APA 6th tilpasset fotnoter

Denne typen fotnoter brukes ofte i historiefaget.

Stilen er basert på APA 6th, men tilpasset fotnoter. Fotnotene inneholder informasjon om forfatter og utgivelsesår og henger sammen med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.


Historikere bruker ofte primærkilder fra arkiver. Da gjelder spesielle kjøreregler som du finner her.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Artikkel med en forfatter

I fotnota

Forfatter år: sidetall

Fredwall 2004: 235

I litteraturlista

Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursivårgang(heftenr), sidespenn.

Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang kuttes opplysningen bort.

Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-237.


I EndNote

Legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med seks eller flere forfattere

I fotnota

Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Smith et al. 2008: 284

I litteraturlista

Alle forfatterne nevnes. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.
 
Smith, D. J., Kyle, S., Forty, L., Cooper, C., Walters, J., Russell, E., & Craddock, N. (2008). Differences in depressive symptom profile between males and females. Journal of Affective Disorders, 108(3), 279-284.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med to forfattere

I fotnota

Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang: sidetall

Woodhead & Sointu 2008: 262

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.

Sointu, E., & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med tre-fem forfattere

I fotnota

Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al. og år: sidetall

1. Hansen, Ekholm, & Kjøller 2008: 207

2. Hansen et al. 2008: 208

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.


Hansen, A. R., Ekholm, O., & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Avisartikkel

I fotnota

Artikkelforfatter og år: sidetall

Inntjore 2005: 4

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv, sidetall.


Inntjore, H. (2005, 23.08). Kan Agder likestilles?, Fædrelandsvennen, s. 4.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I fotnota

Forfatters etternavn og årstall for publisering

Leer-Salvesen 2008

I litteraturlista

Forfatterens navn. (Årstall, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Leer-Salvesen, P. (2008, 23.10.). Sinn lønn verd? Fædrelandsvennen. Hentet fra http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Newspaper og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter /journalist

I fotnota

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Avis år: sidetall

Farsunds Avis 1962: 2

I litteraturlista

Avis. (år og dato). Tittel.


Farsunds Avis. (1962, 09.07.). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article"

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bilde fra internett

I fotnota

Tittel på bildet og årstall for publisering

Library 2011

I litteraturlista

Tittel på bildet [Bilde]. (år). Hentet fra URL.


Library [Bilde] (2011). Hentet fra http://www.colourbox.com

I EndNote

Legges inn som "Webpage".

Fyll ut feltene Year, Title (skriv også inn materialtype med skarpe klammer her) og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bilde fra trykt kilde

I fotnota

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt. 

Forfatter år: sidetall

Forsgren, 2008: 124

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

I EndNote

Legges inn som "Book"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Blogginnlegg

I fotnota

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.

Kleivset 2010

I litteraturlista

Forfatter. (publiseringsdato). Tittel i kursiv [Bloggpost]. Hentet fra [URL]


Kleivset, B. (2010, 27. 01.). Noen 2010-nyheter [Bloggpost]. Hentet fra http://birgittekleivset.blogspot. com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".

Fyll ut feltene Author, Year, Title of entry, Date, Description og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med redaktør

I fotnota

Redaktør og år: sidetall.

Tønnessen 2010: 99

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel og undertittel i kursiv. Utgivelsessted: forlag.

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, City og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med to forfattere

I fotnota

Begge forfatterne nevnes hver gang: sidetall

Nielsen & Thon 2008: 43

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Nielsen, M-B. O., & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med tre-fem forfattere

I fotnota

Første gang nevnes alle forfatterene. Andre gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

1. Fasting, Doksheim, & Vatnøy 2011: 11

2. Fasting et al. 2011: 32

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.
 
Fasting, M., Doksheim, M., & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bok med én forfatter

I fotnota

Forfatterens etternavn og årstall for utgivelsen: sidetall.

Sødal 2008: 24

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Bokanmeldelse

I fotnota

Forfatter, årstall: sidetall

Helle 2010: 181

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. [Bokanmeldelse av...]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.


Helle, K. (2010). Regionhistorie. [Bokanmeldelse av: Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008. B. Seland (red.)]. Heimen, 47(2), 179-182.

I EndNote

Legges inn som "Journal Article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Type of Article (Her skriver du: Bokanmeldelse av bokens tittel).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Brosjyrer

I fotnota

Ansvarlig institusjon og år

Fiskeridirektoratet 2011

I litteraturlista

Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.
 
Fiskeridirektoratet. (2011). Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen [brosjyre]. Bergen: Fiskeridirektoratet.

I EndNote

Legges inn som "Pamphlet"

Fyll ut feltene Author, Year, Title [brosjyre], Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Dissens i NOU

I fotnota

Forfatter, årstall, sidetall. (Orefellen, 2011, s. 270).

I litteraturlista

Forfatter. (årstall). Tittel [Dissens til...]. I NOU... (sidespenn). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Web Page"

 

Fyll ut feltene Author, title (her legges også informasjon om NOU, utgivelsessted, sidespenn og utgiver).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Doktorgradsavhandling

I fotnota

Forfatter og årstall oppgis: sidetall

Dørum 2004: 32

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Doktorgradsavhandling), Fakultet, Universitet, Sted.


Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av Romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350. (Doktorgradsavhandling), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, City og University.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Doktorgradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og årstall

Hovdelien 2011

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling). Hentet fra [URL].


Hovdelien, O. (2011). Den multikulturelle skolen - hva mener rektorene?: Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen (Doktorgradsavhandling). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8587

I EndNote

Legges inn som Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title (legg selv til Doktorgrad i parentes) og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

E-bok

I fotnota

Forfatter og utgivelsesår.

Stansell 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel og undertittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Stansell, C. (2010). The feminist promise: 1792 to the present. Hentet fra http://site.ebrary.com/lib/agder/docDetail.action?docID=10386235

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

E-post

I fotnota

Oppgi avsenders navn, tittel og evt. arbeidssted (informasjon om hvorfor personen siteres). Oppgi at det dreier seg om en e-post og datoen for når e-posten ble mottatt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra e-posten.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Film fra internett

I fotnota

Tittel på filmen år

FINAL - Reference librarianship in Star Wars 2010

I litteraturlista

Tittel på filmen. (år). [videoklipp]. Hentet fra URL


FINAL - Reference librarianship in Star Wars. (2010). [Videoklipp]. Hentet fra http://youtu.be/7WD_QMWba-A

I EndNote

Legges inn som "Webpage".

Fyll ut feltene Year, Title [videoklipp] og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Flerbindsverk

I fotnota

Forfatter/Redaktør og år:

Helle 1994-1998

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (årsspenn). Tittel i kursiv (Volum). Utgivelsessted: Forlag.


Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (Vol. 1-12). Oslo: Aschehoug.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book"

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Volume, Publisher og Place published.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Forelesning

I fotnota

Oppgi forelesers navn, dato for forelesning og eventuelt tittel eller emne for forelesningen. Be foreleser sjekke om du siterer ham/henne korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra forelesningen.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Forfattere med flere publikasjoner samme år

I fotnota

Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år, kan man godt skille disse fra hverandre ved å legge til en bokstav (a b): sidetall.

1. Repstad 2007a: 59

2. Repstad 2007b: 15

I litteraturlista

Forfatter. (år+bokstav). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Repstad, P. (2007a). Hva er sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Repstad, P. (2007b). Mellom nærhet og distanse: Kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Fra organisasjon (uten personlig forfatter)

I fotnota

Der hvor det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du insitusjonen som ansvarshavende.

Institusjon år

Universitetet i Agder 2010

I litteraturlista

Institusjonens navn. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Universitetet i Agder. (2010). Organisasjonen. Hentet fra http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll inn feltene Author (her skriver du institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Kapittel i bok med redaktør

I fotnota

Forfatter og år: sidetall.

Haakedal 2010: 48

I litteraturlista

Forfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel og undertittel i kursiv.(sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Haakedal, E. (2010). Hva er en disippel?: Multimodalitet i elevarbeidsbøker. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 171-191). Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, City, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Kompendium

I fotnota

Dersom referansen til originaldokumentet er oppgitt kan du bruke denne. Hvis ikke refererer du til kompendiet.

Forfatter år

Nedrelid og Kofoed 2011

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Tittel. I kompendiumtittel i kursiv. Utgivelsessted: universitet/høyskole.
 
Nedrelid, T. E., & Kofoed, S. d. L. (2011). Utnytt søkemotorene Kompendium: Informasjonskompetansedelen av NO-120. Kristiansand: Universitetet i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, City og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Konferansebidrag

I fotnota

Forfatter år: sidetall.

Bråstad 2008: 98

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. Foredrag presentert på... , Konferansested.


Bråstad, K. J. (2008). Agder - del av en Skagerrak-Kattegat-region? Foredrag presentert på Agderseminaret, Kristiansand.

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name og Conference Location.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og år

Rødland 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. Paper lagt frem på konferansens navn, Sted. Abstract hentet fra [URL]


Rødland, I. (2010). Fagreferenten - arbeidsoppgaver og forventninger. Paper lagt frem på Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger. Abstract hentet fra http://www.uis.no/article.php?articleID=23134&categoryID=6006

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name, Conference Location og URL (Skriv inn Abstract hentet fra manuelt før URLen i feltet)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Lover og forskrifter fra trykte kilder

I fotnota

Lovens kortform og årstall

Åndsverkloven 1961

I litteraturlista

Kortformen av loven. (år). Full tittel.


Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsvek m.v.

I EndNote

Legges inn som "Government document".
 
Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Lover og forskrifter hentet fra internett

I fotnota

Lovens kortform og årstall

Åndsverkloven 1961

I litteraturlista

Kortformen av loven. (år). Full tittel. Hentet fra URL.

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsvek m.v. Hentet fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19610512-002.html&emne=%E5ndsverklov*&

I EndNote

Legges inn som "Government document".
 
Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven) og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Mastergradsavhandling

I fotnota

Forfatter og årstall: sidetall.

Daland 2010: 68

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave), Utgiver: Utgivelsessted.
 
Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970. (Masteroppgave), L. H. Daland: Kristiansand. 

I EndNote

Legges inn som "thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, City og University (her skal imidlertid University fylles ut med forfatterens navn)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Mastergradsavhandling hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og årstall

Fjalsett 2010

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Masteroppgave). Hentet fra URL

 

Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300-tallet i Bysants. (Masteroppgave). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Meldinger til Stortinget

I fotnota

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

Bruk forkortelsen Meld. St., år, sidetall (Meld. St. 12 (2009-2010), s. 24)

Eventuelt:

Bruk forkortelsen St.meld. nr., år, sidetall (St.meld. nr. 23 (2008-2009), s. 24)

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver.

Meld. St. 12 (2009-2010). (2010). Finansmarknadsmeldinga 2009. Oslo: Finansdepartementet.

Eventuelt:

St.meld nr. 23 (2008-2009). (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digitaltid. [Oslo]: Kultur- og kyrkjedepartementet.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (Meld. St. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Meldinger til Stortinget hentet fra internett

I fotnota

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

Bruk forkortelsen Meld. St., år, sidetall (Meld. St. 12 (2009-2010), s. 24)

Eventuelt:

Bruk forkortelsen St.meld. nr., år, sidetall (St.meld. nr. 23 (2008-2009), s. 24)

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver. Hentet fra [URL]

Meld. St. 12 (2009-2010). (2010). Finansmarknadsmeldinga 2009. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/5676bd94169745a88247089f1a21efae/nn-no/pdfs/stm200920100012000dddpdfs.pdf

Eventuelt:

St.meld. nr. 23 (2008-2009). (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Hentet fra  https://www.regjeringen.no/contentassets/6a7ad6f5ba584c8aafdc8bfa5cba86b1/nn-no/pdfs/stm200820090023000dddpdfs.pdf

I EndNote

Legges inn som "Government document".


Fyll ut feltene Author (Meld. St. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Musikk-CD

I fotnota

Artist og årstall

Kristensen 2005

I litteraturlista

Artist. (år). Tittel i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.


Kristensen, R. (2005). Shimmering minor [CD]. Kristiansand: Ponca Jazz Records.

 

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Musikk-CD-bilag

I fotnota

Artist og årstall

Birkeland & Trædal 2004

I litteraturlista

Artist. (år). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv. [CD-bilaget]. Utgivelsessted: Utgiver.


Birkeland, M., & Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilaget]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Nettside

I fotnota

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.  

Hidle 2010

I litteraturlista

Forfatter/ansvarshavende. (år, dato). Tittel på nettsiden i kursiv. Hentet [dato] fra URL


Hidle, K. M. W. (2011, 04.05.). William og Kate - et uskyldig eventyr? Hentet fra http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287215

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Last Update Date, Access year, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

NOU

I fotnota

NOU årstall nummer: sidetall.

NOU 2010:6: 73

I litteraturlista

NOU årstall: nummer. (årstall for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.
 

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og Folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll inn feltene Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å hindre invertering) Year, Title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

NOU hentet fra internett

I fotnota

NOU årstall nummer: sidetall

NOU 2010:6: 4

I litteraturlista

NOU årstall: nummer. (årstall for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver. Hentet fra [URL]


NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og Folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/ dep/fin/dok/nouer/2010/nou-2010-6.html?id=603907

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll inn feltene Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å hindre invertering) Year, Title, Place Published, Publisher og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Oppslagsverk

I fotnota

Innførsel og år

Middelalderen 1997

I litteraturlista

Innførsel/forfatter. (år). I Redaktør (Red.), Navn på leksikon i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Middelalderen. (1997). I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, City og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Oppslagsverk på internett

I fotnota

Forfatterens etternavn årstall

Tjønneland  2009

I litteraturlista

Forfatterens navn. (Årstall). Tittel på innførsel. Navn på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra  [URL]


Tjønneland, E. (2009). Etikk. Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/etikk

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Oppslagsverk på internett uten personlig forfatter

I fotnota

Dersom det ikke finnes en personlig forfatter, bruker du artikkeltittelen som innførsel. Artikkeltittel og publiseringsår

Informasjonskompetanse 2011

I litteraturlista

Artikkeltittel. (Publiseringsår). Navn på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra  [URL]


Informasjonskompetanse. (2011). Wikipedia. Hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskompetanse

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Radio- og TV-program, podcaster

I fotnota

Produsent år

NRK P2 2011

I litteraturlista

Produsent. (dato, år). Tittel i kursiv [type]. Hentet fra [URL]


NRK P2. (22. mars, 2011). Viten: Blære, jomfuer, medaljer. [Podcast]. Hentet fra http://itunes.apple.com/no/podcast/id417932648

I EndNote

Legges inn som "Electronic article". Fyll ut feltene Author(produsent), Year (med dato), Title, URL og Reviewed item (sett inn type f.eks. podcast her).
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Rapport hentet fra internett

I fotnota

Forfatter og år

Seeberg 2011

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv  (Rapportnummer). Hentet fra [URL]

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Secondary title (serietittel for rapporten), Publisher, Volume og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Samtale /telefonsamtale

I fotnota

Oppgi hvem du har snakket med i fotnoten og be personen bekrefte at du siterer dem riktig.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.
Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Statistikk

I fotnota

Statistikkprodusent årstall: sidetall

Statistisk sentralbyrå 2005: 17

I litteraturlista

Statistikkprodusent. (år). Tittel. I tittel på publikasjonen i kursiv. Utgivelsessted: Utgiver.


Statistisk sentralbyrå. (2005). Fiskarar, etter fiske som leveveg. 1983-2003. I Fiskeristatistikk 2002-2003. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title, Book title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Statistikk hentet fra internett

I fotnota

Statistikkprodusent årstall

Statistisk sentralbyrå 2011

I litteraturlista

Statistikkprodusent. (år). Tittel på statistikk i kursiv. Hentet fra  [URL]


Statistisk sentralbyrå. (2011). Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested: 1. oktober 2009 og 2010: Foreløpige tall. Hentet fra http://www.ssb.no/ emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.html

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Trykte kildeskrifter

I fotnota

1. gang du refererer bruker du Diplomatarium Norvegicum (heretter DN).

Oppgi bindnr og nr. DN XXII nr. 433-434.

I litteraturlista

Tittel. (år). Utgivelsessted.


Diplomatarium norvegicum.(1849-1992). Oslo.

I EndNote

Legges inn som "DN" i tilpasset stil.

Fyll ut alle feltene

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Utrykte kilder

I fotnota

Oppgi hva du har brukt på en kortfattet måte.

Folketellingen 1910 for Austad.

I litteraturlista

Oppgi hvilket arkiv du har brukt, kilden, årstall og pakkenr. fra arkivet.


Riksarkivet Oslo, Folketellingen 1910 for Austad. Pakke 229.

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (her legger du inn navnet på kilden med komma til slutt for å hindre invertering) Title (her legger du inn pakkenr.)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Video, DVD

I fotnota

Regissør og produsent år

Lambert & Harrison 2005

I litteraturlista

Regissør og produsent. (År). Tittel [type medium]. Utgivelsessted: Utgiver.


Lambert, T. & Harrison, C. (Regissører og produsenter). (2005). Guns, germs and steel [DVD]. [u.s.]: National Geographic.


Her mangler utgivelsessted og erstattes av forkortelsen u.s. (uten sted)

I EndNote

Legges inn som "Film or broadcast".

Fyll ut feltene Director, Year released, Country, Distributor, og Medium.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×

Artikkel med åtte eller flere forfattere

I fotnota

Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall. (Smith et al., 2008, s. 284)

I litteraturlista

De seks første forfatterne, ... siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:

Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi eller URL. (OBS: doi foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 16.02.2017
×