Undertittel.Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Alnæs, K. (2004). Historien om Europa: Bd. 1. Oppvåkning. Oslo: Den norske bokklubben. 

I EndNote

Legges inn som "Book"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Publisher og Place published.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Kapittel i bok med redaktør

I fotnota

Format:  Kapittelforfatter år : sidetall

Eks: Søjbjerg 2016 : 215

 

I litteraturlista

Format:  Kapittelforfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel: undertittel(utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D.-G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

I EndNote

Legges inn som "Book section"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages. Edition. 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Kapittel i bok med flere redaktører

I fotnota

Format:  Kapittelforfatter år : sidetall

Eks: Holand & Rød 2013 : 168

 

I litteraturlista

Format:  Kapittelforfatter(e). (år). Kapitteltittel: Undertittel. I bokens redaktør(er),Bokens tittel: undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.),Mot en farligere fremtid?: Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge(s. 157-174). Trondheim: Akademika.

 

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Kompendium

I fotnota

Dersom kilden for den opprinnelige artikkelen er angitt i kompendiet, kan du referere til artikkelen som en primærkilde. Dette betyr at du refererer til denne teksten i sin originale form (ikke som en del av et kompendium), der kildeangivelsen hentes fra opplysningene i kompendiet.

Dersom kilden ikke er angitt i kompendiet eller er angitt ufullstendig, må du enten finne originalkilden og referere til denne eller vise til teksten som en del av kompendiet. I siste tilfelle følges eksempelet fra Kapittel i bok med redaktør.


 

I litteraturlista

I EndNote

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Konferansebidrag

I fotnota

Format:  Forfatter år : sidetall

Eks: Nguyen 2012 
 

I litteraturlista

Format:  Foredragsholder. (År, måned).Tittel. Innlegg presentert ved konferansenavn / møte i organisasjonens navn, Sted.

Eks: Nguyen, C. A. (2012, august). Humor and deception in advertising: When laughter may not be the best medicine. Innlegg presentert ved American Psychological Association, Orlando, FL. 


 

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

I fotnota

Format:  Foredragsholder år : sidetall

Eks: Ghezzi 2016

 

I litteraturlista

Format:  Foredragsholder. (År, måned). Tittel. Innlegg presentert ved Konferansenavn, Sted. Sammendrag hentet fra https://url

Eks: Ghezzi, A. (2016, april). An allegory on the role of the action researcher to enable user engagement and change management in the early phases of information systems implementation. Innlegg presentert ved 18th International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2016, Roma. Sammendrag hentet fra http://www.iceis.org/Abstracts/2016/ ICEIS_2016_Abstracts.htm 

 

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location og URL

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Lover og forskrifter

I fotnota

Format:  Lovens korttittel år:paragraf

Eks: Folketrygdloven 1997:§4

I litteraturlista

Format:  Lovens/forskriftens kortittel. (År). Lovens fullstendige tittel (dato-kode). Hentet fra URL

Eks: Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Kort URL finner du ved å klikke på "del dokument" inne i Lovdata.

NB! Fjern URL dersom du viser til den trykte utgaven av Norges lover.

NB! Vis alltid til originallovens dato, med mindre du refererer til en bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I EndNote

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".

Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title, Rule number og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Læreplan hentet fra internett

I fotnota

Format: Organisasjon år:sidetall

Eks.: Kunnskapsdepartementet, 2017: 7

Eks.: Utdanningsdirektoratet 2013

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper. Hentet fra URL

Eks.: Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplanen i naturfag (NAT1-03). Hentet fra URL

 

Merknad: Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet bør stå som forfatter av Overordnet del, mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag.

Merknad: Skriv året som læreplan gjelder fra, og plankoden i parentes etter tittel. PDF-versjon er enklere å henvise til. Bruk den fullstendige URL-en for PDF-filen. Når sidetall ikke eksisterer, skriv kapittel/ del og/ eller avsnittnummer i henvisningen.

 

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Læreplankode fylles inn under Report Number

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Mastergradsavhandling

I fotnota

Format Forfatter og årstall: sidetall.

Eks.: Daland 2010: 68

I litteraturlista

Format: Trykt:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Mastergradsavhandling). Utgiver, Utgivelsessted.

Eks.: Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom lindesnes og lista 1900-1970 (Mastergradsavhandling). Universitetet i Agder, Kristiansand.

format: Fra internett:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Mastergradsavhandling, institusjon). Hentet fra URL

Eks.: Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300 tallet i Bysants (Mastergradsavhandling, Universitetet i Agder). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

 

 

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt:

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

Fra internett:

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type og URL.

I feltet for Thesis type legges også institusjonen inn.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Mastergradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Format: Forfatter og årstall

Eks.: Fjalsett 2010

I litteraturlista

Format: Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave). Hentet fra URL

Eks.: Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300-tallet i Bysants. (Masteroppgave). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Meldinger til Stortinget

I fotnota

Format: Departement år:sidetall

Eks.: Kulturdepartementet 2016:10

I litteraturlista

Format: Departementet. (År). Tittel på stortingsmelding i kursiv. (Meld. St. nr. sesjon dvs. år). Hentet fra URL

Eks.: Kulturdepartementet. (2016). Kommersiell allmennkringkasting. (Meld. St. 14 (2016-2017)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20162017/id2524407/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes den med utgivelsessted: utgiver

 

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Meld. St. nr.) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og PublisherPsst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Musikkopptak (CD, LP)

I fotnota

Format: Låtskriver/komponist copyright-år: spor  

Dersom innspillingsdato og copyright-dato er forskjellig, oppgis begge i tekstreferansen.

Eks.: Bernard & Smith 1934/2010: spor 7

I litteraturlista

Format: Låtskriver/komponist. (copyright år). Tittel på sang [innspilt av A.A. Artist dersom forskjellig fra låtskriver/komponist]. På Tittel på album i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Plateselskap. (Innspillingsdato dersom innspillingen er en annen enn copyright-dato på sangen)

Eks.: Bernard, F. & Smith, R. B. (1934). Winter wonderland [innspilt av K. Nilsen]. På Have yourself a merry little Christmas[CD]. Oslo: Playroom Music. (2010)

I EndNote

Legges inn som "Music"

Fyll ut feltene Composer, Year, album title, form of item, place published og publisher. Innspillingsår legges i Reprint edition

Dersom det er hentet fra internett, erstatt place published/publisher med URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Musikk-CD-bilag

I fotnota

Format: Artist og årstall

Eks.: Birkeland & Trædal 2004

I litteraturlista

Format: Artist. (År). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv [CD-bilag]. Utgivelsessted: Utgiver.

Eks.: Birkeland, M. & Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilag]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Nettside

I fotnota

Format: Forfatter år  

Eks.: Wehus 2017

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du instiutsjon/organisasjon som forfatter.

Utdanningsdirektoratet 2016

I litteraturlista

Format: Forfatter. (publiseringstidspunkt evt. tidspunkt for siste oppdatering). Tittel. Hentet fra https://url

Eks.: Wehus, W. N. (2017, 26. januar). Thore blir en bedre mattelærer på nett. Hentet fra http://www.uia.no/nyheter/thore-blir-en-bedre-mattelaerer-paa-nett

Format: Organisasjon. (År, dato). Tittel. Hentet fra URL

Eks.: Utdanningsdirektoratet. (2017, 1. august). Få hjelp mot mobbing. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/fortell-om-mobbingen-selv-om-det-er-vanskelig/

Format: Bruk (u.å.) når år mangler og oppgi lesedato for nettsider med innhold som oppdateres ofte:

Eks.: Nasjonalbiblioteket. (u.å.). Arrangementer på Nasjonalbiblioteket. Hentet 31. mai 2018 fra https://www.nb.no

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, URL.

For å få med hentedato må du også fylle inn Access date

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Noter

I fotnota

Format: Komponist år

Eks.: Beethoven 2002

I litteraturlista

Format: Komponist. (År). Tittel i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.

Eks.: Beethoven, L. (Komponist). (2002).Fur Elise [Noter]. New York: Random House (Opprinnelig utgitt 1810).

NB! Dersom noten er hentet fra internett, erstattes utgivelsessted og utgiver med URL

NB! Hvis du bruker et nytt opptrykk av et eldre verk, oppgi original publiseringsdato.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material".

Fyll ut feltene Author, Credits, Year, Series Title, Place Published, Publisher, Type og Date

Dersom det er hentet fra internett, erstattes Place published og publisher med URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

NOU

I fotnota

Format: NOU årstall nummer: sidetall.

Eks.: NOU 1998:18:23

I litteraturlista

Format: NOU årstall: nummer. (År). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.

Eks.: NOU 1998:18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Format: NB! Dersom hentet fra internett, erstatt utgivelsessted og utgiver med URL.

Eks.: NOU 2018: 2. (2018). Fremtidige kompetansebehov I: Kunnskapsgrunnlaget. Hentet fra https://www.regjeringen.no

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll inn feltene Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Place published og Publisher.

Dersom hentet fra internett, erstattes Place published og publisher med URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Oppslagsverk

I fotnota

Format: Forfatter år:sidetall

Eks.: Graham 2015

NB! Dersom det ikke er oppgitt en forfatter, setter du tittelen/oppslagsordet som forfatter.

I litteraturlista

Format: Forfatter. (År). Oppslagsord/tittel. I Redaktør (red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Graham, G. (2005). Behaviorism. I E. N. Zalta (red.). The Stanford encyclopedia of philosophy (Høst 2007 utg.). Hentet fra http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

 

NB! Dersom oppslagsverket ikke har redaktør, skriver du referansen uten.

Eks.: Heuristic. (n.d.) I Merriam-Webster's online dictionary (11. utg.) Hentet fra http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted og forlag.

Hvis onlineversjonen viser til en trykt utgave, skal utgavenummeret oppgis etter tittelen.

 

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Edition og URL

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Personlig kommunikasjon (forelesningsnotater, epost o.l.)

I fotnota

Format: Forelesningsnotater, eposter o.l. som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som "personlig kommunikasjon".

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med å godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

Eks.:

... (A. Hansen, personlig kommunikasjon, 18. mars 2017).

Anne Hansen (personlig kommunikasjon, 18. mars 2017) påpekte i epost at ...

I litteraturlista

Format: Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Podcast/radio

I fotnota

Format: Forfatter/Produsent år

Eks.: Chivvis 2014

NB! Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen

I litteraturlista

Format: Produsent el. (Rolle). (År). Tittel i kursiv [Materialtype]. Hentet fra URL

NB! Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen og skriv rollen deres i parentes

Eks.: Chivvis, D. (produsent). (2014). Serial [Lyd podcast]. Hentet fra https://serialpodcast.org/season-one

NB! Ved referering til en enkelt episode, bruk samme format som kapittel i bok med redaktør, men sett manusforfatter/regissør i forfatter-posisjonen og produsent i redaktør-posisjonen.  

Eks.: Koenig, S. (Forfatter). (2014). The Alibi [podcast episode]. I S. Koenig, J. Snyder & Chivvis, D. (Produsenter), Serial. Hentet fra https://serialpodcast.org/season-one/1/the-alibi

I EndNote

Legges inn som "Podcast"

For Podcast-serien, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast (her må du selv legge på kursiv inne i EndNote), Type, URL

For episode i podcast, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast, Title of show , Producer, Type, URL,

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Proposisjoner til Stortinget

I fotnota

Format: Departement år: sidetall

Eks.: Barne- og likestillingsdepartementet 2016: 9

I litteraturlista

Format: Departementet. (År). Tittel på proposisjon i kursiv. (Prop nr). Hentet fra URL

Eks.: Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Endringer i markedsføringsloven, telefonmarkedsføring mv. (Prop. 43 L (2016-2017)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20162017/id2524284/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted: utgiver.

I EndNote

Legges inn som "Government document". 

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Prop nr, år) og URL

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Rammeplan hentet fra internett

I fotnota

Format: Organisasjon år:sidetall

Eks.: Kunnskapsdepartementet 2017: 8

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no

 

NB! Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato. Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no, skal du følge boksen "lover og forskrifter".

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Rapport/årsmelding

I fotnota

Format: Forfatter år:sidetall

Eks.: Seeberg 2011:21

I litteraturlista

Format: Forfatter/organisasjon. (År). Tittel i kursiv (Rapportnummer). Hentet fra URL

Eks.: Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

NB! Dersom det mangler rapportnummer, oppgis dette ikke. 

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted: utgiver.

 

I EndNote

Legges inn som "government documents".

Fyll inn feltene Author, year, title, report number, place published, publisher.

Dersom det er hentet fra internett, erstatt place published/publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Rundskriv

I fotnota

Format: Forfatter år:sidetall

Eks.: Justis- og beredskapsdepartementet 2016:51

I litteraturlista

Format: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. (Rundskrivnummer). Hentet fra URL

Eks.: Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet. (Rundskriv GI-10/2016). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016--utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes dette med utgivelsessted og utgiver.

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (rundskrivnummer), og URL.

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Trykte kildeskrifter

I fotnota

Format: Første gang du refererer, bruker du Diplomatarium Norvegicum (heretter DN).

Eks.: Oppgi bindnr og nr. DN XXII nr. 433-434.

I litteraturlista

Format: Tittel. (år). Utgivelsessted.

Eks.: Diplomatarium norvegicum.(1849-1992). Oslo.

I EndNote

Legges inn som "DN" i tilpasset stil.

Fyll ut alle feltene.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×

Utrykte kilder

I fotnota

Format: Oppgi hva du har brukt på en kortfattet måte.

Eks.: Folketellingen 1910 for Austad.

I litteraturlista

Format: Oppgi hvilket arkiv du har brukt, kilden, årstall og pakkenr. fra arkivet.

Eks.: Riksarkivet Oslo, Folketellingen 1910 for Austad. Pakke 229.

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (her legger du inn navnet på kilden med komma til slutt for å hindre invertering) Title (her legger du inn pakkenr.)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.01.2019
×