APA 6th

APA brukes i fagene: etikk, ernæring, folkehelse, naturvitenskap, kunst, musikk, matematikkdidaktikk, matematikk, sosialt arbeid, pedagogikk, psykisk helse, språk, statsvitenskap, sykepleie, visuelle og sceniske fag, økonomi, idrett, informasjonssystemer, litteratur og mediefag.

APA står for American Psychological Assosiation. Denne stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Kildekompasset er hovedsaklig basert på "Publication Manual of the American Psychological Assosiation (6. utg.)". 

Bruker du EndNote? Last ned norsk APA-stil

Artikkel med én forfatter

I teksten

Forfatter, år, sidetall (Fredwall, 2004, s. 235)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:

Mersland, R.(2011). The impact of international influence on microbanks' performance: A global survey. International Business Review, 20(2), 163-176. doi: 10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

Larsen, A. I. (2009). Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i Det indiske hav. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 50(4), 551-566. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07

Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, 91(3), 218-237.

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med to forfattere

I teksten

Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang, sidetall. (Sointu & Woodhead, 2008, s. 261)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi:

Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276. doi: 10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x

Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/arbeid/2015/02/foer_tariffoppgjoeret_2016_adgangen_til_aa_opprette_brede_f

 

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: doi foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med tre-fem forfattere

I teksten

Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al.

(Hansen, Ekholm & Kjøller, 2008, s. 207)

(Hansen et al., 2008, s. 208)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi.

Hansen, A. R., Ekholm, O. & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with Danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210. doi: 10.1177/1403494807085065

Mattsson, J. T., Peltoniemi, M. & Parvinen, P. M. T. (2010). Genre‐deviating artist entry: the role of authenticity and fuzziness. Management Decision, 48(9), 1355-1364. doi: 10.1108/00251741011082107

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med seks eller sju forfattere

I teksten

Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall. (Pfennig et al., 2016, s. 196)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. doi:

Pfennig, A., Ritter, P. S., Höfler, M., Lieb, R., Bauer, M., Wittchen, H. U. & Beesdo-Baum, K. (2016). Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(3), 196-204. doi: 10.1111/acps.12469

Jang, B.-S., Kallåk, B., Lee, C.-H., Ko, D.-E., Suh, Y.-S. & Yang, Y.-S. (2010). A process-centric ship design management framework. Official Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, 15(1), 23-33. Hentet fra http://link.springer.com/article/10.1007/s00773-009-0071-4

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Artikkel med åtte eller flere forfattere

I teksten

Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall. (Zhang et al., 2013, s. 3186)

I litteraturlista

De seks første forfatterne, ... siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. doi:

Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merk: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Avisartikkel

I teksten

Artikkelforfatter, år, sidetall (Inntjore, 2005, s. 4)

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv, sidetall.

Inntjore, H. (2005, 23. august). Kan Agder likestilles?, Fædrelandsvennen, s. 4.

 

Avis som består av flere separate deler: sett A foran sidetallet for del 1, B for del 2 osv:

Stenvaagnes, R. (2015, 1. februar). Norsk studentbedrift skal samle data for FN. Aftenposten, s. C16.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I teksten

Forfatters etternavn, år (Leer-Salvesen, 2008)

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra URL

Leer-Salvesen, P. (2008, 23. oktober). Sin lønn verd? Fædrelandsvennen. Hentet fra http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".


Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Issue date og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter/journalist

I teksten

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

(Farsunds Avis, 1962)

I litteraturlista

Avis. (år, dato). Tittel.  

Farsunds Avis. (1962, 09. juni). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bilde fra internett

I teksten

Tittel på bildet, årstall for publisering ("Library" [Bilde], 2011)

I litteraturlista

Tittel på bildet [Bilde]. (år). Hentet fra URL.


Library [Bilde]. (2011). Hentet fra http://www.colourbox.com

I EndNote

Legges inn som "Webpage".


Fyll ut feltene Year, Title, Type of medium og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bilde fra trykt kilde

I teksten

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt.


Maleriet "The wise virgin" av Jay DeFeo er eksempel på beatkunst (Forsgren, 2008, s. 124)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

I EndNote

Legges inn som "book".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Blogginnlegg

I teksten

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert. (Kleivset, 2010)

I litteraturlista

Forfatter. (år, publiseringsdato). Tittel [Blogg post]. Hentet fra URL


Kleivset, B. (2010, 27. januar). Noen 2010-nyheter [Blogg post]. Hentet fra: http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".


Fyll ut feltene Author, Year, Title of Entry, Description, Last update Date og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med en forfatter

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall

(Sødal, 2008, s. 53)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med redaktør

I teksten

Redaktør, år, sidetall (Tønnessen, 2010, s. 52)

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med to forfattere

I teksten

Begge forfatterne nevnes hver gang. (Nielsen & Thon, 2008, s. 44)

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag. 

Nielsen, M.-B. O. & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok med tre-fem forfattere

I teksten

Første gang nevnes alle forfatterene. 2. gang boken refereres til oppgis første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

(Fasting, Doksheim & Vatnøy, 2011, s. 42)

(Fasting et al., 2011, s. 67)

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag. 

Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Bok uten personlig forfatter/organisasjon som forfatter

I teksten

Korporasjon, årstall, sidetall (American Psychological Assiciation, 2010, s. 35)

I litteraturlista

Korporasjon. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.

I EndNote

Legges inn som "Book".

 

Fyll ut feltene Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Brosjyrer

I teksten

Ansvarlig institusjon, år, sidetall

(Miljødirektoratet, 2016, s.28)

I litteraturlista

Ansvarlig institusjon. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.


Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. Trondheim: Miljødirektoratet.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material"


Fyll ut feltene Author, Year, Series title, Type, Place published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Dissens i NOU

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Orefellen, 2011, s. 270).

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel [Dissens til...]. I NOU i kursiv... (sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material"

 

Fyll ut feltene Author, Year, Title (her legges informasjon om dissens i skarpe klammer, og informasjon om NOU i kursiv, og sidetall i parentes), Place published og Publisher.


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Doktorgradsavhandling

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Dørum, 2004, s. 32)

I litteraturlista

Trykt:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling). Universitet, Utgivelsessted.

Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350 (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Fra internett:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling, institusjon). Hentet fra URL

Nordtømme, S. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet (Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Sørøst-Norge). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2373513

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

Fra internett:Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type og URL.

I feltet for Thesis type legges også institusjonsnavnet inn.

Hentedato kommer med dersom feltet "Access Date" er fylt ut.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

E-bok

I teksten

Forfatter, år, sidetall (Mughal, 2016, s. 14)

Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Mughal, Y. M. (2016). A parametric framework for modelling of bioelectrical signals. Hentet fra http://link.springer.com/book/10.1007/978-981-287-969-1/page/1

 

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i skarpe klammer bak tittelen []. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL eller DOI.

 

Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i Type of medium.Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Episode fra TV-serie

I teksten

Manusforfatter, år (Andem, 2016)

Med tidsangivelse: (Andem, 2016, 13:26)

Med tidsspenn: (Andem, 2016, 13:26-15:10)

I litteraturlista

Navn, N. (Manusforfatter), & N. Navn (Regissør). (år). Tittel på episoden [Episode fra TV-serie]. I Navn (produsent), TV-seriens titteli kursiv. Hentet fra URL

 

Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/skam/mynt15201016/sesong-3/episode-10

 

Andem, J. (Manusforfatter) & J.Andem (Regissør). (2016). - Jeg så deg første skoledag [Episode fra TV-serie]. I M. Magnus (Produsent), Skam. Oslo: NRK

I EndNote

Legges inn som "Film or Broadcast"

 

Fra nett: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Place Published , Distributor, Producer, Medium (Episode fra TV-serie), URL

På DVD: Fyll ut Director (Manusforfatter), Year released, Title, Series director, Series Title, Place Published, Distributor, Producer, Medium (Episode fra TV-serie)


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Film på DVD/Blu-ray/ VHS

I teksten

Regissør og produsent, år

(Fonda & Lumet, 2005)

I litteraturlista

Regissør og Produsent (Roller). (År). Tittel i kursiv. [Materialtype]. Utgivelssted: utgiver.

Fonda, H. (Produsent) & Lumet, S. (Regissør). (1957). 12 angry men [DVD]. USA: Orion-Nova Productions.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material". 

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, Type (materialtype), Place Published og Publisher.

Rollene i parentes legges til manuelt etter at dokumentet er konvertert til "plain text"

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Film fra internett

I teksten

Produsent, år

(Eldevik, 2016)

I litteraturlista

Produsent. (år). Tittel på filmen i kursiv [Videoklipp]. Hentet fra URL

 

Eldevik, B. (2016, 19. februar). Bergingen av Loyalty Express 16.02.2016 [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=cf5kEqANEbo

 

I EndNote

Legges inn som "Online multimedia".


Fyll ut feltene Created by, Year, Series title, Date accessed, Type of work og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Flerbindsverk

I teksten

Redaktørens navn, år

(Helle, 1994-1998)

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv (Volum). Utgivelsessted: Utgiver. 

Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (Vol. 1-12). Oslo: Aschehoug.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book"

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Volume, Publisher og Place published.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Kapittel i bok med flere redaktører

I teksten

Kapittelforfatter, år, sidetall

(Holand & Rød, 2013, s. 168)

I litteraturlista

Kapittelforfatter. (år). Kapitteltittel. I Redaktør, redaktør & redaktør (Red.), Bokas tittel i kursiv (sidespenn). Utgivelsessted: Utgiver.

Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.), Mot en farligere fremtid?: Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 157-174). Trondheim: Akademika.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Kapittel i bok med redaktør

I teksten

Kapittelforfatter, år, sidetall

(Søjbjerg, 2016, s. 215)

I litteraturlista

Kapittelforfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel i kursiv (sidespenn). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D.-G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Kompendium

I teksten

Dersom referansen til originaldokumentet er oppgitt kan du bruke denne. Hvis ikke refererer du til kompendiet. (Nedrelid og Kofoed, u.å)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Tittel. I Kompendiumtittel i kursiv. Utgivelsessted: Utgiver.

Nedrelid, T. E. & Kofoed, S. d. L. (u.å). Utnytt søkemotorene. I Kompendium: Informasjonskompetansedelen av NO 120. Kristiansand: Universitetet i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Konferansebidrag

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Fjeld, Hagen & Bjerketvedt, 2014, s. 3) første gang og deretter (Fjeld et al., 2014, s.3)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Paper presentert på Konferansens navn, Konferansens sted.

Fjeld, E., Hagen, S. T. & Bjerketvedt, D. (2014). Cloud formation during high current arcs in air. Paper presentert på 20th International Conference on Gas Discharges and their Applications, Orleans.

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name og Conference Location.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Rødland, 2010, s. 4)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Paper lagt frem på Konferansens navn og konferansested. Abstract hentet fra URL eller Abstract DOI

Rødland, I. (2010). Fagreferenten - arbeidsoppgaver og forventninger. Paper lagt frem på Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger. Abstract DOI: https://doi.org/10.15845/noril.v2i1.59

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name, Conference Location og URL (Skriv inn "Abstract hentet fra" manuelt før URL i feltet) eller DOI.

Dersom paperet ikke er formelt publisert, sett inn konferansemåneden i referansen etter året: Forfatter. (år, måned)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Lover og forskrifter

I teksten

Lovens korttittel, år, paragraf

(Åndsverkloven, 1961, § 4)

I litteraturlista

Lovens/forskriftens kortittel. (År). Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer. Hentet fra URL

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12 mai 1961 nr. 2. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2?q=%C3%A5ndsverksloven

NB! Fjern URL dersom du viser til den trykte utgaven av Norges lover.

NB! Vis alltid til originallovens dato, med mindre du refererer til en bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer) og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Læreplan hentet fra internett

I teksten

Organisasjon, årstall planen gjelder fra, sidetall

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 3)

I litteraturlista

Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Hentet fra URL

Utdanningsdirektoratet. (2015). Læreplan i kroppsøving (KRO1-04). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/KRO1-04 

Utdanningsdirektoratet. (2006). Den generelle delen av læreplanen. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf

 

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Læreplankode fylles ut under Report Number

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Mastergradsavhandling

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall (Daland, 2010, s. 68)

I litteraturlista

Trykt:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Mastergradsavhandling). Utgiver, utgivelsessted.

Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom lindesnes og lista 1900-1970. (Mastergradsavhandling). Kristiansand: Universitetet i Agder.

Fra internett:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Mastergradsavhandling, institusjon). Hentet fra URL

Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300 tallet i Bysants. (Mastergradsavhandling, Universitetet i Agder). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517

 

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Trykt:

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

Fra internett:

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type og URL.

I feltet for Thesis type legges også institusjonen inn.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Meldinger til Stortinget

I teksten

Departement, år, sidetall

(Kulturdepartementet, 2016, s. 10)

I litteraturlista

Departementet. (År). Tittel på stortingsmelding i kursiv. (Meld. St. nr. sesjon dvs. år). Hentet fra URL

Kulturdepartementet. (2016). Kommersiell allmennkringkasting. (Meld. St. 14 2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20162017/id2524407/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes den med utgivelsessted: utgiver

 

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Meld. St. nr.) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Musikkopptak (CD, LP)

I teksten

Låtskriver/komponist, copyright-år, spor  

(Bernard & Smith, 1934/2010, spor 7)

NB! Dersom innspillingsdato og copyright-dato er forskjellig, oppgis begge i tekstreferansen.

I litteraturlista

Låtskriver/komponist. (Copyright år). Tittel på sang [Innspilt av A.A. Artist]. På Tittel på album i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Plateselskap. (Innspillingsdato dersom innspillingen er en annen enn copyright-dato på sangen)

Bernard, F. & Smith, R. B. (1934). Winter wonderland [Innspilt av K. Nilsen]. På Have yourself a merry little Christmas [CD]. Oslo: Playroom Music. (2010)

I EndNote

Legges inn som "Music"

Fyll ut feltene Composer, Year, title, Editor (her skrives artist), album title, form of item, place published og publisher. Innspillingsår legges i Reprint edition

Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og publisher med URL


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Musikk-CD-bilag

I teksten

Artist, år

(Birkeland &Trædal, 2004)

I litteraturlista

Artist. (År). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv. [CD-bilaget]. Utgivelsessted: Utgiver.


Birkeland, M. & Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilaget]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series title, Place Published, Publisher og Type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Nettside

I teksten

Forfatter, år

(Wehus, 2017)

Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

(Utdanningsdirektoratet, 2016)

I litteraturlista

Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Wehus, W. N. (2017). Thore blir en bedre mattelærer på nett. Hentet fra http://www.uia.no/nyheter/thore-blir-en-bedre-mattelaerer-paa-nett

 

Organisasjon. (År). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Utdanningsdirektoratet. (2016). Hva vet vi om mobbing i barnehagen? Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/barnehagens-innhold/trivsel/hva-vet-vi-om-mobbing-i-barnehagen/

 

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, URL.

For å få med hentedato må du også fylle ut Access date

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Noter

I teksten

Komponist, år

(Beethoven, 2002)

I litteraturlista

Komponist. (År). Tittel i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.

Beethoven, L. (Komponist). (2002). Fur Elise [Noter]. New York: Random House (Opprinnelig utgitt 1810).

NB! Dersom noten er hentet fra internett erstattes utgivelsessted og utgiver med URL

NB! Hvis du bruker et nytt opptrykk av et eldre verk oppgi original publiseringsdato.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material".

Fyll ut feltene Author, Credits, Year, Series Title, Place Published, Publisher, Type og Date (opprinnelig utgitt)

Dersom notene er hentet fra internett erstattes Place published og Publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

NOU

I teksten

NOU år:nummer, sidetall

(NOU 2010:6, s. 73) 

I litteraturlista

NOU år:nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

NB! Dersom hentet fra internett, erstatt utgivelsessted og utgiver med URL

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Place published og Publisher.

Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og Publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Oppslagsverk

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Graham, 2015)

NB! Dersom det ikke er oppgitt en forfatter, setter du tittelen/oppslagsordet på forfatterplassen.

I litteraturlista

Forfatter. (År). Oppslagsord/tittel. I Redaktør (red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv. Hentet fra URL

Graham, G. (2005). Behaviorism. I E. N. Zalta (red.). The Stanford encyclopedia of philosophy (Høst 2007 utg.). Hentet fra http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

NB! Dersom oppslagsverket ikke har redaktør, skriver du referansen uten.

 

Heuristic. (n.d.) I Merriam-Webster's online dictionary (11. utg.) Hentet fra http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes denne med utgivelsessted og forlag.

Hvis onlineversjonen viser til en trykt utgave, skal utgavenummeret oppgis etter tittelen.

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Edition og URL

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Personlig kommunikasjon (Forelesningsnotater, epost o.l.)

I teksten

Forelesningsnotater, eposter, samtaler o.l. som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som "personlig kommunikasjon".

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Proposisjoner til Stortinget

I teksten

Departement, år, sidetall

(Barne- og likestillingsdepartementet, 2016, s. 9)

I litteraturlista

Departementet. (År). Tittel på proposisjon i kursiv. (Prop nr). Hentet fra URL

Barne- og likestillingsdepartementet. (2016). Endringer i markedsføringsloven, telefonmarkedsføring mv. (Prop. 43 L 2016-2017). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-43-l-20162017/id2524284/

NB! Dersom du ikke har URL erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government document". 

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (Prop nr, år) og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Podcast/Radio

I teksten

Produsent, år (Chivvis, 2014)

Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen

I litteraturlista

Produsent el. (Rolle). (År). Tittel i kursiv [Materialtype]. Hentet fra URL

Oppgi den/de viktigste bidragsyterne i forfatter-posisjonen og skriv rollen deres i parentes

Chivvis, D. (Produsent). (2014). Serial [Lyd podcast]. Hentet fra https://serialpodcast.org/season-one

NB! Ved referering til en enkelt episode, bruk samme format som kapittel i bok med redaktør, men sett manusforfatter/regissør i forfatter-posisjonen og produsent i redaktør-posisjonen.  

Koenig, S. (Forfatter). (2014). The Alibi [Podcast episode]. I S. Koenig, J. Snyder & D. Chivvis (Produsenter), Serial. Hentet fra: https://serialpodcast.org/season-one/1/the-alibi

I EndNote

Legges inn som "Podcast"

For Podcast-serien, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast (her må du selv legge på kursiv inne i EndNote), Type, URL

For episode i podcast, fyll ut:

Author (+ rolle i Label), Year, Title of podcast, Title of show , Producer, Type, URL, 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Rammeplan hentet fra internett

I teksten

Organisasjon, år, sidetall

(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 5)

I litteraturlista

Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Kunnskapsdepartementet. (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/Upload/barnehage/Rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf?epslanguage=no

NB! Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen "lover og forskrifter"

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene Author, Title, Year og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Rapport/årsmelding

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Seeberg, 2011, s.15)

I litteraturlista

Forfatter/organisasjon. (År). Tittel i kursiv. (Rapportnummer). Hentet fra URL

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

NB! Dersom det mangler rapportnummer, oppgis dette ikke.

NB! Dersom du ikke har URL erstattes denne med utgivelsessted: utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government documents"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number og URL

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher


Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×

Rundskriv

I teksten

Forfatter, år, sidetall

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 10)

I litteraturlista

Forfatter. (År). Tittel i kursiv. (Rundskrivnummer). Hentet fra URL

Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet. (Rundskriv GI-10/2016). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016--utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

NB! Dersom du ikke har URL, erstattes dette med utgivelsessted og utgiver

I EndNote

Legges inn som "Government Document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number (rundskrivnummer) og URL.

Dersom du ikke har URL erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 14.08.2017
×