APA 6th

APA brukes i fagene: etikk, ernæring, folkehelse, naturvitenskap, kunst, musikk, matematikkdidaktikk, matematikk, sosialt arbeid, pedagogikk, psykisk helse, språk, statsvitenskap, sykepleie, visuelle og sceniske fag, økonomi, idrett, informasjonssystemer, litteratur og mediefag.

APA står for American Psychological Assosiation. Denne stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Artikkel med en forfatter

I teksten

Forfatter, år, sidetall (Fredwall, 2004, s. 235)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.

I eksempelet mangler opplysning om årgang og kuttes da bort.

Fredwall, T. E. (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas' roman Is-slottet. Edda, (3), 218-237.

I EndNote

Legges inn som "Journal article"

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

×

Artikkel med seks eller flere forfattere

I teksten

Bare første forfatter nevnes + et al. og år, sidetall. (Smith et al., 2008, s. 284)

I litteraturlista

Alle forfatterne nevnes. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.

Smith, D. J., Kyle, S., Forty, L., Cooper, C., Walters, J., Russell, E., & Craddock, N. (2008). Differences in depressive symptom profile between males and females. Journal of Affective Disorders, 108(3), 279-284.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

×

Artikkel med to forfattere

I teksten

Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang, sidetall. (Sointu & Woodhead, 2008, s. 45)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.

Sointu, E., & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

×

Artikkel med tre-fem forfattere

I teksten

Første gang nevnes alle forfatterne. Neste gang bare første forfatter og et. al.

(Hansen, Ekholm, & Kjøller 2008, s. 207)

(Hansen et al., 2008, s. 208)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn.

Hansen, A. R., Ekholm, O., & Kjøller, M. (2008). Health behaviour among non-western immigrants with danish citizenship. Scandinavian Journal of Public Health, 36(2), 205-210.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

×

Avisartikkel

I teksten

Artikkelforfatter, år, sidetall (Inntjore, 2005, s. 4)

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Tittel. Avistittel i kursiv, sidetall.

Inntjore, H. (2005, 23.08). Kan Agder likestilles?, Fædrelandsvennen, s. 4.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages og Issue date.

×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

I teksten

Forfatters etternavn, år (Leer-Salvesen, 2008)

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Leer-Salvesen, P. (2008, 23.10.). Sinn lønn verd? Fædrelandsvennen. Hentet fra http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".


Fyll ut feltene Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages , Issue date og URL.

×

Avisartikkel uten oppgitt forfatter/journalist

I teksten

Dersom det mangler forfatter i avisartikkelen kan du henvise til avisen som ansvarshavende.

(Farsunds Avis, 1962, 09.07.)

I litteraturlista

Avis. (år og dato). Tittel.  

Farsunds Avis. (1962, 09.07.). Sæløer og Korshavn ligger som en protest mot avfolkningstendensen i sørlandsk skjærgård.

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Bruk avisnavnet som forfatter/Reporter (med komma på slutten for å unngå invertering) og fyll videre ut Year, Title og Issue date.

×

Bilde fra internett

I teksten

Tittel på bildet, årstall for publisering (Library, 2011)

I litteraturlista

Tittel på bildet. [Bilde] (år). Hentet fra URL.


Library. [Bilde] (2011). Hentet fra http://www.colourbox.com

I EndNote

Legges inn som "Webpage".


Fyll ut feltene Year, Title (skriv også inn materialtype med skarpe klammer her) og URL.

×

Bilde fra trykt kilde

I teksten

Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt.


Maleriet "The wise virgin" av Jay DeFeo er eksempel på beatkunst (Forsgren, 2008, s. 124)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.


Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Oslo: Press.

I EndNote

Legges inn som "book".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

×

Blogginnlegg

I teksten

Forfatter/ansvarshavendes etternavn, årstall siden sist ble oppdatert. (Kleivset, 2010)

I litteraturlista

Forfatter. (publiseringsdato). Tittel i kursiv. Hentet fra [URL]


Kleivset, B. (2010, 27. januar). Noen 2010-nyheter. Hentet fra: http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

I EndNote

Legges inn som "Blog".


Fyll ut feltene Author, Year, Title of Entry, Access year, Date og URL.

×

Bok med en forfatter

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall

(Sødal, 2008, s. 53)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

×

Bok med redaktør

I teksten

Redaktør, år, sidetall (Tønnessen, 2010, s. 52)

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: forlag.

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll in feltene Editor, Year, Title, Place published og Publisher.

×

Bok med to forfattere

I teksten

Begge forfatterne nevnes hver gang. (Nielsen & Thon, 2008, s. 44)

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag. 

Nielsen, M.-B. O., & Thon, J. (2008). Wergelandenes Kristiansand: Byguide. Kristiansand: Wergelandselskapet.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

×

Bok med tre-fem forfattere

I teksten

Første gang nevnes alle forfatterene. 2. gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

(Fasting, Doksheim, & Vatnøy, 2011, s. 42)

(Fasting et al., 2011, s. 67)

I litteraturlista

Forfattere. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag. 

Fasting, M., Doksheim, M., & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som "Book".

Fyll ut feltene Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Place published og Publisher.

×

Bok uten personlig forfatter/organisasjon som forfatter

I teksten

Korporasjon, årstall, sidetall (American Psychological Assiciation, 2010, s. 35)

I litteraturlista

Korporasjon. (Årstall). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.

I EndNote

Legges inn som "Book".

 

Fyll ut feltene Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

×

Brosjyrer

I teksten

Ansvarlig institusjon, år (Fiskeridirektoratet, 2011)

I litteraturlista

Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel [brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.


Fiskeridirektoratet. (2011). Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen [brosjyre]. Bergen: Fiskeridirektoratet.

I EndNote

Legges inn som "Pamphlet"


Fyll ut feltene Author, Year, Title med [brosjyre], City og Publisher.

×

Dissens i NOU

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall. (Orefellen, 2011, s. 270).

I litteraturlista

Forfatter. (årstall). Tittel [Dissens til...]. I NOU... (sidespenn). Utgivelsessted: Utgiver.

 

Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet.utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Web Page"

 

Fyll ut feltene Author, title (her legges også informasjon om NOU, utgivelsessted, sidespenn og utgiver).

×

Doktorgradsavhandling

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall (Dørum, 2004 s. 32)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Doktorgradsavhandling, institusjon), Fakultet, Insitusjon, utgivelsessted.

Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350. (Doktorgradsavhandling), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Degree.

I feltet for "degree" legges også institusjonen inn

×

Doktorgradsavhandling hentet fra internett

I teksten

Forfatter og årstall (Hovdelien, 2011)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv (Doktorgradsavhandling). Hentet fra [URL].

Hovdelien, O. (2011). Den multikulturelle skolen - hva mener rektorene? Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen (Doktorgradsavhandling, Universitetet i Agder). Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_8587 

I EndNote

Legges inn som Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Degree og URL.

I feltet for "Degree" legges også institusjonen inn

×

E-bok

I teksten

Forfatter, år (Stansell, 2010)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra [URL] 

Stansell, C. (2010). The feminist promise: 1792 to the present. Hentet fra http://site.ebrary.com/lib/agder/docDetail.action?docID=10386235

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL.

×

E-post

I teksten

Oppgi avsenders navn, tittel og evt. arbeidssted (informasjon om hvorfor personen siteres). Oppgi at det dreier seg om en e-post og datoen for når e-posten ble mottatt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra e-posten.

×

Elektronisk artikkel

I teksten

Forfatterens etternavn, år (Larsen, 2009)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. Hentet fra [URL]

Larsen, A. I. (2009). Krigen på Sri Lanka og stormaktsinteresser i det indiske hav. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 50(4), 551-566. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/tfs/2009/04/art07 

Dersom DOI (Digital Object Identifier) er oppgitt foretrekkes denne fremfor URL.

Mersland, R., Randøy, T., & Strøm, R. Ø. (2011). The impact of international influence on microbanks' performance: A global survey. International Business Review, 20(2), 163-176. doi: 10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

I EndNote

Legges inn som "Electronic article"

Fyll utfeltene Author, Year, Title, Periodical Title, Volume, Issue, Pages og URL/DOI.

×

Film fra internett

I teksten

Tittel på filmen, år. (FINAL - Reference librarianship in Star Wars, 2010)

I litteraturlista

Tittel på filmen i kursiv. (år). [videoklipp]. Hentet fra URL


FINAL - Reference librarianship in Star Wars (2010). [Videoklipp]. Hentet fra http://youtu.be/7WD_QMWba-A

I EndNote

Legges inn som "Webpage".


Fyll ut feltene Year, Title [videoklipp] og URL.

×

Flerbindsverk

I teksten

Redaktørens navn, årstall, sidetall (Helle, 1994-1998)

I litteraturlista

Redaktør. (Red.). (årsspenn). Tittel i kursiv (Volum). Utgivelsessted: Forlag. 

Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (Vol. 1-12). Oslo: Aschehoug.

I EndNote

Legges inn som "Edited Book"

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Volume, Publisher og Place published.

×

Forelesning

I teksten

Oppgi forelesers navn, dato for forelesning og eventuelt tittel eller emne for forelesningen. Be foreleser sjekke om du siterer ham/henne korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra forelesningen.

×

Forfatter med flere publikasjoner samme år

I teksten

Dersom en forfatter har flere publikasjoner samme år, skiller man disse fra hverandre ved å legge til en bokstav (a b)

(Repstad, 2007a, s. 43) (Repstad, 2007b, s. 78)

I litteraturlista

Forfatter. (år+bokstav). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Repstad, P. (2007a). Hva er sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Repstad, P. (2007b). Mellom nærhet og distanse: Kvalitative metoder i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

EndNote fyller ut bokstaver for å skille innførslene fra hverandre.

×

Kapittel i bok med flere redaktører

I teksten

Forfatter, år, sidetall. (Kvifte, 2005, s. 202)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Kapitteltittel. I Redaktør, redaktør, redaktør (Red.), Bokas tittel i kursiv (sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

 

Kvifte, T. (2005). "Fleksibelt metrum": Noen refleksjoner med utgangspunkt i norsk vokal folkemusikk. I A. N. Ressem, E. H. Edvardsen, H.-H. Thedens & R. Kvideland (Red.), Balladar og blue Hawaii: Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland i høve 60-årsdagen 6. juli 2005 (s. 199-206). Oslo: Novus.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages.

×

Kapittel i bok med redaktør

I teksten

Forfatter, år, sidetall (Haakedal, 2010, s. 174)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Kapitteltittel. I Bokens redaktør (Red.), Bokens tittel i kursiv (sidespenn). Utgivelsessted: forlag.

Haakedal, E. (2010). Hva er en disippel?: Multimodalitet i elevarbeidsbøker. I E. S. Tønnessen (Red.), Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis (s. 171-191). Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages.

×

Kompendium

I teksten

Dersom referansen til originaldokumentet er oppgitt kan du bruke denne. Hvis ikke refererer du til kompendiet. (Nedrelid og Kofoed, s.a.)

I litteraturlista

Forfatterne. (år). Tittel. I kompendiumtittel i kursiv. Utgivelsessted: universitet/høyskole.

Nedrelid, T. E., & Kofoed, S. d. L. (s.a.). Utnytt søkemotorene. I Kompendium: Informasjonskompetansedelen av NO 120. Kristiansand: Universitetet i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, City og Publisher.

×

Konferansebidrag

I teksten

Forfatter, år (Bråstad, 2008)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Paper presentert på konferansens navn, Konferansens sted.

Bråstad, Kjell J. (2008). Agder - del av en Skagerrak-Kattegat-region? Paper presentert på Agderseminaret, Kristiansand.

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name og Conference Location.

×

Konferansebidrag - abstract hentet fra internett

I teksten

Forfatter, år (Rødland, 2010)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Paper lagt frem på konferansens navn, år, sted. Abstract hentet fra URL.

Rødland, I. (2010). Fagreferenten - arbeidsoppgaver og forventninger. Paper lagt frem på Fagreferentkonferansen 2010, Stavanger. Abstract hentet fra http://www.uis.no/article.php?articleID=23134&categoryID=6006

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Conference Name, Conference Location og URL (Skriv inn Abstract hentet fra manuelt før URLen i feltet)

×

Lover og forskrifter fra trykte kilder

I teksten

Lovens kortform, årstall (Åndsverkloven, 1961)

I litteraturlista

Korttittel. (år). Full tittel.

Åndsverkloven. (1961). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven).

×

Lover og forskrifter hentet fra internett

I teksten

Lovens kortform, årstall (Åndsverkloven, 1961)

I litteraturlista

Korttittel (år). Full tittel. Hentet fra URL


Åndsverkloven (1961). Lov om opphavsrett til åndsvek m.v. Hentet fra http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19610512-002.html&emne=%E5ndsverklov*&

I EndNote

Legges inn som "Government document".


Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven) og URL.

×

Mastergradsavhandling

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall (Daland, 2010, s. 68)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Mastergradsavhandling, institusjon), Utgiver, utgivelsessted.

Daland, L. H. (2010). Livskraften ebber ut: En undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom lindesnes og lista 1900-1970. (Mastergradsavhandling, Universitetet i Agder). L.H. Daland, Kristiansand.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University (her skal imidlertid University fylles ut med forfatterens navn) og Degree.

I feltet for "degree" legges også institusjonen inn

×

Mastergradsavhandling hentet fra internett

I teksten

Forfatter, årstall (Fjalsett, 2010)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. (Mastergradsavhandling, institusjon) Hentet fra [URL]

Fjalsett, G. K. (2010). Fra forfølgelse til statsreligion: Aspekter ved forholdet mellom stat og kirke på 300 tallet i Bysants. (Mastergradsavhandling, Universitetet i Agder), Hentet fra http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_13517 

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Degree og URL.

I feltet for "degree" legges også institusjonen inn.

×

Meldinger til Stortinget

I teksten

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

Bruk forkortelsen Meld. St., år, sidetall (Meld. St. 12 (2009-2010), s. 24)

Eventuelt:

Bruk forkortelsen St.meld. nr., år, sidetall (St.meld. nr. 23 (2008-2009), s. 24)

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver.

Meld. St. 12 (2009-2010). (2010). Finansmarknadsmeldinga 2009. Oslo: Finansdepartementet.

Eventuelt:

St.meld. nr. 23 (2008-2009). (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. [Oslo]: Kultur- og kyrkjedepartementet.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author (Meld. St. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

×

Meldinger til Stortinget hentet fra internett

I teksten

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret. Stortingsmelding har etter dette forandret navn til Melding til Stortinget (Meld. St.). Les mer her.

Bruk forkortelsen Meld. St., år, sidetall (Meld. St. 12 (2009-2010), s. 24)

Eventuelt:

Bruk forkortelsen St.meld. nr., år, sidetall (St.meld. nr. 23 (2008-2009), s. 24)

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver. Hentet fra [URL]

Meld. St. 12 (2009-2010). (2010). Finansmarknadsmeldinga 2009. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/5676bd94169745a88247089f1a21efae/nn-no/pdfs/stm200920100012000dddpdfs.pdf

Eventuelt:

St.meld. nr. 23 (2008-2009). (2009). Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Hentet fra  https://www.regjeringen.no/contentassets/6a7ad6f5ba584c8aafdc8bfa5cba86b1/nn-no/pdfs/stm200820090023000dddpdfs.pdf

 

I EndNote

Legges inn som "Government document".


Fyll ut feltene Author (Meld. St. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title og URL.

×

Musikk-CD

I teksten

Artist, årstall (Kristensen, 2005)

I litteraturlista

Artist. (år). Tittel i kursiv [materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.


Kristensen, R. (2005). Shimmering minor [CD]. Kristiansand: Ponca Jazz Records.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher, Type.

×

Musikk-CD-bilag

I teksten

Artist, årstall (Birkeland og Trædal, 2004)

I litteraturlista

Artist. (år). Tittel på cd-bilaget. Tittel på selve CDen i kursiv. [CD-bilaget]. Utgivelsessted: Utgiver.


Birkeland, M., og Trædal, T. (2004). Dansk musikk for cello og klaver. Dansk cellomusikk [CD-bilaget]. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual Material".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

×

Nettside

I teksten

Forfatterens etternavn, år (Hidle, 2011, 04.05.)

I litteraturlista

Forfatter. (år, dato). Tittel. Hentet fra URL


Hidle, K. M. W. (2011, 04.05). William og Kate - et uskyldig eventyr? Hentet fra http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287215

I EndNote

Legges inn som "Web page".


Fyll ut feltene Author, Year, Title, Last Update Date, Access year, URL.

×

Nettside uten personlig forfatter

I teksten

Der hvor det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du insitusjonen som ansvarshavende.

(Universitetet i Agder, 2010)

Dersom det ikke er oppgitt en ansvarshavende institusjon, bruker du tittelen på nettsiden som ordningsord. (Organisasjonen, 2010)

I litteraturlista

Institusjonens navn. (år). Tittel i kursiv. Hentet (dato) fra [URL]

Universitetet i Agder. (2010). Organisasjonen. Hentet fra http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/organisasjonen

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll inn feltene Author (her skriver du institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title, Access year og URL

×

Noter

I teksten

Komponist, årstall (Beethoven, 2002)

I litteraturlista

Komponist. (år). Tittel [Noter]. Utgivelsessted: Forlag.


Beethoven, L. (2002). Für Elise [Noter]. New York: Random House.

I EndNote

Legges inn som "Audiovisual material".

Fyll ut feltene Author (med komponist), Year, Title, Place Published, Publisher og Type.

×

NOU

I teksten

NOU årstall nummer, sidetall. (NOU 2010:6, 2010, s. 73) 

I litteraturlista

NOU årstall: nummer. (årstall for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll inn feltene Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å hindre invertering) Year, Title, Place published og Publisher.

×

NOU hentet fra internett

I teksten

NOU, årstall nummer, sidetall (NOU 2010:6, 2010, s. 33)

I litteraturlista

NOU årstall:nummer. (årstall for publisering). Tittel. Hentet fra [URL]

NOU 2010:6. (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2010/nou-2010-6.html?id=603907

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll inn feltene Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å hindre invertering) Year, Title og URL.

×

Oppslagsverk

I teksten

Innførsel, år (Middelalderen, 1997)

I litteraturlista

Innførsel/forfatter. (år). I Redaktør (Red.), Navn på leksikon i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Middelalderen. (1997). I P. Henriksen (Red.), Store Norske Leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

I EndNote

Legges inn som "Encyclopedia".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, City og Publisher.

×

Oppslagsverk på internett

I teksten

Forfatterens etternavn, årstall (Tjønneland, 2009)

I litteraturlista

Forfatter. (Årstall). Tittel på innførsel. Navnet på oppslagsverket i kursiv. Hentet fra  [URL]

Tjønneland, E. (2009). Etikk. Store Norske Leksikon. Hentet fra http://snl.no/etikk

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL

×

Oppslagsverk på Internett uten personlig forfatter

I teksten

Dersom det ikke finnes en personlig forfatter, bruker du artikkeltittelen som innførsel. (Informasjonskompetanse, 2011)

I litteraturlista

Artikkeltittel. (Publiseringsår). Navnet på oppslagsveket i kursiv. Hentet fra  [URL]

Informasjonskompetanse. (2011). Wikipedia. Hentet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskompetanse

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll ut feltene Author (artikkeltittel), Year, Title (navn på oppslagsverket) og URL

×

Proposisjoner til Stortinget

I teksten

Bruk forkortelsen Prop. nr., år, sidetall (Prop. 154 L (2012-2013), s. 14)

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og Stortingsproposisjoner og Odelstingsproposisjoner endret navn til Proposisjon til Stortinget. Les mer her.

I litteraturlista

Bruk forkortelse og nr (år for utgivelse). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag/utgiver.

Prop. 154 L (2012-2013). (2013). Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.): Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 7. mai 2013, godkjent i statsråd samme dag: (Regjeringen Stoltenberg II). [Oslo]: Justis- og beredskapsdepartementet.

I EndNote

Legges inn som "Government document". 

Fyll ut feltene Author (Prop. nr. Husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

×

Radio- og TV-program, podcaster

I teksten

Produsent, år (NRK P2, 2011)

I litteraturlista

Produsent. (dato, år). Tittel i kursiv [type]. Hentet fra [URL]


NRK P2. (22. mars, 2011). Viten: Blære, jomfuer, medaljer. [Podcast]. Hentet fra http://itunes.apple.com/no/podcast/id417932648

I EndNote

Legges inn som "Electronic article".


Fyll ut feltene Author(produsent), Year (med dato), Title, URL og Reviewed item (sett inn type f.eks. podcast her).

×

Rapport hentet fra internett

I teksten

Forfatter, år (Seeberg, 2011)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel i kursiv  (Rapportnummer). Hentet fra [URL]

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge (NOVA rapport 8/2011). Hentet fra http://www.nova.no/asset/4573/1/4573_1.pdf

 

 

 

I EndNote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Secondary title (serietittel for rapporten), Publisher, Volume og URL

×

Samtale /telefonsamtale /personlig intervju

I teksten

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til stoffet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

×

Statistikk

I teksten

Statistikkprodusent, årstall, sidetall

(Statistisk Sentralbyrå, 2005, s. 17)

I litteraturlista

Statistikkprodusent. (år). Tittel. I tittel på publikasjonen i kursiv. Utgivelsessted: Utgiver.

Statistisk sentralbyrå. (2005). Fiskarar, etter fiske som leveveg. 1983-2003. I Fiskeristatistikk 2002-2003. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

I EndNote

Legges inn som Book Section.

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title, Book title, Place Published og Publisher.

×

Statistikk hentet fra internett

I teksten

Statistikkprodusent, årstall (Statistisk Sentralbyrå, 2011) 

I litteraturlista

Statistikkprodusent (år). Tittel på statistikk. Hentet fra  [URL]

Statistisk sentralbyrå. (2011). Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2009 og 2010. Foreløpige tall. Hentet fra  http://www.ssb.no/emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.html

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title og URL. 

×

Video, DVD

I teksten

Regissør og produsent, år (Lambert og Harrison, 2005)

I litteraturlista

Regissør og produsent. (år). Tittel i kursiv [type medium]. Utgivelsessted: Utgiver.


Lambert, T., & Harrison, C. (Regissører og produsenter). (2005). Guns, germs and steel [DVD]. [s.l.]: National Geographic.

Her mangler utgivelsessted og erstattes av forkortelsen s.l. (sine loco)

I EndNote

Legges inn som "Film or broadcast".


Fyll ut feltene Director, Year released, Country, Distributor, og Medium.

×

Årsmelding/rapport

I teksten

Forfatter, årstall, sidetall (Fylkesmannen i Aust-Agder, 1990, s. 4)

I litteraturlista

Forfatter. (år). Tittel. Utgivelsessted: Utgiver.

 

Fylkesmannen i Aust-Agder. (1990). Årsmelding 1990. Arendal: Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen.

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published og Publisher.

×