APA 6th

APA står for American Psychological Assosiation. Denne stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Kildekompasset er hovedsaklig basert på norsk APA-manual

 

Bruker du EndNote? Last ned norsk APA-stil

Artikkel med én forfatter

Henvisning i teksten

Format: (Forfatter, år, sidetall)

Eks.: (Fredwall, 2004, s. 235)

I litteraturlista

Format: Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn.  https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Mersland, R.(2011). The impact of international influence on microbanks' performance: A global survey. International Business Review, 20(2), 163-176. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

Eks. 2: Larsen, A. I. (2009). Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i Det indiske hav. Tidsskrift for samfunnsforskning, 50(4), 551-566. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07

Eks. 3: Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-238.

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Artikkel med to forfattere

Henvisning i teksten

Begge forfatternes etternavn nevnes hver gang.

Format: (Forfatter, År, s.)

Eks.: (Sointu & Woodhead, 2008, s. 261)

I litteraturlista

Format: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x

Eks. 2: Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/arbeid/2015/02/foer_tariffoppgjoeret_2016_adgangen_til_aa_opprette_brede_f

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: doi foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Artikkel med tre-fem forfattere

Henvisning i teksten

Format: Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al.

Eks., første gang: (Hansen, Ekholm & Kjøller, 2008, s. 207)

Eks., øvrige ganger: (Hansen et al., 2008, s. 208)

I litteraturlista

Format: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Hansen, A. R., Ekholm, O. & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with Danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210. https://doi.org/10.1177/1403494807085065

Eks. 2: Mattsson, J. T., Peltoniemi, M. & Parvinen, P. M. T. (2010). Genre‐deviating artist entry: the role of authenticity and fuzziness. Management Decision, 48(9), 1355-1364. https://doi.org/0.1108/00251741011082107

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Artikkel med seks eller sju forfattere

Henvisning i teksten

Format: Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall.

Eks.: (Pfennig et al., 2016, s. 196)

I litteraturlista

Format: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Pfennig, A., Ritter, P. S., Höfler, M., Lieb, R., Bauer, M., Wittchen, H. U. & Beesdo-Baum, K. (2016). Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(3), 196-204. https://doi.org/10.1111/acps.12469

Eks. 2: Jang, B.-S., Kallåk, B., Lee, C.-H., Ko, D.-E., Suh, Y.-S. & Yang, Y.-S. (2010). A process-centric ship design management framework. Official Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, 15(1), 23-33. Hentet fra http://link.springer.com/article/10.1007/s00773-009-0071-4

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Artikkel med åtte eller flere forfattere

Henvisning i teksten

Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall. (Zhang et al., 2013, s. 3186)

I litteraturlista

Format: De seks første forfatterne, ... siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Eks. 2: Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Avisartikkel

Henvisning i teksten

Format: Artikkelforfatter, år, sidetall

Eks.:  (Inntjore, 2005, s. 4)

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv [om nødvendig Utgivelsessted], sidetall.

Eks.: Inntjore, H. (2005, 23. august). Kan Agder likestilles?. Fædrelandsvennen, s. 4.

 

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

Eks: Stenvaagnes, R. (2015, 1. februar). Norsk studentbedrift skal samle data for FN. Aftenposten, Økonomimagasinet, s.16.

 

Merk: Dersom det finnes flere aviser med samme navn, setter du inn utgivelsessted for å gjøre det tydelig.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn, år

Eks.:  (Kalveland, 2018)

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.:  Kalveland, J. (2018, 27. juni). -Slik bør flyktningkrisa løses, Erna. Dagsavisen. Hentet fra https://www.dagsavisen.no/

 

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".


Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Issue date og URL.

APA anbefaler at man skal oppgi URL-en til avisens hjemmeside for å unngå «råtne» lenker.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter/journalist

Henvisning i teksten

Format:  Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen, kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

Eks.:  (Farsunds Avis, 1962)

I litteraturlista

Format:  Avis. (år, dato). Tittel.  

Eks.:  Farsunds Avis. (1962, 09. juni). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

 

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

 

 

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bilde/tabell/figur fra internett

Henvisning i teksten

Omtalt bilde:

(Munch, 1885-86)

Bilde satt inn i teksten som illustrasjon: Beskrivelse av bildet i en bildetekst under bildet, det bør også merkes med Figur 1

Figur 1. «1935 Duesenberg Model J Cabriolet by d'Ieteren», 2018, av Junaidrao. (https://www.flickr.com/photos/junaidrao/38977789840/). CC BY-NC-ND 2.0.

 

I litteraturlista

Kunstner. (år).Bildets tittel [Maleri]. Hentet fra URL.

Munch, E. (1885-86). Det syke barn [Maleri]. Hentet fra http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Junaidrao. (2018).1935 Duesenberg Model J Cabriolet by d'Ieteren. Hentet fra https://www.flickr.com/photos/junaidrao/38977789840

Bilder du har tatt selv, eller bilder du har lisens for skal ikke i litteraturlista. 

 

 

I EndNote

Bildeteksten fyller du ut i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførsel som skal i litteraturliste legges inn som "Online multimedia".

Fyll ut feltene:

Created By, Year,Title, Type of Work, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bilde/tabell/figur fra trykt kilde

Henvisning i teksten

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt.

Maleriet "The wise virgin" av Jay DeFeo er eksempel på beatkunst (Forsgren, 2008, s. 124)

Bilde satt inn i teksten som illustrasjon: Beskrivelse av bildet i en bildetekst under bildet, samt angivelse av rettigheter. Bildeteksten bør også merkes med Figur 1 osv

Figur 1. Theoretical framework of social media context. Fra «Social Media: A Contextual Framework to Guide Research and Practice,» av L. A. McFarland og R. E. Ployhart, 2015,Journal of Applied Psychology, 100,s. 1656. Copyright 2015, American Psychological Association.

I litteraturlista

Både omtalt og gjengitt bilde/figur/tabell får vanlig innførsel i litteraturlista ut fra hvilken type kilde de står i: bok, artikkel, kapittel i bok osv.

Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

McFarland, L. A. & Ployhart, R. E. (2015). Social media: A contextual framework to guide research and practice.Journal of Applied Psychology, 100, 1653-1677. https://doi.org/10.1037/a0039244

 

I EndNote

Legges inn som "book", «book section», «journal article» osv.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Blogginnlegg

Henvisning i teksten

Format:  Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert.

Eks.:  (Kleivset, 2010)

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år, publiseringsdato). Tittel [Blogginnlegg]. Hentet fra URL


Eks.:  Kleivset, B. (2010, 27. januar). Noen 2010-nyheter [Blogginnlegg]. Hentet fra: http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

NB: Ingen kursivering av tittel.

I EndNote

Legges inn som "Blog".


Fyll ut feltene Author, Year, Title of Entry, Last update Date, Type of Medium, og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bok med en forfatter

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, årstall, sidetall

Eks.:  (Repstad, 2014, s. 53)

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlisten. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

*Ikke ved 1. utgave

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format:  Redaktør, år, sidetall

Eks.:  (Tønnessen, 2010, s. 52)

I litteraturlista

Format: Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlisten. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon. 

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

*Ikke ved 1. utgave

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bok med to forfattere

Henvisning i teksten

Format:  Begge forfatterne nevnes hver gang.

Eks.:  (Nielsen & Thon, 2008, s. 44)

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag. 

Eks.:  Nielsen, M.-B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

 

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlisten. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon. 

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

* Ikke ved 1. utgave

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bok med tre-fem forfattere

Henvisning i teksten

Format:  Første gang nevnes alle forfatterene. 2. gang boken refereres til oppgis første forfatter og et al.

Eks. første gang: (Fasting, Doksheim & Vatnøy, 2011, s. 42)

Eks. øvrige ganger:  (Fasting et al., 2011, s. 67)

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag. 

Eks.:  Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlisten. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon. 

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

*Ikke ved 1. utgave

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bok uten personlig forfatter

Henvisning i teksten

Format: Tittel i kursiv, årstall, sidetall

Eks: (Historisk riss for Vestfold, 2005, s. 35, 2010)

 

I litteraturlista

Format: Tittel i kursiv. (år). Utgivelsessted.

Eks: Historisk riss for Vestfold: Vestfolds historiske utvikling fra 10000 f.Kr og til vår egen tid. (2005). Tønsberg: Vestfold fylkeskommune.

I EndNote

Legges inn som "Book".

 

Fyll ut feltene Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Dissens i NOU

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år, sidetall

Eks.: (Orefellen, 2011, s. 270).

I litteraturlista

Format: Forfatter. (år). Tittel [Dissens til...]. I NOU i kursiv... (sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.

Eks.: Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material"

Fyll ut feltene Author, Year, Title (her legges informasjon om dissens i skarpe klammer, og informasjon om NOU i kursiv, og sidetall i parentes), Place published og Publisher.


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Doktorgradsavhandling

Henvisning i teksten

Format:  Forfatter, år, sidetall

Eks: (Listhaug, 2015, s. 32)

I litteraturlista

Trykt:

Format:   Forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel (Doktoravhandling/Masteroppgave). Institusjon, Utgivelsessted.

Eks: Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian (Doktoravhandling). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Fra internett:

Format: Forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel (Doktoravhandling/Masteroppgave, Institusjon evt. Land). Hentet fra https://url 

Eks:  Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501 

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

 

Fra internett:Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type og URL.

I feltet for Thesis type legges også institusjonsnavnet inn.

Hentedato kommer med dersom feltet "Access Date" er fylt ut.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

E-bok

Henvisning i teksten

Format:  Forfatter, år, sidetall

Eks 1: (Vareide, 2018, s. 27)

Eks 2: (Murray, 2011, s. 35)

Eks 3:  (Goodfellow, Bengio & Courville, 2016, kap. 1, avsn. 3)

Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

I litteraturlista

Format:   Forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Verkets tittel: Undertittel (utgave) [versjon, f.eks. Kindle]. Sted: Utgiver. Hentet fra https://url

Eks 1:   Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? https://doi.org/10.23865/noasp.32

Eks 2: Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Maidenhead, UK: Open University Press. Hentet fra https://ebookcentral.proquest.com

Eks 3: Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning [Kindle]. Cambridge, MA: MIT Press. Hentet fra http://www.amazon.com

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i skarpe klammer bak tittelen []. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online. Dersom boka har DOI angis denne istedet for URL og sted. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave.

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher og URL eller DOI.

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i Type of medium. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Episode fra TV-serie

Henvisning i teksten

Format:  Hovedansvarlig(e). (Funksjon). år (Andem, 2016)

Eks: Med tidsangivelse: (Andem, 2016, 13:26)

Eks: Med tidsspenn: (Andem, 2016, 13:26-15:10)

 

* om flere hovedansvarlige 

I litteraturlista

Format:  Navn, N. (Manusforfatter), & N. Navn (Regissør). (år). Tittel på episoden [Episode fra TV-serie]. I Navn (produsent), TV-seriens titteli kursiv. Hentet fra URL

 

Eks: Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/skam/mynt15201016/sesong-3/episode-10

 

Eks: Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Oslo: NRK

I EndNote

Legges inn som "Film or Broadcast"

 

Fra nett: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Place Published , Distributor, Producer, Medium (Episode fra TV-serie), URL

På DVD: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Place Published, Distributor, Producer, Medium (Episode fra TV-serie)


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Film på DVD/Blu-ray/ VHS

Henvisning i teksten

Format:  Hovedansvarlig(e) for filmen, år

Eks: (Bornedal, 2002) 

 

I litteraturlista

Format:  Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (år). Filmens tittel [Spillefilm eller mer presis materialbetegnelse]. Produksjonssted: Filmstudio.

Hovedansvarlige vil være regissør, produsent osv.

Eks: Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [Spillefilm]. Norge: Northern Lights. 

 

I EndNote

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, Type (materialtype), Place Published og Publisher.

Rollene i parentes legges til manuelt etter at dokumentet er konvertert til "plain text"

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Film fra internett

Henvisning i teksten

Format:  Ansvarlig person eller institusjon, år, tidspunkt

Eks: (University of Bergen UiB, 2010, 2:44)

 

I litteraturlista

Format:  Ansvarlig person eller institusjon [brukernavn]. (Publiseringstidspunkt). Tittel [Videoklipp]. Hentet fra https://url 

Eks: University of Bergen UiB. (2010, 27. mai). Et plagieringseventyr [Videoklipp]. Hentet fra https://youtu.be/Mwbw9KF-ACY 

 

I EndNote

Legges inn som "Online multimedia".

Fyll ut feltene Created by, Year (inkluder dato), title, Type of work og URL.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Flerbindsverk

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år 

Eks: (Helle, 1994-1998)

 

I litteraturlista

Helt flerbindsverk:

Format: Forfatter(e). (startår-sluttår, evt. kun ett årstall hvis utgitt samtidig).Tittel: Undertittel(utgave, Antall bind). Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Alnæs, K. (2004-2007). Historien om Europa (bd. 1-4). Oslo: Den norske bokklubben. 

 

Enkeltbind med individuell tittel

Format: Forfatter(e). (år).Tittel: Undertittel.Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Alnæs, K. (2004). Historien om Europa: Bd. 1. Oppvåkning. Oslo: Den norske bokklubben. 

 

I EndNote

Legges inn som "Book"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Publisher og Place published.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Kapittel i bok med flere redaktører

Henvisning i teksten

Format: Kapittelforfatter, år, sidetall

Eks: (Holand & Rød, 2013, s. 168)

 

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatter(e). (år). Kapitteltittel: Undertittel. I bokens redaktør(er) (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.), Mot en farligere fremtid?: Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge  (s. 157-174). Trondheim: Akademika.

 

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Kapittel i bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format: Kapittelforfatter, år, sidetall

Eks: (Søjbjerg, 2016, s. 215)

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel: undertittel(utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

 

Eks: Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D.-G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

I EndNote

Legges inn som "Book section"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages. Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Kompendium

Henvisning i teksten

Dersom kilden for den opprinnelige artikkelen er angitt i kompendiet, kan du referere til artikkelen som en primærkilde. Dette betyr at du refererer til denne teksten i sin originale form (ikke som en del av et kompendium), der kildeangivelsen hentes fra opplysningene i kompendiet.

Dersom kilden ikke er angitt i kompendiet eller er angitt ufullstendig, må du enten finne originalkilden og referere til denne eller vise til teksten som en del av kompendiet. I siste tilfelle følges eksempelet fra Kapittel i bok med redaktør.

 

I litteraturlista

I EndNote

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Konferansebidrag

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år, sidetall

Eks: (Nguyen, 2012)

 

I litteraturlista

Format: Foredragsholder. (År, måned).Tittel. Innlegg presentert ved konferansenavn / møte i organisasjonens navn, Sted.

Eks: Nguyen, C. A. (2012, august). Humor and deception in advertising: When laughter may not be the best medicine. Innlegg presentert ved American Psychological Association, Orlando, FL. 

 

 

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location.

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år, sidetall

Eks: (Rødland, 2010, s. 4)

 

I litteraturlista

Format: Foredragsholder. (År, måned). Tittel. Innlegg presentert ved Konferansenavn, Sted. Sammendrag hentet fra https://url

Eks: Ghezzi, A. (2016, april). An allegory on the role of the action researcher to enable user engagement and change management in the early phases of information systems implementation. Innlegg presentert ved 18th International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2016, Roma. Sammendrag hentet fra http://www.iceis.org/Abstracts/2016/ ICEIS_2016_Abstracts.htm 

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Date, Title, Conference Name, Conference Location og URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Lover og forskrifter

Henvisning i teksten

Format: Lovens korttittel, år, paragraf

Eks: (Folketrygdloven, 1997, § 14-4)

I litteraturlista

Format: Lovens/forskriftens kortittel. (År). Lovens fullstendige tittel (dato-kode). Hentet fra URL

Eks: Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Kort URL finner du ved å klikke på "del dokument" inne i Lovdata.

NB! Fjern URL dersom du viser til den trykte utgaven av Norges lover.

NB! Vis alltid til originallovens dato, med mindre du refererer til en bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title, report number og URL.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Læreplan hentet fra internett

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon, årstall planen gjelder fra, sidetall

Eks.: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

Eks.: (Utdanningsdirektoratet, 2013)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper. Hentet fra URL

Eks.: Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag (NAT-03). Hentet fra URL

 

Merknad: Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet bør stå som forfatter av Overordnet del, mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag.  

 

Merknad: Skriv året som læreplan gjelder fra, og plankoden i parentes etter tittel. PDF-versjon er enklere å henvise til. Bruk den fullstendige URL-en for PDF-filen. Når sidetall ikke eksisterer, skriv kapittel/ del og/ eller avsnittsnummer i henvisningen.

 

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Læreplankode fylles ut under Report Number

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Mastergradsavhandling

Henvisning i teksten

Format:  Forfatter, årstall, sidetall

Eks.:  (Daland, 2010, s. 68)

I litteraturlista

Format: Trykt:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Mastergradsavhandling). Institusjon, Utgivelsessted.

Eks.: Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom lindesnes og lista 1900-1970 (Mastergradsavhandling). Universitetet i Agder, Kristiansand.

Format: Fra internett:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Mastergradsavhandling, institusjon). Hentet fra URL

Eks.:  Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300 tallet i Bysant (Mastergradsavhandling, Universitetet i Agder). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

 

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt:

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

Fra internett:

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type og URL.

I feltet for Thesis type legges også institusjonen inn.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Meldinger til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: Departement, år, sidetall

Eks.:   (Kulturdepartementet, 2016, s. 10)

I litteraturlista

Format: Departementet. (År). Tittel på stortingsmelding i kursiv. (Meld. St. nr. (sesjon dvs. år)). Hentet fra URL

Eks.: Kulturdepartementet. (2016). Kommersiell allmennkringkasting. (Meld. St. 14 2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20162017/id2524407/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes den med utgivelsessted: utgiver

 

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Meld. St. nr.) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Musikkopptak (CD, LP)

Henvisning i teksten

Format: Låtskriver/komponist, copyright-år, spor  

Eks.: (Bernard & Smith, 1934/2010, spor 7)

NB! Dersom innspillingsdato og copyright-dato er forskjellig, oppgis begge i tekstreferansen.

I litteraturlista

Format: Låtskriver/komponist. (Copyright år). Tittel på sang [Innspilt av A.A. Artist]. På Tittel på album i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Plateselskap. (Innspillingsdato dersom innspillingen er en annen enn copyright-dato på sangen)

Eks.: Bernard, F. & Smith, R. B. (1934). Winter wonderland [Innspilt av K. Nilsen]. På Have yourself a merry little Christmas [CD]. Oslo: Playroom Music. (2010)

I EndNote

Legges inn som "Music"

Fyll ut feltene Composer, Year, title, Editor (her skrives artist), album title, form of item, place published og publisher. Innspillingsår legges i Reprint edition

Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og publisher med URL


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Musikk-CD-bilag

Henvisning i teksten

Format: Artist, år

Eks.: (Birkeland &Trædal, 2004)

I litteraturlista

Format: Artist. (År). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv. [CD-bilaget]. Utgivelsessted: Utgiver.


Eks.: Birkeland, M. & Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilaget]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series title, Place Published, Publisher og Type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Nettside

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år

Eks.: (Wehus, 2017)

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Eks.: (Utdanningsdirektoratet, 2016)

I litteraturlista

Format: Forfatter. (publiseringstidspunkt evt. tidspunkt for siste oppdatering). Tittel. Hentet fra https://url

Eks.: Wehus, W. N. (2017, 26. januar). Thore blir en bedre mattelærer på nett. Hentet fra http://www.uia.no/nyheter/thore-blir-en-bedre-mattelaerer-paa-nett

Format: Organisasjon. (År, dato). Tittel. Hentet fra URL

Eks.: Utdanningsdirektoratet. (2017, 1. august). Få hjelp mot mobbing. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/fortell-om-mobbingen-selv-om-det-er-vanskelig/

Bruk (u.å.) når år mangler og oppgi lesedato for nettsider med innhold som oppdateres ofte:

Eks.: Nasjonalbiblioteket. (u.å.). Arrangementer på Nasjonalbiblioteket. Hentet 31. mai 2018 fra https://www.nb.no

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, URL.

For å få med hentedato må du også fylle ut Access date

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Noter

Henvisning i teksten

Format: Komponist, år

Eks.: (Beethoven, 2002)

I litteraturlista

Format: Komponist. (År). Tittel i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.

Eks.: Beethoven, L. (Komponist). (2002). Fur Elise [Musikktrykk]. New York: Random House (Opprinnelig utgitt 1810).

NB! Dersom noten er hentet fra internett, erstattes utgivelsessted og utgiver med URL

NB! Hvis du bruker et nytt opptrykk av et eldre verk oppgi original publiseringsdato.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material".

Fyll ut feltene Author, Credits, Year, Series Title, Place Published, Publisher, Type og Date (opprinnelig utgitt)

Dersom notene er hentet fra internett erstattes Place published og Publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

NOU

Henvisning i teksten

Format: NOU år:nummer, sidetall

Eks.: (NOU 1998:18, s. 23) 

I litteraturlista

Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.

Eks.: NOU 1998: 18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

NB! Dersom hentet fra internett, erstatt utgivelsessted og utgiver med URL

Eks.: NOU 2018: 2. (2018). Fremtidige kompetansebehov. I Kunnskapsgrunnlaget. Hentet fra https://www.regjeringen.no

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Place published og Publisher.

Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og Publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Oppslagsverk

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år, sidetall

Eks.: (Graham, 2015)

NB! Dersom det ikke er oppgitt en forfatter, setter du tittelen/oppslagsordet på forfatterplassen.

I litteraturlista

Format: Forfatter. (År). Oppslagsord/tittel. I Redaktør (red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Graham, G. (2005). Behaviorism. I E. N. Zalta (red.). The Stanford encyclopedia of philosophy (Høst 2007 utg.). Hentet fra http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

NB! Dersom oppslagsverket ikke har redaktør, skriver du referansen uten.

Eks.: Heuristic. (n.d.) I Merriam-Webster's online dictionary (11. utg.) Hentet fra http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted og forlag.

Hvis onlineversjonen viser til en trykt utgave, skal utgavenummeret oppgis etter tittelen.

Artikkel uten forfatter og år:

Eks.: Backgammon. (u.å.) I Wikipedia. Hentet 24.mai 2018 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Backgammon

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Edition og URL

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Personlig kommunikasjon (Forelesningsnotater, epost o.l.)

Henvisning i teksten

Format: Forelesningsnotater, eposter, samtaler o.l. som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som "personlig kommunikasjon".

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

 Eks.:

… (A. Hansen, personlig kommunikasjon, 18. mars 2017).


Anne Hansen (personlig kommunikasjon, 18. mars 2017) påpekte i epost at ….

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Proposisjoner til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: Departement, år, sidetall

Eks.: (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016, s. 9)

I litteraturlista

Format: Departementet. (År). Tittel på proposisjon i kursiv. (Prop nr). Hentet fra URL

Eks.: Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Endringer i markedsføringsloven, telefonmarkedsføring mv. (Prop. 43 L 2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20162017/id2524284/

NB! Dersom du ikke har URL erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government document". 

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Prop nr, år) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Podcast/Radio

Henvisning i teksten

Produsent, år (Chivvis, 2014)

Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen

I litteraturlista

Produsent el. (Rolle). (År). Tittel i kursiv [Materialtype]. Hentet fra URL

Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen og skriv rollen deres i parentes

Chivvis, D. (Produsent). (2014). Serial [Lyd podcast]. Hentet fra https://serialpodcast.org/season-one

NB! Ved referering til en enkelt episode, bruk samme format som kapittel i bok med redaktør, men sett manusforfatter/regissør i forfatter-posisjonen og produsent i redaktør-posisjonen.  

Koenig, S. (Forfatter). (2014). The Alibi [Podcast episode]. I S. Koenig, J. Snyder & D. Chivvis (Produsenter), Serial. Hentet fra: https://serialpodcast.org/season-one/1/the-alibi

I EndNote

Legges inn som "Podcast"

For Podcast-serien, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast (her må du selv legge på kursiv inne i EndNote), Type, URL

For episode i podcast, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast, Title of show , Producer, Type, URL, 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Rammeplan hentet fra internett

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon, år, sidetall

Eks.: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no

NB! Bruk året rammeplanen gjelder  fra som publiseringsdato. Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen "lover og forskrifter". Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som redigert bok.

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Rapport/årsmelding

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år, sidetall

Eks.: (Seeberg, 2011, s.15)

I litteraturlista

Format: Forfatter/organisasjon. (År). Tittel i kursiv (Rapportnummer). Hentet fra URL

Eks.: Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

NB! Dersom det mangler rapportnummer, oppgis dette ikke.

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government documents"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number og URL

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Rundskriv

Henvisning i teksten

Format: Forfatter, år, sidetall

Eks.: (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 10)

I litteraturlista

format: Forfatter. (År). Tittel i kursiv. (Rundskrivnummer). Hentet fra URL

Eks.: Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet. (Rundskriv GI-10/2016). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016--utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes dette med utgivelsessted og utgiver.

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (rundskrivnummer) og URL.

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×

Bok fra institusjon eller organisasjon uten forfattere

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon [evt. forkortelse], årstall

Eks: (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018)

 

Senere i teksten kan følgende format benyttes: (Forkortelse, år), eksempel: (NTNU, 2018)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (år). Tittel. Hentet fra URL

Eks: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (2018). Kunnskap for en bedre verden: NTNU strategi 2018-2025. Hentet fra https://www.ntnu.no

I EndNote

Legges inn som "Book".

 

Fyll ut feltene Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 05.03.2019
×