APA 6th tilpasset fotnoter

Denne typen fotnoter brukes ofte i historiefaget.

Stilen er basert på APA 6th, men tilpasset fotnoter. Fotnotene inneholder informasjon om forfatter og utgivelsesår og henger sammen med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.


Historikere bruker ofte primærkilder fra arkiver. Da gjelder spesielle kjøreregler som du finner her.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Bruker du EndNote? Last ned norsk APA-stil

Artikkel med én forfatter

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Fredwall 2004: 235

I litteraturlista

Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:

Mersland, R.(2011). The impact of international influence on microbanks' performance: A global survey. International Business Review, 20(2), 163-176. doi: 10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

Larsen, A. I. (2009). Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i Det indiske hav. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 50(4), 551-566. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07

Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-237.

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOIeller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med to forfattere

I fotnota

Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang: sidetall

Sointu & Woodhead 2008: 262

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi:

Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276. doi: 10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x

Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/arbeid/2015/02/foer_tariffoppgjoeret_2016_adgangen_til_aa_opprette_brede_f

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 


I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med tre-fem forfattere

I fotnota

Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al. og år: sidetall

1. Hansen, Ekholm & Kjøller 2008: 207

2. Hansen et al. 2008: 208

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi

Hansen, A. R., Ekholm, O. & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210. doi: 10.1177/1403494807085065

Juha, T. M., Mirva, P. & Petri, M. T. P. (2010). Genre-deviating artist entry: the role of authenticity and fuzziness. Management Decision, 48(9), 1355-1364. Hentet fra http://search.proquest.com/docview/761429551?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&accountid=43239

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med seks eller flere forfattere

I fotnota

Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Pfennig et al. 2016: 196

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi:

Pfennig, A., Ritter, P. S., Höfler, M., Lieb, R., Bauer, M., Wittchen, H. U. & Beesdo-Baum, K. (2016). Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta psychiatrica Scandinavica, 133(3), 196-204. doi: 10.1111/acps.12469

Jang, B.-S., Kallåk, B., Lee, C.-H., Ko, D.-E., Suh, Y.-S. & Yang, Y.-S. (2010). A process-centric ship design management framework. Official Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, 15(1), 23-33. Hentet fra http://link.springer.com/article/10.1007/s00773-009-0071-4

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med åtte eller flere forfattere

I fotnota

Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Zhang et al. 2013: 3186

I litteraturlista

De seks første forfatterne, ... siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:

Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Avisartikkel

I fotnota

Artikkelforfatter og år: sidetall

Inntjore 2005: 4

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv, sidetall.


Inntjore, H. (2005, 23. august). Kan Agder likestilles? Fædrelandsvennen, s. 4.

 

Avis som består av flere separate deler: sett A foran sidetallet for del 1, B for del 2 osv:

Stenvaagnes, R. (2015, 1. februar). Norsk studentbedrift skal samle data for FN. Aftenposten, s. C16.

 

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I fotnota

Forfatters etternavn og årstall for publisering

Leer-Salvesen 2008

I litteraturlista

Forfatterens navn. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra URL

Leer-Salvesen, P. (2008, 23. oktober). Sin lønn verd? Fædrelandsvennen. Hentet fra http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Newspaper, Issue date og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter /journalist

I fotnota

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Avis år: sidetall

Farsunds Avis 1962: 2

I litteraturlista

Avis. (år og dato). Tittel.


Farsunds Avis. (1962, 09.07.). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article"

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bilde fra internett

I fotnota

Tittel på bildet og årstall for publisering

Library [Bilde] 2011

I litteraturlista

Tittel på bildet [Bilde]. (år). Hentet fra URL.


Library [Bilde]. (2011). Hentet fra http://www.colourbox.com

I EndNote

Legges inn som "Webpage".

Fyll ut feltene Year, Title, Type of medium og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bilde fra trykt kilde

I fotnota

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt, f.eks. Maleriet "The wise virgin" av Jay DeFeo er eksempel på beatkunst.

Forfatter år: sidetall

Forsgren, 2008: 124

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

I EndNote

Legges inn som "Book"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Blogginnlegg

I fotnota

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.

Kleivset 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år, publiseringsdato). Tittel [Blogg post]. Hentet fra URL


Kleivset, B. (2010, 27. januar). Noen 2010-nyheter [Blogg post]. Hentet fra: http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene Author, Year, Title of entry, Last Update Date, Description og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med redaktør

I fotnota

Redaktør år: sidetall.

Tønnessen 2010: 99

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: forlag.

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med to forfattere

I fotnota

Begge forfatterne nevnes hver gang: sidetall

Nielsen & Thon 2008: 43

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Nielsen, M-B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med tre-fem forfattere

I fotnota

Første gang nevnes alle forfatterene. Andre gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

1. Fasting, Doksheim & Vatnøy 2011: 11

2. Fasting et al. 2011: 32

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.
 
Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med én forfatter

I fotnota

Forfatteren årstall: sidetall.

Sødal 2008: 24

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok uten personlig forfatter/organisasjon som forfatter

I fotnota

Korporasjon årstall: sidetall

American Psychological Assiciation 2010: 35

I litteraturlista

Korporasjon. (År). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.

I EndNote

Legges inn som "Book".

 

Fyll ut feltene Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bokanmeldelse

I fotnota

Forfatter, årstall: sidetall

Helle 2010: 181

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. [Bokanmeldelse av...]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.


Helle, K. (2010). Regionhistorie. [Bokanmeldelse av: Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008. B. Seland (red.)]. Heimen, 47(2), 179-182.

I EndNote

Legges inn som "Journal Article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Type of Article (Her skriver du: Bokanmeldelse av bokens tittel).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Brosjyrer

I fotnota

Ansvarlig institusjon år: sidetall

Miljødirektoratet 2016: 14

I litteraturlista

Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.
 
Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. Trondheim: Miljødirektoratet.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material"


Fyll ut feltene Author, Year, Series title, Type, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Dissens i NOU

I fotnota

Forfatter år: sidetall

(Orefellen 2011: 270)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel [Dissens til...]. I NOU i kursiv. (sider). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material"

 

Fyll ut feltene Author, Year, Title (her legges informasjon om dissens i skarpe klammer, og informasjon om  NOU, og sidetall i parentes), Place published og Publisher.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Doktorgradsavhandling

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Dørum 2004: 32

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling). Universitet, Utgivelsessted.


Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av Romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350 (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Degree.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Doktorgradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Nordtømme 2004: 48

 

 

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling, institusjon). Hentet fra URL


Nordtømme, S. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet (Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Sørøst-Norge). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2373513

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Degree og URL.

I feltet "Degree" legges også institusjonsnavnet inn.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

E-bok

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Mughal 2016: 14

Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

 

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel og undertittel i kursiv. Hentet fra URL

Mughal, Y. M. (2016). A parametric framework for modelling of bioelectrical signals.  Hentet fra http://link.springer.com/book/10.1007/978-981-287-969-1/page/1

 

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i skarpe klammer bak tittelen []. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL/DOI

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i Type of medium. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Episode fra TV-serie

I fotnota

Manusforfatter og år: Andem 2016

Med tidsangivelse: Andem 2016 13:26

Med tidsspenn: Andem 2016 13:26-15:10

I litteraturlista

Navn, N. (manusforfatter), & N. Navn (regissør). (år). Tittel på episoden [Episode fra TV-serie]. I Navn (produsent), TV-seriens tittel. Hentet fra URL

 

Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/skam/mynt15201016/sesong-3/episode-10

 

Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Oslo: NRK

 

I EndNote

Legges inn som "Film or Broadcast"

Fra nett: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Producer, Medium (Episode fra TV-serie), URL

På DVD: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Place Published, Distributor, Producer, Medium (Episode fra TV-serie)

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Film fra internett

I fotnota

Produsent år

Eldevik 2016

I litteraturlista

Produsent. (år). Tittel på filmen i kursiv [Videoklipp]. Hentet fra URL

 

Eldevik, B. (2016, 19. februar). Bergingen av Loyalty Express 16.02.2016 [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=cf5kEqANEbo

I EndNote

Legges inn som "Online multimedia".


Fyll ut feltene Created by, Year, Series title, Date accessed, Type of work og URL.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Film på DVD, Blu-ray, VHS

I fotnota

Regissør og produsent år

Fonda & Lumet 2005

I litteraturlista

Regissør og Produsent (Roller). (År). Tittel i kursiv. [Materialtype]. Utgivelssted: utgiver.

Fonda, H. (Produsent) & Lumet, S. (Regissør). (1957). 12 angry men [DVD]. USA: Orion-Nova Productions.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material". 

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, Type (materialtype), Place Published og Publisher.

Rollene i parentes legges til manuelt etter at dokumentet er konvertert til "plain text"

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Flerbindsverk

I fotnota

Forfatter/Redaktør og år

Helle 1994-1998

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv (Volum). Utgivelsessted: Utgiver.


Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (Vol. 1-12). Oslo: Aschehoug.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book"

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Volume, Publisher og Place published.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Kapittel i bok med redaktør

I fotnota

Forfatter og år: sidetall

Søjbjerg 2016: 215

I litteraturlista

Forfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel og undertittel i kursiv (sider). Utgivelsessted: Forlag.

Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D.-G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Kapittel i bok med flere redaktører

I fotnota

Forfatter og år: sidetall

Holand og Rød 2013: 168

I litteraturlista

Forfatter. (år). Kapitteltittel. I Redaktør, redaktør & redaktør (Red.), Bokas tittel i kursiv (sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

 

Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.), Mot en farligere fremtid? : om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 157-174). Trondheim: Akademika.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Kompendium

I fotnota

Dersom referansen til originaldokumentet er oppgitt kan du bruke denne. Hvis ikke refererer du til kompendiet.

Forfatter år

Nedrelid og Kofoed 2011

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Tittel. I kompendiumtittel i kursiv. Utgivelsessted: universitet/høyskole.
 
Nedrelid, T. E. & Kofoed, S. d. L. (2011). Utnytt søkemotorene Kompendium: Informasjonskompetansedelen av NO-120. Kristiansand: Universitetet i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, City og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Konferansebidrag

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Første gang nevnes alle forfatterene. Andre gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

1. Fjeld, Hagen & Bjerketvedt 2014: 3

2. Fjeld et al. 2014: 3

 

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Paper presentert på Konferansens navn, Konferansens sted.


Fjeld, E., Hagen, S. T. & Bjerketvedt, D. (2014). Cloud formation during high current arcs in air. Paper presentert på 20th International Conference on Gas Discharges and their Applications, Orleans.

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name og Conference Location.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Rødland 2010: 4

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Paper lagt frem på konferansens navn, konferansens sted. Abstract hentet fra URL


Rødland, I. (2010). Fagreferenten - arbeidsoppgaver og forventninger. Paper lagt frem på Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger. Abstract hentet fra http://www.uis.no/article.php?articleID=23134&categoryID=6006

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name, Conference Location og URL (Skriv inn "Abstract hentet fra" manuelt før URL i feltet)

Dersom paperet ikke er formelt publisert, sett inn konferansemåneden i referansen etter året: Forfatter. (år, måned).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Lover og forskrifter

I fotnota

Lovens korttittel år:paragraf

Åndsverkloven 1961:§4

I litteraturlista

Lovens/forskriftens kortittel. (År). Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer. Hentet fra URL

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12 mai 1961 nr. 2. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=%C3%A5ndsverksloven

NB! Fjern URL dersom du viser til den trykte utgaven av Norges lover.

NB! Vis alltid til originallovens dato, med mindre du refererer til en bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen) Year, Title (Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer) og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Læreplan hentet fra internett

I fotnota

Organisasjon år:sidetall

Utdanningsdirektoratet 2015:3

I litteraturlista

Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Hentet fra URL

Utdanningsdirektoratet. (2015). Læreplan i kroppsøving (KRO1-04). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/KRO1-04

Utdanningsdirektoratet. (2006). Den generelle delen av læreplanen. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Læreplankode fylles inn under Report Number

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Mastergradsavhandling

I fotnota

Forfatter og årstall: sidetall.

Daland 2010: 68

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave), Utgiver: Utgivelsessted.
 
Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970. (Masteroppgave), L. H. Daland: Kristiansand. 

I EndNote

Legges inn som "thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, City og University (her skal imidlertid University fylles ut med forfatterens navn)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Mastergradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og årstall

Fjalsett 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave). Hentet fra URL

 

Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300-tallet i Bysants. (Masteroppgave). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Meldinger til Stortinget

I fotnota

Departement år:sidetall

Kulturdepartementet 2016:10

I litteraturlista

Departementet. (År). Tittel på stortingsmelding i kursiv. (Meld. St nr. sesjon dvs. år). Hentet fra URL

Kulturdepartementet. (2016). Kommersiell allmennkringkasting. (Meld. St 14 2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20162017/id2524407/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes den med utgivelsessted: utgiver

 

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Meld. St. nr.) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og PublisherPsst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Musikkopptak (CD, LP)

I fotnota

Låtskriver/komponist copyright-år: spor  

Dersom innspillingsdato og copyright-dato er forskjellig, oppgis begge i tekstreferansen.

Bernard & Smith 1934/2010: spor 7

I litteraturlista

Låtskriver/komponist. (copyright år). Tittel på sang [innspilt av A.A. Artist dersom forskjellig fra låtskriver/komponist]. PåTittel på album i kursiv[materialtype]. Utgivelsessted: Plateselskap. (Innspillingsdato dersom innspillingen er en annen enn copyright-dato på sangen)

Bernard, F. & Smith, R. B. (1934). Winter wonderland [innspilt av K. Nilsen]. PåHave yourself a merry little Christmas[CD]. Oslo: Playroom Music. (2010)

I EndNote

Legges inn som "Music"

Fyll ut feltene Composer, Year, album title, form of item, place published og publisher. Innspillingsår legges i Reprint edition

Dersom det er hentet fra internett erstatt place published/publisher med URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Musikk-CD-bilag

I fotnota

Artist og årstall

Birkeland & Trædal 2004

I litteraturlista

Artist. (År). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv [CD-bilag]. Utgivelsessted: Utgiver.

Birkeland, M. & Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilag]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Nettside

I fotnota

Forfatter år  

Wehus 2017

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du instiutsjon/organisasjon som forfatter.

Utdanningsdirektoratet 2016

I litteraturlista

Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Wehus, W. N. (2017). Thore blir en bedre mattelærer på nett. Hentet fra http://www.uia.no/nyheter/thore-blir-en-bedre-mattelaerer-paa-nett

 

Organisasjon. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Utdanningsdirektoratet. (2016). Hva vet vi om mobbing i barnehagen? Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/trivsel/hva-vet-vi-om-mobbing-i-barnehagen/

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, URL.

For å få med hentedato må du også fylle inn Access date

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Noter

I fotnota

Komponist år

Beethoven 2002

I litteraturlista

Komponist. (År). Tittel i kursiv[materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.

Beethoven, L. (Komponist). (2002).Fur Elise[Noter]. New York: Random House (Opprinnelig utgitt 1810).

NB! Dersom noten er hentet fra internett erstattes utgivelsessted og utgiver med URL

NB! Hvis du bruker et nytt opptrykk av et eldre verk oppgi original publiseringsdato.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material".

Fyll ut feltene Author, Credits, Year, Series Title, Place Published, Publisher, Type og Date

Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og publisher med URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

NOU

I fotnota

NOU årstall nummer: sidetall.

NOU 2010:6:73

I litteraturlista

NOU årstall:nummer. (År). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NB! Dersom hentet fra internett, erstatt utgivelsessted og utgiver med URL

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll inn feltene Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Place published og Publisher.

Dersom hentet fra internett erstattes Place published og publisher med URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Oppslagsverk

I fotnota

Forfatter år:sidetall

Menter 2015:51

NB! Dersom det ikke er oppgitt en forfatter setter du tittelen/oppslagsordet som forfatter

I litteraturlista

Forfatter. (År). Oppslagsord/tittel. I Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra URL

Menter, I. (2015). Teacher Education.  I J. D. Wright (Red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2.utg.). Hentet fra  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868920853

NB! Dersom oppslagsverket ikke har redaktør, skriver du referansen uten.

Orgeret, K. S. (2016). Kildekritikk. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/kildekritikk

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted:forlag

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Edition og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Personlig kommunikason (forelesningsnotater, epost o.l.)

I fotnota

Forelesningsnotater, eposter o.l. som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som "personlig kommunikasjon".

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Podcast/radio

I fotnota

Forfatter/Produsent år

Chivvis 2014

NB! Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen

I litteraturlista

Produsent el. (Rolle). (År). Tittel i kursiv  [Materialtype]. Hentet fra URL

NB! Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen og skriv rollen deres i parentes

Chivvis, D. (produsent). (2014). Serial [lyd podcast]. Hentet fra https://serialpodcast.org/season-one

NB! Ved referering til en enkelt episode, bruk samme format som kapittel i bok med redaktør, men sett manusforfatter/regissør i forfatter-posisjonen og produsent i redaktør-posisjonen.  

Koenig, S. (Forfatter). (2014). The Alibi [podcast episode]. I S. Koenig, J. Snyder & Chivvis, D. (Produsenter), Serial. Hentet fra https://serialpodcast.org/season-one/1/the-alibi

I EndNote

Legges inn som "Podcast"

For Podcast-serien, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast (her må du selv legge på kursiv inne i EndNote), Type, URL

For episode i podcast, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast, Title of show , Producer, Type, URL,

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Proposisjoner til Stortinget

I fotnota

Departement år: sidetall

Barne- og likestillingsdepartementet 2016: 9

I litteraturlista

Departementet. (År). Tittel på proposisjon i kursiv. (Prop nr). Hentet fra URL

Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Endringer i markedsføringsloven, telefonmarkedsføring mv. (Prop. 43 L 2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20162017/id2524284/

NB! Dersom du ikke har URL erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government document". 

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Prop nr, år) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Rammeplan hentet fra internett

I fotnota

Organisasjon år:sidetall

Kunnskapsdepartementet 2011:5

I litteraturlista

Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https //www.udir.no/Upload/barnehage/Rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf?epslanguage=no

NB! Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen "lover og forskrifter"

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Rapport/årsmelding

I fotnota

Forfatter år:sidetall

Seeberg 2011:21

I litteraturlista

Forfatter/organisasjon. (År). Tittel i kursiv (Rapportnummer). Hentet fra URL

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

NB! Dersom det mangler rapportnummer, oppgis dette ikke. 

NB! Dersom du ikke har URL erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

 

I EndNote

Legges inn som "government documents"

Fyll inn feltene Author, year, title, report number, place published, publisher

Dersom det er hentet fra internett erstatt place published/publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Rundskriv

I fotnota

Forfatter år:sidetall

Justis- og beredskapsdepartementet 2016:51

I litteraturlista

Forfatter. (År). Tittel i kursiv. (Rundskrivnummer). Hentet fra URL

Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet. (Rundskriv GI-10/2016). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016--utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes dette med utgivelsessted og utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (rundskrivnummer), og URL.

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Trykte kildeskrifter

I fotnota

1. gang du refererer bruker du Diplomatarium Norvegicum (heretter DN).

Oppgi bindnr og nr. DN XXII nr. 433-434.

I litteraturlista

Tittel. (år). Utgivelsessted.

Diplomatarium norvegicum.(1849-1992). Oslo.

I EndNote

Legges inn som "DN" i tilpasset stil.

Fyll ut alle feltene

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Utrykte kilder

I fotnota

Oppgi hva du har brukt på en kortfattet måte.

Folketellingen 1910 for Austad.

I litteraturlista

Oppgi hvilket arkiv du har brukt, kilden, årstall og pakkenr. fra arkivet.

Riksarkivet Oslo, Folketellingen 1910 for Austad. Pakke 229.

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (her legger du inn navnet på kilden med komma til slutt for å hindre invertering) Title (her legger du inn pakkenr.)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×